Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах

 

д/д Баримт бичгийн нэр Олгогч байгууллага болон бусад тайлбар
1 Хүсэлт /албан бичиг, өргөдөл/ Иргэн, аж ахуйн нэгж өөрөө өгнө.
2 Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар
3 Гүйцэтгэгч байгууллагын ажил үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар Салбарын яам, агентлаг
4 Зураг төслийн байгууллагатай хийсэн зохиогчийн хяналтын гэрээ, дүгнэлт Гэрээ байгуулагч талууд
5 Газрын гэрээ, гэрчилгээ, кадастрын зургийн хуулбар Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар
6 Барилгын ерөнхий гүйцэтгэгч байгууллагатай хийсэн гэрээ Гэрээ байгуулагч талууд
7 Батлагдсан эх загвар зураг, архитектур төлөвлөлтийн даалгавар Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар
8 Техникийн нөхцөлүүд /дулаан, цахилгаан, холбоо, цэвэр бохир ус/ Дулааны сүлжээ ТӨХК
Цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК
Мэдээлэл холбооны сүлжээ ТӨХК
Ус сувийн удирдах газар
9 Зураг төсөлд хийгдсэн магадлалын ерөнхий дүгнэлт Барилгын хөгжлийн төв
10 Магадлал хийгдсэн ажлын зураг төсөл /иж бүрэн/ Эрх бүхий тусгай зөвшөөрөл авсан байгууллага /Нийслэлийн Онцгой байдлын газартай зөвшилцсөн байна/
11 Цахилгаан шатны магадлалын дүгнэлт Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар
12 Барилгынгүйцэтгэлийн ажилд гаргасан чанарын баталгаа Барилгын ажил гүйцэтгэгч
13 Барилга,байгууламжийн чанарт хийсэн хяналтын дүгнэлт Захиалагч, зохиогч, гүйцэтгэгч байгууллагууд
14 Барилга угсралтын ажлын ил, далд ажлын акт, гэрэл зураг, материалын гарал үүсэл, тохирлын гэрчилгээ, лабораторын дүгнэлт Барилгын угсралтын ажил гүйцэтгэгч

 

Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/606 дугаар Хүнд суртлыг халж, төрийн үйлчилгээний  чанарыг сайжруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай захирамжийн дагуу үйлчилгээ хүссэн иргэн, хуулийн этгээд иргэний үнэмлэх, хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, бусад баримт бичгийг эх хувиар нь авчирсан тохиолдолд хуулбарыг нотариатаар баталгаажуулах шаардлагагүй.

 

Холбоо барих

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, Ц.Жигжиджавын гудамж-7/1, Хангарьд ордон 11,13-р давхар

Утас: (+976) 320461