МЭРГЭЖЛИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН 12 ДҮГЭЭР ХУРЛЫН ШИЙДВЭР /2017.06.12/

Хот төлөвлөлтийн хэлтсээс дэмжигдсэн 64 асуудлын жагсаалт

Мэргэжилтэн

Хүсэлт ирүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр

Хаяг, байршил, нэгж талбарын дугаар

Газрын зориулалт, хэмжээ /га/

Хурлын шийдвэр

1

Г.Лхамноржин, Т.Болор

НБГ, НХОГ

55 дугаар цэцэрлэг

СХД, 18-р хороо , 55 дугаар цэцэрлэгийн хашаанд

18635310482231

Цэцэрлэг

0.35га

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана.

2

НБГ, НХОГ

39 дүгээр цэцэрлэг

ЧД, 01-р хороо , 39-р цэцэрлэгийн суурин дээр

186423116180187

Цэцэрлэг

0.401 га

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана.

3

НХОГ, Нийслэлийн Онцгой байдлын газар

ЧД, 04-р хороо, Гал унтраах ангийн хажууд

18642311625620

Контор гал унтраах анги

0.652 га

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана.

4

Э.Мөнх-Эрдэнэ, Т.Болор

НБГ, НХОГ

88 дугаар сургууль

БЗД, 11 -р хороо, Хонхорын 88 -р сургуулийн хашаанд байршуулан 18662299000631

Сургалт 1.23 га /Спорт заал/

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана.

5

Г.Орогдол,

Т.Болор

НБГ, НХОГ

13-р цэцэрлэг

БГД, 18-р хороо, 70-р тусгай сургуулийн баруун талд,

18640311625223

Цэцэрлэг

0.211 га

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана.

6

Б.Батцолмон, Т.Болор

НХОГ Хүүхдийн клиник сувилал №4

ХУД, 03-р хороо, Энгельсийн гудамж, Чингисийн өргөн чөлөөний уулзварт, 18641308643969

Сувилал эмнэлэг, 0.3га /Ясли/

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана.

7

НБГ, НХОГ 53-р цэцэрлэг

ХУД, 01-р хороо, орон сууцны 17-р байрны баруун талд, 18642309510081

Цэцэрлэг, 0.4га /Өргөтгөл/

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана.

8

НБГ, НХОГ 26-р сургууль

ХУД, 13-р хороо, Шувуун фабрикт, 144-р цэцэрлэгийн баруун хойд талд, 26-р сургуулийн хашаанд, 18616292820249

Сургалт, 2.4га /Спорт заал/

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана.

9

П.Энхбаатар

НАЗХГазар

СХД, 10-р хороо, Баянхошууны эцсийн буудлаас хойш үргэлжлэх 3.0 км авто зам

Авто зам

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана.

10

НАЗХГазар

ХУД, 10-р хороо, Морингийн даваа, Биокомбинат - Шувуун фабрик чиглэлийн авто замаас Айдасын даваа чиглэлд Хөшигийн хөндийн хурдны авто замтай холбогдох шинэ авто зам

Авто зам

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана.

11

НАЗХГазар

БГД, 23-р хороо, Хувьсгалчдын гудамжаас баруун тийш уулын нуруун замтай холбогдох 0.5 км зам

Авто зам

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана.

12

НАЗХГазар

БЗД, 04-р хороо,

Суман гүн ХХК-ний хажуугаар Хүрэн хилэн хүрэх автозам

Авто зам

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана.

13

НАЗХГазар

ЧД-ын 12-р хороо, Булгийн 16 дугаар гудамж, 15 дугаар хороо Жаргалантын 48 дугаар гудамжинд гүүр, авто зам

Авто зам

гүүр

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана.

14

НАЗХГазар

ЧД, 15-р хороо, Жаргалантын 46-31 дүгээр гудамжны гол замтай чулуун зам болгон холбох, жалган дээгүүрх гүүр /83 дугаар цэцэрлэгийн арын гудамжны жалган дээгүүр автомашины 2 урсгалтай гүүр/

Авто зам, гүүр

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана.

15

НАЗХГазар

СХД, 25-р хорооны хойд талын уулзвараас 104 дүгээр сургууль хүртэлх авто зам, зогсоол

Авто зам

зогсоол

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана.

