Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь /2018.12.03-2018.12.07/

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь /2018.12.03-2018.12.07/

д/д Барилга байгууламжийн байршил, нэр төрөл, хүчин чадал Ажиллах он, сар, өдөр, цаг Комиссын бүрэлдэхүүн
1 СХД-ийн 18 дугаар хороо иргэн М.Насантогтохын захиалгатай  24 айлын орон сууцны барилга 2018.12.03-ны 0930 цагт Э.Дорж Б.Нямдаваа Ж.Тамир Б.Батзоригт Б.Батмөнх И.Мянганбаяр Ж.Цэрэнжамц
2 БГД-ийн 2 дугаар хороо “Говийн заяа” ХХК-ийн захиалгатай 66 айлын орон сууцны барилга 2018.12.03-ны 1100 цагт М.Идэрбаатар Б.Нямдаваа Ж.Тамир Б.Батзоригт Б.Батмөнх И.Мянганбаяр Ж.Цэрэнжамц Ц.Тогтохбуян
3 БЗД-ийн 16 дугаар хороо ШШГЕГазрын захиалгатай 84  айлын орон сууцны барилга 2018.12.03-ны 1400 цагт М.Идэрбаатар М.Мэндсайхан Ж.Тамир Б.Батзоригт Б.Батмөнх И.Мянганбаяр Ж.Цэрэнжамц Ц.Тогтохбуян
4 БЗД-ийн 19 дүгээр хороо “Асио” ХХК-ийн захиалгатай 90 айлын орон сууцны барилга 2018.12.03-ны 1600 цагт Э.Дорж М.Мэндсайхан Ж.Тамир Б.Батзоригт Б.Батмөнх И.Мянганбаяр Ж.Цэрэнжамц Ц.Тогтохбуян
5 ЧД-ийн 6 дугаар хороо “Жинст цамхаг” ХХК-ийн захиалгатай үйлчилгээ бүхий 81 айлын орон сууцны барилга /давтан комисс/ 2018.12.04-ний 0900 цагт Б.Батзоригт Э.Дорж М.Мэндсайхан Ж.Тамир Б.Батмөнх И.Мянганбаяр Ж.Цэрэнжамц Ц.Тогтохбуян
6 ХУД-ийн 3 дугаар хороо НХТЕТГ-ын захиалгатай “Нутгийн буян” ХХК-ийн гүйцэтгэсэн 173 айлын орон сууцны барилга /давтан комисс/ 2018.12.04-ний 0930 цагт Б.Батзоригт М.Идэрбаатар Б.Нямдаваа Ж.Тамир Б.Батмөнх И.Мянганбаяр Ж.Цэрэнжамц Ц.Тогтохбуян
7 БЗД-ийн 11 дүгээр хороо НХОГ-ын захиалгатай Туул зөрлөг орчмын үерийн далангийн ажил 2018.12.04-ний 1030 цагт Б.Батзоригт
8 БЗД-ийн 12 дугаар хороо АШУҮИС-ийн сургалт эмнэлэгийн цогцолборын гадна цахилгаан хангамж 2018.12.04-ний 0930 цагт И.Мянганбаяр Ж.Тамир
9 СБД-ийн 17 дугаар хороо Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн гадна цахилгаан хангамж 2018.12.04-ний 1100 цагт
10 ЧД-ийн 14 дүгээр хороо ЧД-ийн Цагдаагийн 2 дугаар хэлтсийн захиалгатай орон сууцны гадна цахилгаан хангамж 2018.12.04-ний 1200 цагт
11 СХД-ийн 21 дүгээр хороо Рашаант өртөө “Даян дээрх энержи” ХХК-ийн захиалгатай 8000м3 шатахууны агуулахын барилга 2018.12.04-ний 1300 цагт Н.Дарханбаяр Б.Нямдаваа Э.Дорж Ж.Цэрэнжамц И.Мянганбаяр Ж.Тамир
