Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдөрт зориулж хандив өгөв

Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдөрт зориулж хандив өгөв

Ойн тухай хууль, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн “Мод тарих үндэсний өдөр зарлах тухай” 2010 оны 63 дугаар зарлигийг хэрэгжүүлэх зорилгоор 2018 оны хаврын бүх нийтээр мод тарих өдөрт зориулж “Нийслэлийн ногоон байгууламжийн сан”-д Газрын албан хаагчид 530000 төгрөгийн хандив өгөв.

Google+ Linkedin