16

НАЗХГазар

СХД, 11-р хороо, төв замаас 129 дүгээр сургууль хүртэлх Хувьсгалчдын гудамж чиглэлийн 1 км зам /уулын нуруугаар/

Авто зам

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана.

17

НАЗХГазар

СХД, 28-р хороо, Хувьсгалын замаас 28 дугаар хорооны байр хүртэлх 900м хатуу хучилттай авто зам

Авто зам

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана.

18

НАЗХГазар

СБД, 15-р хороо, 87 дугаар гудамжны дээд эхэнд Сэлбэ гол дээгүүр явган хүний гүүр шинээр барих

Явган хүний гүүр

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана.

19

НАЗХГазар

СБД, 17-р хороо, 117 дугаар сургуулийн доод Сэлбэ гол дээгүүр явган хүний гүүрийг шинэчлэх

Явган хүний гүүр шинэчлэх

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана.

20

НАЗХГазар

СБД, 14-15-р хороо, 7 буудлын Тэрхийн гол үйлчилгээний төвийн арын Сэлбэ гол дээгүүрх явган хүний гүүрийг өргөтгөн шинэчлэх

Явган хүний гүүр шинэчлэх

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана.

21

НАЗХГазар

БЗД, 22-р хороо, Зүүн Алтан Өлгийн Цайз захаас хойш өгсөх 1.2 км авто зам

Авто зам

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана.

22

НАЗХГазар

БЗД, 22-р хороо, Зүүн Алтан-Өлгийгөөс Баруун Алтан-Өлгийг хойгуур холбосон 0.7 км авто зам

Авто зам

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана.

23

НАЗХГазар

СХД, 02-р хороо, Гүнгэрваа худалдааны төвөөс Толгойтын хуучин эцэс хүртэлх 1.6 зм авто зам

Авто зам

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана.

24

НАЗХГазар

ЧД, 09-р хороо, Баянбүрдийн тойргийн орчим Нандин бизнес төвийн баруун талд М ойл ШТС-ын зүүн талд 1.2 км авто зам

Авто зам

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана.

25

НАЗХГазар

ЧД, 10-р хороо, 39 дүгээр сургуулиас Дашномт дэлгүүр хүртэлх болон 10 дугаар хороо хүртэлх далан дагасан авто зам

Авто зам

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана.

26

НАЗХГазар

ЧД, 11-р хороо, төв замаас 57 дугаар сургуулийн зүүн талаар 11 дүгээр хороо хүртэлх 1.2 км авто зам

Авто зам

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана.

27

НАЗХГазар

СХД, 24-р хороо, Бумбатын зуслангаас Нумтын зам хүртэлх 1.3 км хатуу хучилттай зам

Авто зам

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана.

28

НАЗХГазар

СБД, 20-р хороо, Сэлхийн амнаас Даваатын ам хүртэл Бэлх голын баруун эргээр 2.9 км авто зам

Авто зам

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана.

29

НАЗХГазар

СБД, 18-р хороо, Бэлхийн зам, 71 дүгээр сургуулийн буудлаас Сэлхийн зам хүртэл Бэлхийн голын зүүн эргээр 1.9 км авто зам

Авто зам

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана.

30

НАЗХГазар

СБД, 17-р хороо, Бэлхийн замын 2 дугаар буудлаас баруун хойд зүгийн амны 0.7 км авто зам

Авто зам

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана.

31

Б.Төгөлдөр

Т.Болор

БНДЗДТГ

БНД, 01-р хороо Баялаг хотхоны хашаан дотор

Нийтийн эдэлбэр 0.899 га

/Тохижилт/

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана.

32

БНДЗДТГ

БНД, 01-р хороо Корейн эйр ххк-ийн төгөл орчим

Нийтийн эдэлбэр 2.813 га

/Тохижилт/

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана.

33

Н.Өлзийбилэгт, М.Оюунбилэг, Т.Болор

НХОГ,

БЗДЗДТГ

БЗД, 23-р хороо, Хүүхдийн тоглоомын талбай, сагсан бөмбөгийн талбай

Нийтийн эдэлбэр /Тохижилт/

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана.

