Барилгын хаяг дугаар олгох, мэдээллийн санд бүртгэх

Өргөдөл татаж авах

1

Шинэ барилгад

Барилга байгууламжид хаяг дугаар хүссэн өргөдлийн маягт

2

Барилга байгууламжийн байр зүйн зураг

3

Газрын гэрчилгээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар

4

Эзэмшил газрын кадастрын зургийн хуулбар

5

АТД, Батлагдсан эх загвар зургийн хамт
/2013 оноос өмнө бол хуулбарлаж өгөх, хойш бол шаардлагагүй/

6

Үйлчилгээний төлбөр төлсөн баримт

1

Хуучин барилгад

Барилга байгууламжид хаяг дугаар хүссэн өргөдлийн маягт

2

Барилгын байгууламжийн байр зүйн зураг

3

Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээний хуулбар

4

Газрын гэрчилгээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар

5

Эзэмшил газрын кадастрын зургийн хуулбар

6

Үйлчилгээний төлбөр төлсөн баримт

1

Зуслангийн барилгад

Барилга байгууламжид хаяг дугаар хүссэн өргөдлийн маягт

2

Барилгын байгууламжийн байр зүйн зураг

3

Газрын гэрчилгээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар

4

Эзэмшил газрын кадастрын зургийн хуулбар

5

Үйлчилгээний төлбөр төлсөн баримт

1

Гэр хорооллын барилгад
хаягийн тодорхойлолт олгох

Барилга байгууламжид хаяг дугаар хүссэн өргөдлийн маягт

3

Газрын гэрчилгээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар

4

Эзэмшил газрын кадастрын зургийн хуулбар

6

Үйлчилгээний төлбөр төлсөн баримт

1

Дахин тодорхойлолт олгох

Барилга байгууламжид хаяг дугаар хүссэн өргөдлийн маягт

2

Эзэмшил газрын кадастрын зургийн хуулбар

3

Үйлчилгээний төлбөр төлсөн баримт

Нийт хуудасны тоо

 

Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/606 дугаар Хүнд суртлыг халж, төрийн үйлчилгээний  чанарыг сайжруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай захирамжийн дагуу үйлчилгээ хүссэн иргэн, хуулийн этгээд иргэний үнэмлэх, хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, бусад баримт бичгийг эх хувиар нь авчирсан тохиолдолд хуулбарыг нотариатаар баталгаажуулах шаардлагагүй.

Холбоо барих

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, Ц.Жигжиджавын гудамж-7/1, Хангарьд ордон 11,13-р давхар

Утас: (+976) 320461