9 дүгээр нэгж хорооллын ХЕТ

9 дүгээр нэгж хорооллын ХЕТ

ҮНДЭСЛЭЛ:

  • Монгол Улсын Их хурлын 2013 оны 23 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 он хүртэлх хөгжлийн чиг хандлага”,
  • Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдрийн А/299 захирамж,
  • Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газартай 2015 оны 09 дүгээр сарын 10-ны өдөр байгуулсан ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах ЕТ-2015/53 дугаартай ажлын гэрээ.

БОЛОВСРУУЛСАН БАЙГУУЛЛАГА:

Ерөнхий төлөвлөгөө:

  • Нью Урбанизм ХХК

Туслан гүйцэтгэгч:

  • Дулаан –“Жанжин Өргөө” ХХК
  • Холбоо, Цахилгаан –“Арбэл Алтай” ХХК
  • Ус хангамж, ариутгах татуурга–“Инж байгууламж” ХХК
  • Инженер геологи – “Таван үндэс” ХХК

 ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ХҮРЭЭ:

9 дүгээр нэгж хороолол нь Сүхбаатар дүүргийн 12,13,14-р хорооны 27 хэсгийн нийт 240.5га талбайг хамарч байна.

Google+ Linkedin