34

НХОГ, БЗДЗДТГ

БЗД, 28-р хороо, Хүүхдийн тоглоомын талбай, сагсан бөмбөгийн талбай

Нийтийн эдэлбэр /Тохижилт/

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана.

35

УБЗАА, БЗДЗДТГ

БЗД, 04-р хороо,

47-р байрны хойд талд

Нийтийн эдэлбэр /Тохижилт/

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана.

36

УБЗАА,

СБДЗДТГ

СБД, 08-р хороо, Дашчойлин хийдийн урд талд, 39, 50, 53-р байрны орчимд

Нийтийн эдэлбэр

/Тохижилт/

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана.

37

УБЗАА,

СБДЗДТГ

СБД, 08-р хороо,

10, 13-р байрны дундах талбай

Нийтийн эдэлбэр

/Тохижилт/

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана.

38

УБЗАА,

СБДЗДТГ

СБД, 08-р хороо,

10, 13-р байрны дундах талбай

Нийтийн эдэлбэр

/Тохижилт/

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана.

39

УБЗАА,

ХУДЗДТГ

ХУД, 05-р хороо,

71-р цэцэрлэгийн урд талын талбай

Цэцэрлэг

/Тохижилт/

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана.

40

УБЗАА,

ХУДЗДТГ

ХУД, 12-р хороо

39, 53-р байрны дундах талбай

Нийтийн эдэлбэр

/Тохижилт/

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана.

41

ХУДЗДТГ

ХУД, 03-р хороо,

41-р цэцэрлэгийн гаднах талбай

Цэцэрлэг

/Тохижилт/

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана.

42

ХУДЗДТГ

ХУД, 06-р хороо, Нүхтийн гудамж тохижилт

Нийтийн эдэлбэр

/Тохижилт/

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана.

43

ХУДЗДТГ

ХУД, 10-р хороо,

61, 62-р байрны орчмын тохижилт

Нийтийн эдэлбэр

/Тохижилт/

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана.

44

ХУДЗДТГ

ХУД, 11-р хороо,

“Сар ваш” угаалгын газраас “Тором” цэцэрлэг хүртэл явган зам

Нийтийн эдэлбэр

/Тохижилт/

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана.

45

ХУДЗДТГ

ХУД, 11-р хороо, 35-р цэцэрлэг орчим

Нийтийн эдэлбэр

/Тохижилт/

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана.

46

ХУДЗДТГ

ХУД, 11-р хороо

48, 48а, 48б, 32, 69 байрны орчим

Нийтийн эдэлбэр

/Тохижилт/

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана.

47

НХОГ,

СХДЗДТГ

СХД, 10-р хороо

Нийтийн эдэлбэр

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана.

48

НХОГ,

СХДЗДТГ

СХД, 11-р хороо

Нийтийн эдэлбэр

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана.

49

НХОГ,

СХДЗДТГ

СХД, 28-р хороо

Нийтийн эдэлбэр

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана.

50

НХОГ,

СХДЗДТГ

СХД, 21-р хороо

Нийтийн эдэлбэр

/1.6 га/

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана.

51

УБЗАА,

СХДЗДТГ

СХД, 02-р хороо, 81-р цэцэрлэгийн урд талд

Нийтийн эдэлбэр

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана.

52

УБЗАА,

СХДЗДТГ

СХД, 04-р хороо,

Их Нарангийн 8 дугаар гудамж

Нийтийн эдэлбэр

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана.

53

УБЗАА,

СХДЗДТГ

СХД, 26-р хороо, Мандал-Овооны

8 дугаар гудамж

Нийтийн эдэлбэр

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана.

54

УБЗАА,

СХДЗДТГ

СХД, 27-р хороо, Хорооны барилгын урд

Нийтийн эдэлбэр

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана.

55

УБЗАА,

СХДЗДТГ

СХД, 24-р хороо, Зээлийн 8 дугаар гудамж

Нийтийн эдэлбэр

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана.

56

УБЗАА,

БГДЗДТГ

БГД, 04-р хороо, Голден парк I, II, Цоглог хотхонруу орох, гарах авто замын хажууд

Нийтийн эдэлбэр

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана.