12 ЧД-ийн 1 дүгээр хороо НБГазрын захиалгатай 23 дугаар сургуулийн өргөтгөлийн барилга 2018.12.05-ны 0930 цагт М.Идэрбаатар М.Мэндсайхан Ж.Тамир Б.Батзоригт Б.Батмөнх И.Мянганбаяр Ж.Цэрэнжамц
13 СБД-ийн 1 дүгээр хороо МУ-ын ГХЯамны захиалгатай конторын барилга 2018.12.05-ны 1100 цагт М.Идэрбаатар Б.Нямдаваа Ж.Тамир Б.Батзоригт Б.Батмөнх И.Мянганбаяр Ж.Цэрэнжамц Ц.Тогтохбуян
14 БЗД-ийн 4 дүгээр хороо НХОГ-ын захиалгатай 97 дугаар сургуулийн өргөтгөлийн барилга 2018.12.05-ны 1400 цагт М.Идэрбаатар М.Мэндсайхан Ж.Тамир Б.Батзоригт Б.Батмөнх И.Мянганбаяр Ж.Цэрэнжамц
15 БЗД-ийн 13 дугаар хороо иргэн Д.Лхагватунгалагийн захиалгатай 32 айлын орон сууцны барилга 2018.12.05-ны 1600 цагт Э.Дорж М.Мэндсайхан Ж.Тамир Б.Батзоригт Б.Батмөнх И.Мянганбаяр Ж.Цэрэнжамц Ц.Тогтохбуян
16 СБД-ийн 15 дугаар хороо НХОГ-ын захиалгатай Эко Дамбадаржаа хорооллын гадна ус, дулаан хангамж, ариутгах татуурга, зуухны барилга УДДТ, зуухны тоног төхөөрөмжийн барилга угсралтын ажил 2018.12.06-ны 0900 цагт Б.Батмөнх Э.Дорж Б.Нямдаваа Ж.Тамир Б.Батзоригт Б.Батмөнх И.Мянганбаяр
17 БЗД-ийн 11 дүгээр хороо “РТТ” ХХК-ийн захиалгатай үйлдвэр сургалтын төвийн барилга 2018.12.06-ны 1300 цагт Э.Дорж М.Мэндсайхан Ж.Тамир Б.Батзоригт Б.Батмөнх И.Мянганбаяр Ж.Цэрэнжамц Ц.Тогтохбуян
18 БЗД-ийн 14 дүгээр хороо “Зургаан талт” ХХК-ийн захиалгатай 120 айлын орон сууцны барилга 2018.12.06-ны 1500 цагт
19 СХД-ийн 8 дугаар хороо Баянхошуу дэд төвийн түр суурьшуулах 50 айлын орон сууцны барилгын 6/0,4кВ –ийн 160кВА хүчний тансформаторыг буулгаж 10/0,4кВ-ын 160кВА хүчний трансформатор суурилуулах ажил 2018.12.07-ны 1000 цагт И.Мянганбаяр Ж.Тамир
20 СХД-ийн 6 дугаар хороо “Тэсо констракшн” ХХК-ийн захиалгатай Содон хорооллын үйлчилгээтэй 224 айлын орон сууцны барилга 2018.12.07-ны 1100 цагт М.Идэрбаатар Б.Нямдаваа Ж.Тамир Б.Батзоригт Б.Батмөнх И.Мянганбаяр Ж.Цэрэнжамц Ц.Тогтохбуян
21 БГД-ийн 18 дугаар хороо иргэн Ц.Ганхуягийн захиалгатай үйлчилгээтэй амины орон сууцны барилга 2018.12.07-ны 1400 цагт Э.Дорж Б.Нямдаваа Ж.Тамир Б.Батзоригт Б.Батмөнх И.Мянганбаяр Ж.Цэрэнжамц
22 БГД-ийн 5 дугаар хороо иргэн Б.Ишдоржийн захиалгатай үйлчилгээний барилга 2018.12.07-ны 1600 цагт
Google+ Linkedin