Цаг үеийн мэдээ

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь

Eрөнхий төлөвлөгөө

Үйлчилгээ

Тендер

Зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал

Зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал

Нийслэлийн Хот төлөвлөлт, ерөнхий төлөвлөгөөний газар нь Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай барилгын судалгаа, загвар.

Улаанбаатар хотын хаягжуулалт, гудамжны нэршил

Бусад холбоосууд