57

УБЗАА,

БГДЗДТГ

БГД, 05-р хороо, 2, 3, 4, 5 а/б, 6, 7, 8 дугаар байрны дунд

Нийтийн эдэлбэр

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана.

58

УБЗАА,

БГДЗДТГ

БГД, 09, 10-р хороо, Зүүн Нарангийн 10 дугаар гудамжны 147 дугаар тоотын хажуу талд

Нийтийн эдэлбэр

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана.

59

УБЗАА,

БГДЗДТГ

БГД, 11-р хороо, 57 дугаар цэцэрлэгийн урд

Нийтийн эдэлбэр

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана.

60

УБЗАА,

БГДЗДТГ

БГД, 23-р хороо, ЗАА 8-221 тоотоос ЗАА 8-241 тоот хүртэл далан дагуу явган хүний зам

Нийтийн эдэлбэр

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана.

61

БХДЗДТГ

БХД 01, 02-р хороо

Нийтийн эдэлбэр,

/Унадаг дугуйн зам/

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана.

62

БХДЗДТГ

БХД, 02-р хороо, Хангай цогцолбор сургуулийн хичээлийн 2-р байр

Нийтийн эдэлбэр /12 га/

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана.

63

БХДЗДТГ

БХД, 01-р хороо, Хангай цогцолбор сургуулийн хичээлийн 1-р байр

Нийтийн эдэлбэр

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана.

64

Ц.Түмэн-Од

НХОГ

ОНӨААТҮГ

НИТХурлын 2013 оны 9/35 тогтоолоор батлагдсан бага сургуулийн байршлуудад

Бага сургууль цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /нэг маягийн зураг төслөөр/

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана.

Хот дахин хөгжүүлэх хэлтсээс дэмжигдсэн 19 асуудлын жагсаалт

Мэргэжилтэн

Хүсэлт ирүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр

Хаяг, байршил, нэгж талбарын дугаар

Газрын зориулалт, хэмжээ /га/

 

Хурлын шийдвэр

65

Т.Сүмбэр

НЗДТГ

БЗД 21-р хороо, Хуучин Ганц Худагын Баруун Талд /18645315286271/

Эрүүл Мэндийн Төв

0.1 га

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана.

66

НХОГ, “Өсвөр үе хүнс” ОНӨААТҮГ

БЗД 19-р хороо Да хүрээ гудамжны хойд талд /18648311230905/

Өсвөр-Үе хүнс ОНӨААТҮГ Цэцэрлэгүүдийн хүнсний хангалт, үйлчилгээ 0.2га

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана.

67

НХОГ, НБГ

БЗД 10-р хороо, Гачууртын Замын Хойд Талд /18650310616076 /

62-р Цэцэрлэгийн өргөтгөл 0.65га

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана.

68

А.Дэлгэрсайхан

НЗДТГ

ЧД 17-р хороо Чингэлтэйн гудамжны баруун талд 140-р сургуулийн урд /18640318402988/

Эрүүл мэндийн төв

0.1 га

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана.

69

НХОГ, НБГ

ЧД 17-р хороо Чингэлтэйн гудамжны 103-р цэцэрлэг /18641317930010/

Цэцэрлэг

0.59 га

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана.

70

НХОГ, НБГ

БГД 11-р хороо 28-р сургуулийн хойно

30-р цэцэрлэг /18641317930010/

Цэцэрлэг, боловсрол

0.33 га

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана.

71

Г.Хэрлэн

НЗДТГ

ХУД 12-р хороо, Морингийн замын хойно,

/18625302810535/

Эрүүл мэндийн зориулалтаар

0.1 га

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана.

72

НХОГ, НБГ

ХУД 07-р хороо, Наадамчдын зам гудамж, /18635305079088/

Цэцэрлэг/сургалт/-ийн зориулалттай

0.4 га

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана.

73

НХОГ, НБГ

ХУД, 08-р хороо, Сонсголонгийн замын зүүн талд

/18633305903717/

Бага сургууль, цэцэрлэг

0.5 га

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана.

74

НХОГ, НБГ

ХУД, 12-р хороо, Шувуун фабрикийн замын зүүн талд

/18626301488854/

Бага сургууль, цэцэрлэг

0.5 га

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана.

