Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь /2017.12.25-2017.12.28/

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь /2017.12.25-2017.12.28/

д/д

Барилга байгууламжийн байршил, нэр төрөл, хүчин чадал Ажиллах он, сар, өдөр, цаг

Комиссын бүрэлдэхүүн

1 СБД-ийн 11 дүгээр хороо “Бүүх” ХХК-ийн захиалгатай 40 айлын орон сууцны барилга 2017.12.25-ны 1000 цагт М.Идэрбаатар Б.Нямдаваа И.Мянганбаяр Б.Батмөнх Ц.Нямцэвээн Ж.Тамир Ж.Цэрэнжамц Ц.Тогтохбуян
2 СБД-ийн 9 дүгээр хороо иргэн Р.Янжинцоогийн захиалгатай 20 айлын орон сууцны барилга 2017.12.25-ны 1300 цагт
3 СХД-ийн 32 дугаар хороо “Ихэр шарангад” ХХК-ийн захиалгатай контор, үйлдвэрийн барилга 2017.12.25-ны 1500 цагт Ж.Мөнх-Эрдэнэ Б.Нямдаваа И.Мянганбаяр Б.Батмөнх Ц.Нямцэвээн Ж.Тамир Ж.Цэрэнжамц
4 Сүхбаатар дүүрэг УБХГХХХОДТөсөл, НХОГ-ын захиалгатай Сэлбийн 2183м арутгах татуургын угсралтын ажил 2017.12.26-ны 1000 цагт Б.Батзоригт
5 Сонгинохайрхан дүүрэг БХБЯамны захиалгатай нийтийн орон сууцны 49 цахилгаан шатны угсралтын ажил 2017.12.26-ны 1000 цагт Ц.Тогтохбуян
6 БГД-ийн 3 дугаар хороо иргэн Б.Энхтуяагийн орон сууцны барилгын гадна цахилгаан хангамж 2017.12.26-ны 1000 цагт И.Мянганбаяр Ж.Тамир

 

7 БЗД-ийн 16 дугаар хороо Ашиглалтын шаардлага хангахгүй барилгыг дахин төлөвлөн барилгажуулах ажлын цахилгаан хангамж 2017.12.26-ны 1200 цагт
8 БЗД-ийн 18 дугаар хороо ХСҮТ-ийн захиалгатай ажилчдын үйлчилгээтэй 128 айлын орон сууцны барилга 2017.12.26-ны 1300 цагт Ж.Мөнх-Эрдэнэ М.Мэндсайхан И.Мянганбаяр Б.Батмөнх Ц.Нямцэвээн Ж.Тамир Ж.Цэрэнжамц Ц.Тогтохбуян
9 БЗД-ийн 10 дугаар хороо Цагдаа хотхоны 180 айлын орон сууцны барилга 2017.12.26-ны 1500 цагт М.Идэрбаатар М.Мэндсайхан И.Мянганбаяр Б.Батмөнх Ц.Нямцэвээн Ж.Тамир Ж.Цэрэнжамц
10 ХУД-ийн 3 дугаар хороо орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр баригдсан 240 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга 2017.12.27-ны 1000 цагт М.Идэрбаатар Б.Нямдаваа И.Мянганбаяр Б.Батмөнх Ц.Нямцэвээн Ж.Тамир Ж.Цэрэнжамц
11 БЗД-ийн 26 дугаар хороо “Монкон констракшн” ХХК-ийн захиалгатай контор, үйлчилгээний барилга 2017.12.27-ны 1300 цагт Э.Дорж М.Мэндсайхан И.Мянганбаяр Б.Батмөнх Ц.Нямцэвээн Ж.Тамир Ж.Цэрэнжамц Ц.Тогтохбуян
12 БЗД-ийн 14 дүгээр хороо иргэн Г.Энхбаатарын захиалгатай 84 айлын орон сууцны барилга 2017.12.27-ны 1500 цагт Ж.Мөнх-Эрдэнэ М.Мэндсайхан И.Мянганбаяр Б.Батмөнх Ц.Нямцэвээн Ж.Тамир Ж.Цэрэнжамц Ц.Тогтохбуян
13 СХД-ийн 18 дугаар хороо “Акилла констракшн” ХХК-ийн контор, үйлчилгээний барилга 2017.12.28-ны 0900 цагт М.Идэрбаатар Б.Нямдаваа И.Мянганбаяр Б.Батмөнх Ц.Нямцэвээн Ж.Тамир Ж.Цэрэнжамц Ц.Тогтохбуян
14 БЗД-ийн 16 дугаар хороо иргэн Т.Баярхүүгийн захиалгатай 84 айлын орон сууцны барилга 2017.12.28-ны 1100 цагт Ж.Мөнх-Эрдэнэ М.Мэндсайхан И.Мянганбаяр Б.Батмөнх Ц.Нямцэвээн Ж.Тамир Ж.Цэрэнжамц Ц.Тогтохбуян
15 СБД-ийн 1 дүгээр хороо “Асиа пасифик ланд” ХХК-ийн Олимпик ресиденс 16 давхар орон сууцны барилга 2017.12.28-ны 1300 цагт Ж.Мөнх-Эрдэнэ М.Мэндсайхан И.Мянганбаяр Б.Батмөнх Ц.Нямцэвээн Ж.Тамир Ж.Цэрэнжамц Ц.Тогтохбуян
16 БЗД-ийн 26 дугаар хороо “Парк од” ХХК-ийн захиалгатай 136 айлын орон сууцны барилга 2017.12.28-ны 1500 цагт Ж.Мөнх-Эрдэнэ М.Мэндсайхан И.Мянганбаяр Б.Батмөнх Ц.Нямцэвээн Ж.Тамир Ж.Цэрэнжамц Ц.Тогтохбуян
Google+ Linkedin