Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь /2018.09.24-2018.09.28/

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь /2018.09.24-2018.09.28/

д/д Барилга байгууламжийн байршил, нэр төрөл, хүчин чадал Ажиллах он, сар, өдөр, цаг Комиссын бүрэлдэхүүн
1 СХД-ийн 21 дүгээр хороо НХОГ-ын захиалгатай 335-ын гармын хэсэгт инженерийн хийцтэй 3 ширхэг худаг 2018.09.24-ний 1000 цагт Б.Батзоригт
2 СХД-ийн 21 дүгээр хороо НХОГ-ын захиалгатай Нарийний хэсэгт инженерийн хийцтэй 3 ширхэг худаг 2018.09.24-ний 1200 цагт
3 БЗД-ийн 20 дугаар хороо НХОГ-ын захиалгатай Арцатын аманд инженерийн хийцтэй 3 ширхэг худаг 2018.09.25-ны 1000 цагт Б.Батзоригт
4 СБД-ийн 8 дугаар хороо “Саруул Сайхан” ХХК-ийн орон сууцны барилгын цахилгаан хангамжийн 4х800 кВА 10/0.4 кВ-ын ХТП. /ХТП-151-ийг зөөх ажил/ 2018.09.25-ны 1000 цагт И.Мянганбаяр Ж.Тамир

 

5 БЗД-ийн 19 дүгээр хороо иргэн Н.Буяннэмэхийн үйлчилгээний барилгын цахилгаан хангамжийн 400 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2018.09.25-ны 1100 цагт
6 БЗД-ийн 21 дүгээр хороо иргэн С.Цэндсүрэнгийн амины сууцны цахилгаан хангамжийн 100 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2018.09.25-ны 1200 цагт
7 БЗД-ийн 22 дугаар хороо Баянзүрх дүүргийн нэгдсэн эмнэлэгийн гадна зам талбайн тохижилтын ажил 2018.09.25-ны 1300 цагт Б.Нямдаваа И.Мянганбаяр
8 ХУД-ийн 13 дугаар хороо ХУД-ийн ЗДТГ-ын захиалгатай 60 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга 2018.09.26-ны 1000 цагт Б.Батзоригт М.Идэрбаатар М.Мэндсайхан Ж.Тамир Ж.Цэрэнжамц И.Мянганбаяр Б.Батмөнх
9 ХУД-ийн 3 дугаар хороо “УБЦТС” ТӨХК, ЦДҮС” ТӨХК-ийн ажилчдын орон сууцны барилга 2018.09.26-ны 1300 цагт Б.Батзоригт Э.Дорж М.Мэндсайхан Ж.Тамир Ж.Цэрэнжамц И.Мянганбаяр Б.Батмөнх Ц.Тогтохбуян
10 ХУД-ийн 14 дүгээр хороо “Хүдэр Хамгаалах Сан” ТББ-ын цахилгаан хангамжийн 630 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2018.09.27-ны 1000 цагт  

И.Мянганбаяр Ж.Тамир

11 ХУД-ийн 10 дугаар хороо “Аум Алт” ХХК-ийн дайрганы үйлдвэрийн цахилгаан хангамжийн 630 кВА 35/0.4 кВ-ын дэд өртөө 2018.09.27-ны 1100 цагт
12 СХД-ийн 32 дугаар хороо, “Их минж” ХХК-ийн гадна цахилгаан хангамжийн 250 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2018.09.27-ны 1130 цагт
13 СХД-ийн 32 дугаар хороо “Авуун” ХХК-ийн гадна цахилгаан хангамжийн 630 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2018.09.27-ны 1130 цагт И.Мянганбаяр Ж.Тамир
14 СХД-ийн 22 дугаар хороо Зүүн Туруун, “Ди Эйч Ти Эн” ХХК-ийн аж ахуйн хашааны гадна цахилгаан хангамжийн 400 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2018.09.27-ны 1200 цагт
15 БГД-ийн 20 дугаар хороо “Баян-Өлзийт Зам” ХХК-ийн үйлдвэрийн гадна цахилгаан хангамжийн 630 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2018.09.27-ны 1300 цагт
Google+ Linkedin