75

Д.Адъяа

НХОГ, НБГ

СХД, 10-р хороо, Зүүн баян уулын гудамж

18637316447452

Цэцэрлэг

0,1 га

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана.

76

НХОГ, НБГ

СХД, 26-р хороо, Алтан овоо-21 гудамж

18635312256053

Аж ахуйн

0,1 га

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана.

77

НХОГ, НБГ

СХД, 01-р хороо, Цэнхэр дэлгүүрийн урд гудамж

18631311947121

Хорооны цогцолбор

0,1 га

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана.

78

НХОГ, НБГ

СХД, 24-р хороо, Зээл 12-р гудамж

18635315079563

Гэр цэцэрлэг

0,1

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана.

79

НЗДТГ

СХД, 26-р хороо, Их нарангийн гудамж

18633313967028

Эрүүл мэндийн төв

0,1

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана.

80

НЗДТГ

СХД, 07-р хороо, Баруун салааны аманд Онцгой байдлын газрын баруун урд талд

18635314408964

Эрүүл мэндийн төв

0,1

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана.

81

НЗДТГ

СХД, 22-р хороо, Тахилтын аманд 122 дугаар сургуулийн баруун урд талд

18626310766775

Эрүүл мэндийн төв

0,1

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана.

82

Ж.Баасангарьд

НЗДТГ

СБД 16-р хороо, Тоосгоны үйлдвэрийн баруун урд талд /18645318833177/

Эрүүл мэндийн Төв

0.1 га

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана.

83

НЗДТГ

СБД 17-р хороо, Япон цэргийн цогцолбор-ын баруун урд /18645318833177/

Эрүүл мэндийн Төв

0.1 га

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана.

Инженерийн дэд бүтцийн төлөвлөлтийн хэлтсээс дэмжигдсэн

44 асуудлын жагсаалт

 

Мэргэжилтэн

Хүсэлт ирүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр

Хаяг, Байршил, нэгж талбарын дугаар

Зориулалт, хэмжээ /га/

Хурлын шийдвэр

 

Цэвэр ус, ариутгах татуурга

 

84

Ж.Эрдэнэбат

НХААГ, НХОГ

Баянзүрх дүүрэг 2-р хороо

Зүүн хойд бүсийн усан сангийн өргөтгөлийн ажлын зураг боловсруулах даалгавар

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу ажлын зургийн даалгавар боловсруулагдана.

 

85

НХААГ, НХОГ

Сонгинохайрхан дүүрэг 3-р хороо

Толгойтын гэр хороололд тохируулах усан сангийн ажлын зураг боловсруулах даалгавар

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу ажлын зургийн даалгавар боловсруулагдана.

 

86

НХААГ, НХОГ

Сонгинохайрхан дүүрэг

Баруун дүүргийн усан сангийн буух ф400мм шугамыг 21-р хорооллын уулзвар хүртэл ф400мм голч шугамаар гольцо үүсгэх ажлын зураг боловсруулах даалгавар

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу ажлын зургийн даалгавар боловсруулагдана.

 

87

НХААГ, НХОГ

Баянзүрх дүүрэг

Жуковын музейн орчмын ф400мм голч бүхий салбар бохир усны шугам шинээр хийх ажлын зураг боловсруулах даалгавар

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу ажлын зургийн даалгавар боловсруулагдана.

 

88

НХААГ, НХОГ

Сүхбаатар, Баянзүрх дүүрэг

Жуковын музейн урдаас Гадаад харилцааны яамны урд уулзвар хүртэл ф200мм шугамыг ф400мм болгож өргөтгөх ажлын зураг боловсруулах даалгавар

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу ажлын зургийн даалгавар боловсруулагдана.

 

89

НХААГ, НХОГ

Баянзүрх дүүрэг 8,13 дугаар хороо

Бохир усны 1 дүгээр коллекторыг шинэчлэх ажлын зураг боловсруулах даалгавар

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу ажлын зургийн даалгавар боловсруулагдана.

 

90

НХААГ, НХОГ

Баянзүрх дүүрэг 16,19 дүгээр хороо

Бохир усны 16 дугаар хорооллын салбар шугам өргөтгөх ажлын зураг боловсруулах даалгавар

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу ажлын зургийн даалгавар боловсруулагдана.

