Ерөнхий төлөвлөгөөний зурган мэдээллээр үйлчлэх

Баримт бичгийн нэр

Олгогч байгууллага болон бусад тайлбар

Байгаа эсэх

Хүсэлт

Хувь хүн өөрөө

 

Газрын кадастрын зургийн хуулбар

Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар, Дүүргийн өмч, газрын харилцааны алба

 

 

Үнэлгээний дугаар Үйлчилгээний дугаар Цаасны хэмжээ Үнэ /төг/
1 547,570 Шугам сүлжээний дэвсгэр зураг хэвлэх А4 19,657
А3 39,313
А2 78,626
А1 157,626
А0 314,504

 

 

Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/606 дугаар Хүнд суртлыг халж, төрийн үйлчилгээний  чанарыг сайжруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай захирамжийн дагуу үйлчилгээ хүссэн иргэн, хуулийн этгээд иргэний үнэмлэх, хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, бусад баримт бичгийг эх хувиар нь авчирсан тохиолдолд хуулбарыг нотариатаар баталгаажуулах шаардлагагүй.

Холбоо барих

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, Ц.Жигжиджавын гудамж-7/1, Хангарьд ордон 11,13-р давхар

Утас: (+976) 320461