Үзүүлэх # 
Гарчиг Үзсэн
МЭРГЭЖЛИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН 07 ДУГААР ХУРЛЫН ШИЙДВЭР /2016.12.23 Дэмжигдсэн 16/ 191
МЭРГЭЖЛИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН 06 ДУГААР ХУРЛЫН ШИЙДВЭР /2016.12.09 Дэмжигдсэн 27/ 238
МЭРГЭЖЛИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН 05 ДУГААР ХУРЛЫН ШИЙДВЭР /2016.11.29 Дэмжигдсэн 4/ 183
МЭРГЭЖЛИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН 04 ДҮГЭЭР ХУРЛЫН ШИЙДВЭР /2016.11.24 Дэмжигдсэн 14/ 208
МЭРГЭЖЛИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН 03 ДУГААР ХУРЛЫН ШИЙДВЭР /2016.11.16 Дэмжигдсэн 1/ 148
МЭРГЭЖЛИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН 02 ДУГААР ХУРЛЫН ШИЙДВЭР /2016.11.11 Дэмжигдсэн 28/ 228
МЭРГЭЖЛИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН 01 ДҮГЭЭР ХУРЛЫН ШИЙДВЭР /2016.10.28 Дэмжигдсэн 56/ 277
Газар, барилгажилтын зөвлөлийн хурал /2016.07.08 дэмжигдсэн 23/ 329
Газар, барилгажилтын зөвлөлийн хурал /2016.06.24 дэмжигдсэн 26/ 260
Газар, барилгажилтын зөвлөлийн хурал /2016.06.14 дэмжигдсэн 31/ 243
Газар, барилгажилтын зөвлөлийн хурал /2016.05.26 дэмжигдсэн 32/ 385
Газар, барилгажилтын зөвлөлийн хурал /2016.05.13 дэмжигдсэн 16/ 297
Газар, барилгажилтын зөвлөлийн хурал /2016.05.06 дэмжигдсэн 22/ 378
Газар, барилгажилтын зөвлөлийн хурал /2016.04.28 дэмжигдсэн 11/ 348
Газар, барилгажилтын зөвлөлийн хурал /2016.04.22 дэмжигдсэн 22/ 286
Газар, барилгажилтын зөвлөлийн хурал /2016.04.14 дэмжигдсэн 15/ 285
Газар, барилгажилтын зөвлөлийн хурал /2016.04.08 дэмжигдсэн 12/ 225
Газар, барилгажилтын зөвлөлийн хурал /2016.04.04 дэмжигдсэн 14/ 280
Газар, барилгажилтын зөвлөлийн хурал /2016.03.28 дэмжигдсэн 23/ 281
Газар, барилгажилтын зөвлөлийн хурал /2016.03.17 дэмжигдсэн 17/ 343
Газар, барилгажилтын зөвлөлийн хурал /2016.03.03 дэмжигдсэн 13/ 377
Газар, барилгажилтын зөвлөлийн хурал /2016.02.24 дэмжигдсэн 18/ 333
Газар, барилгажилтын зөвлөлийн хурал /2016.02.08 дэмжигдсэн 8/ 306
Газар, барилгажилтын зөвлөлийн хурал /2016.01.28 дэмжигдсэн 16/ 387
Газар, барилгажилтын зөвлөлийн хурал /2016.01.14 дэмжигдсэн 19/ 242
Газар, барилгажилтын зөвлөлийн хурал /2015.12.21 дэмжигдсэн 26/ 450
Газар, барилгажилтын зөвлөлийн хурал /2015.11.25 дэмжигдсэн 26/ 387
Газар, барилгажилтын зөвлөлийн хурал /2015.11.05 дэмжигдсэн 21/ 416
Газар, барилгажилтын зөвлөлийн хурал /2015.10.22 дэмжигдсэн 20/ 407
Газар, барилгажилтын зөвлөлийн хурал /2015.10.09 дэмжигдсэн 20/ 355
Газар, барилгажилтын зөвлөлийн хурал /2015.09.30 дэмжигдсэн 18/ 325
Газар, барилгажилтын зөвлөлийн хурал /2015.09.10 дэмжигдсэн 33/ 400
Газар, барилгажилтын зөвлөлийн хурал /2015.08.27 дэмжигдсэн 28/ 281
Газар, барилгажилтын зөвлөлийн хурал /2015.08.12 дэмжигдсэн 28/ 330
Газар, барилгажилтын зөвлөлийн хурал /2015.07.30 дэмжигдсэн 14/ 324
Газар, барилгажилтын зөвлөлийн хурал /2015.07.24 дэмжигдсэн 2/ 319
Газар, барилгажилтын зөвлөлийн хурал /2015.07.09 дэмжигдсэн 35/ 328
Газар, барилгажилтын зөвлөлийн хурал /2015.07.01 дэмжигдсэн 42/ 395
Газар, барилгажилтын зөвлөлийн хурал /2015.06.12 дэмжигдсэн 31/ 360
Газар, барилгажилтын зөвлөлийн хурал /2015.06.04 дэмжигдсэн 33/ 362
Газар, барилгажилтын зөвлөлийн хурал /2015.05.14 дэмжигдсэн 26/ 401
Газар, барилгажилтын зөвлөлийн хурал /2015.05.04 дэмжигдсэн 28/ 402
Газар, барилгажилтын зөвлөлийн хурал /2015.04.17 дэмжигдсэн 24/ 366
Газар, барилгажилтын зөвлөлийн хурал /2015.04.02 дэмжигдсэн 42/ 457
Газар, барилгажилтын зөвлөлийн хурал /2015.03.20 дэмжигдсэн 30/ 431
Газар, барилгажилтын зөвлөлийн хурал /2015.03.09 дэмжигдсэн 15/ 527
Газар, барилгажилтын зөвлөлийн хурал /2015.02.12 дэмжигдсэн 26/ 432
Газар, барилгажилтын зөвлөлийн хурал /2015.01.30 дэмжигдсэн 20/ 411
Газар, барилгажилтын зөвлөлийн хурал /2015.01.15 дэмжигдсэн 28/ 682
Газар, барилгажилтын зөвлөлийн хурал /2014.12.18 дэмжигдсэн 37/ 482

Холбоо барих

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, Ц.Жигжиджавын гудамж-7/1, Хангарьд ордон 11,13-р давхар

Утас: (+976) 320461