 

91

НХААГ, НХОГ

Баянзүрх дүүрэг 2-р хороо

Бохир усны 124 дүгээр цэргийн ангийн салбар шугам өргөтгөх ф200-300мм ажлын зураг боловсруулах даалгавар

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу ажлын зургийн даалгавар боловсруулагдана.

 

92

НХААГ, НХОГ

Налайх дүүрэг

Налайхын салбар бохир усны шугамын өргөтгөлийн ажлын зураг боловсруулах даалгавар

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу ажлын зургийн даалгавар боловсруулагдана.

 

Үерийн хамгаалалт, барилга байгууламж

 

93

Ж.Эрдэнэбат

НХААГ, НХОГ

Баянзүрх дүүрэг

Амгалан дулааны станцын хойд хэсгээс Улиастайн гол руу хийх үерийн хамгаалалтын байгууламжийн ажлын зураг боловсруулах даалгавар

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу ажлын зургийн даалгавар боловсруулагдана.

 

94

НХААГ, НХОГ

Сонгинохайрхан дүүрэг

Сонгинохайрхан дүүрэг 12-р хороо, Толгойтын суваг /Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамжнаас баруун уулын суваг хүртэл/ ажлын зураг боловсруулах даалгавар

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу ажлын зургийн даалгавар боловсруулагдана.

 

Мэдээлэл холбоо

 

95

Ж.Эрдэнэбат

НХААГ, НХОГ

Сонгинохайрхан дүүрэг 20,32-р хороо

Моносын уулзвараас Авто худалдааны төвийн зам хүртэлх холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн ажлын зураг боловсруулах даалгавар

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу ажлын зургийн даалгавар боловсруулагдана.

 

Ашиглалтын шаардлага хангахгүй барилгын инженерийн шугам сүлжээ

 

96

Ж.Эрдэнэбат

НХААГ, НХОГ

Баянзүрх дүүрэг 16-р хороо, 72-р хотхон орчим ашиглалтын шаардлага хангахгүй барилга - 6,7,8 байр

Дулааны шугамын ажлын зураг боловсруулах даалгавар

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу ажлын зургийн даалгавар боловсруулагдана.

 

97

НХААГ, НХОГ

Баянзүрх дүүрэг 16-р хороо, 72-р хотхон орчим ашиглалтын шаардлага хангахгүй барилга - 6,7,8 байр

Цэвэр ус, ариутгах татуургын ажлын зураг боловсруулах даалгавар

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу ажлын зургийн даалгавар боловсруулагдана.

 

98

НХААГ, НХОГ

Баянзүрх дүүрэг 16-р хороо, 72-р хотхон орчим ашиглалтын шаардлага хангахгүй барилга - 6,7,8 байр

Цахилгааны шугам сүлжээний ажлын зураг боловсруулах даалгавар

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу ажлын зургийн даалгавар боловсруулагдана.

 

99

НХААГ, НХОГ

Баянзүрх дүүрэг 16-р хороо, 72-р хотхон орчим ашиглалтын шаардлага хангахгүй барилга-6,7,8 байр

Холбооны шугам сүлжээний ажлын зураг боловсруулах даалгавар

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу ажлын зургийн даалгавар боловсруулагдана.

 

100

НХААГ, НХОГ

Баянгол дүүрэг 1-р хороо, ашиглалтын шаардлага хангахгүй барилга - 17,18,20 байр

Дулааны шугамын ажлын зураг боловсруулах даалгавар

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу ажлын зургийн даалгавар боловсруулагдана.

 

101

НХААГ, НХОГ

Баянгол дүүрэг 1-р хороо, ашиглалтын шаардлага хангахгүй барилга - 17,18,20 байр

Цэвэр ус, ариутгах татуургын ажлын зураг боловсруулах даалгавар

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу ажлын зургийн даалгавар боловсруулагдана.

 

102

НХААГ, НХОГ

Баянгол дүүрэг 1-р хороо, ашиглалтын шаардлага хангахгүй барилга - 17,18,20 байр

Цахилгааны шугам сүлжээний ажлын зураг боловсруулах даалгавар

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу ажлын зургийн даалгавар боловсруулагдана.

 

103

НХААГ, НХОГ

Баянгол дүүрэг 1-р хороо, ашиглалтын шаардлага хангахгүй барилга - 17,18,20 байр

Холбооны шугам сүлжээний ажлын зураг боловсруулах даалгавар

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу ажлын зургийн даалгавар боловсруулагдана.

 

104

НХААГ, НХОГ

Баянгол дүүрэг 1-р хороо, ашиглалтын шаардлага хангахгүй барилга -13,14,15,16 байр

Дулааны шугамын ажлын зураг боловсруулах даалгавар

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу ажлын зургийн даалгавар боловсруулагдана.

 

105

НХААГ, НХОГ

Баянгол дүүрэг 1-р хороо, ашиглалтын шаардлага хангахгүй барилга -3,14,15,16 байр

Цэвэр ус, ариутгах татуургын ажлын зураг боловсруулах даалгавар

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу ажлын зургийн даалгавар боловсруулагдана.

 

106

НХААГ, НХОГ

Баянгол дүүрэг 1-р хороо, ашиглалтын шаардлага хангахгүй барилга -13,14,15,16 байр

Цахилгааны шугам сүлжээний ажлын зураг боловсруулах даалгавар

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу ажлын зургийн даалгавар боловсруулагдана.

 

107

НХААГ, НХОГ

Баянгол дүүрэг 1-р хороо, ашиглалтын шаардлага хангахгүй барилга - 13,14,15,16 байр

Холбооны шугам сүлжээний ажлын зураг боловсруулах даалгавар

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу ажлын зургийн даалгавар боловсруулагдана.

 

108

НХААГ, НХОГ

Баянзүрх дүүрэг 16-р хороо, 72-р хотхон орчим ашиглалтын шаардлага хангахгүй барилга - 5,16,24 байр

Дулааны шугамын ажлын зураг боловсруулах даалгавар

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу ажлын зургийн даалгавар боловсруулагдана.

 

109

НХААГ, НХОГ

Баянзүрх дүүрэг 16-р хороо, 72-р хотхон орчим ашиглалтын шаардлага хангахгүй барилга - 5,16,24 байр

Цэвэр ус, ариутгах татуургын ажлын зураг боловсруулах даалгавар

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу ажлын зургийн даалгавар боловсруулагдана.

 

110

НХААГ, НХОГ

Баянзүрх дүүрэг 16-р хороо, 72-р хотхон орчим ашиглалтын шаардлага хангахгүй барилга - 5,16,24 байр

Цахилгааны шугам сүлжээний ажлын зураг боловсруулах даалгавар

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу ажлын зургийн даалгавар боловсруулагдана.

 

111

НХААГ, НХОГ

Баянзүрх дүүрэг 16-р хороо, 72-р хотхон орчим ашиглалтын шаардлага хангахгүй барилга - 5,16,24 байр

Холбооны шугам сүлжээний ажлын зураг боловсруулах даалгавар

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу ажлын зургийн даалгавар боловсруулагдана.

 

112

НХААГ, НХОГ

Хан-Уул дүүрэг 2-р хороо, ашиглалтын шаардлага хангахгүй барилга - 53,54 байр

Дулааны шугамын ажлын зураг боловсруулах даалгавар

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу ажлын зургийн даалгавар боловсруулагдана.

 

113

НХААГ, НХОГ

Хан-Уул дүүрэг 2-р хороо, ашиглалтын шаардлага хангахгүй барилга - 53,54 байр

Цэвэр ус, ариутгах татуургын ажлын зураг боловсруулах даалгавар

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу ажлын зургийн даалгавар боловсруулагдана.

 

114

НХААГ, НХОГ

Хан-Уул дүүрэг 2-р хороо, ашиглалтын шаардлага хангахгүй барилга - 53,54 байр

Цахилгааны шугам сүлжээний ажлын зураг боловсруулах даалгавар

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу ажлын зургийн даалгавар боловсруулагдана.

 

115

НХААГ, НХОГ

Хан-Уул дүүрэг 2-р хороо, ашиглалтын шаардлага хангахгүй барилга - 53,54 байр

Холбооны шугам сүлжээний ажлын зураг боловсруулах даалгавар

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу ажлын зургийн даалгавар боловсруулагдана.

 

116

НХААГ, НХОГ

Баянгол дүүргийн 2-р хороо, Есөн шар СӨХ-н харьяа ашиглалтын шаардлага хангахгүй барилга -26,27,28,29,30,31,32,33, 34 байр

Дулааны шугамын ажлын зураг боловсруулах даалгавар

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу ажлын зургийн даалгавар боловсруулагдана.

 

117

НХААГ, НХОГ

Баянгол дүүргийн 2-р хороо, Есөн шар СӨХ-н харьяа ашиглалтын шаардлага хангахгүй барилга -26,27,28,29,30,31,32,33, 34 байр

Цэвэр ус, ариутгах татуургын ажлын зураг боловсруулах даалгавар

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу ажлын зургийн даалгавар боловсруулагдана.

 

118

НХААГ, НХОГ

Баянгол дүүргийн 2-р хороо, Есөн шар СӨХ-н харьяа ашиглалтын шаардлага хангахгүй барилга -26,27,28,29,30,31,32,33, 34 байр

Цахилгааны шугам сүлжээний ажлын зураг боловсруулах даалгавар

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу ажлын зургийн даалгавар боловсруулагдана.

 

119

НХААГ, НХОГ

Баянгол дүүргийн 2-р хороо, Есөн шар СӨХ-н харьяа ашиглалтын шаардлага хангахгүй барилга -26,27,28,29,30,31,32,33, 34 байр

Холбооны шугам сүлжээний ажлын зураг боловсруулах даалгавар

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу ажлын зургийн даалгавар боловсруулагдана.

 

120

НХААГ, НХОГ

Налайх дүүрэг 2-р хороо ашиглалтын шаардлага хангахгүй барилга - 4,5 байр

Дулааны шугамын ажлын зураг боловсруулах даалгавар

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу ажлын зургийн даалгавар боловсруулагдана.

 

121

НХААГ, НХОГ

Налайх дүүрэг 2-р хороо ашиглалтын шаардлага хангахгүй барилга - 4,5 байр

Цэвэр ус, ариутгах татуургын ажлын зураг боловсруулах даалгавар

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу ажлын зургийн даалгавар боловсруулагдана.

 

122

НХААГ, НХОГ

Налайх дүүрэг 2-р хороо ашиглалтын шаардлага хангахгүй барилга - 4,5 байр

Цахилгааны шугам сүлжээний ажлын зураг боловсруулах даалгавар

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу ажлын зургийн даалгавар боловсруулагдана.

 

123

НХААГ, НХОГ

Налайх дүүрэг 2-р хороо ашиглалтын шаардлага хангахгүй барилга - 4,5 байр

Холбооны шугам сүлжээний ажлын зураг боловсруулах даалгавар

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу ажлын зургийн даалгавар боловсруулагдана.

 

124

НХААГ, НХОГ

Хан-Уул дүүрэг 10-р хороо ашиглалтын шаардлага хангахгүй барилга – нисэхийн 34,35 байр

Дулааны шугамын ажлын зураг боловсруулах даалгавар

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу ажлын зургийн даалгавар боловсруулагдана.

 

125

НХААГ, НХОГ

Хан-Уул дүүрэг 10-р хороо ашиглалтын шаардлага хангахгүй барилга – нисэхийн 34,35 байр

Цэвэр ус, ариутгах татуургын ажлын зураг боловсруулах даалгавар

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу ажлын зургийн даалгавар боловсруулагдана.

 

126

НХААГ, НХОГ

Хан-Уул дүүрэг 10-р хороо ашиглалтын шаардлага хангахгүй барилга – нисэхийн 34,35 байр

Цахилгааны шугам сүлжээний ажлын зураг боловсруулах даалгавар

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу ажлын зургийн даалгавар боловсруулагдана.

 

127

НХААГ, НХОГ

Хан-Уул дүүрэг 10-р хороо ашиглалтын шаардлага хангахгүй барилга – нисэхийн 34,35 байр

Холбооны шугам сүлжээний ажлын зураг боловсруулах даалгавар

Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу ажлын зургийн даалгавар боловсруулагдана.

 

Холбоо барих

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, Ц.Жигжиджавын гудамж-7/1, Хангарьд ордон 11,13-р давхар

Утас: (+976) 320461