Хамгаалалтын тойрог тогтоосон Геодезийн үндсэн, дэд, зураглалын сүлжээний нийт 116 цэг, тэмдэгтийн солбицол, өндөр болон байрлалын жагсаалт

Хамгаалах цэгийн зургийг томоор харах 

 

Дэс Цэгийн Төвийн Тэгш өнцөгт солбицол /UTM/ Цэгийн байрлал Нэг цэгт ноогдох үнийн дүн
дугаар нэр дугаар X Y Z Дүүрэг Хороо Байршил
1. Үндсэн сүлжээ 20 цэг /тэмдэгтийн төвөөс 5 метр/  
1 Цэнгэлдэх - 5307313.262 642871.494 1288.3924 Хан-Уул 1 Төв цэнгэлдэхээс баруун тийш, автобусны буудлаас хойш, Чингисийн өргөн чөлөөний замын зүүн талд, 120 мянгатаас зах руу явдаг замын хойд талаас баруун хойш 19.53 м, ил дулааны шугамын эргэлтийн булангаас зүүн тийш 13.4 м, гүүр лүү зүүн гар талаас эргэж ордог замын урд захаас урагш 7.89 метр зайд байрлана. 2701761
2 Оорцог овоо уул ПЦ-448 5292397.292 608596.230 1473.4073       2701761
3 Нисэх Гр0049 Гравиметр 0049 5301447.540 631347.172 1266.7030 Хан-Уул 10 Нисэхийн хашаан дотор, нисэхийн хөөрч буух зурвасын зүүн талд 100 метрт байрлана. 2701761
4 Геодезийн эхлэл цэг - 5303246.694 653501.317 1613.4442 Баянзүрх 11 Хүрэлтогоотын одон орон судлалын төвийн Уртраг, Өргөрөгийн ажиглалтын станцын огтлол дээр байрлана. 2701761
5 Шаварт уул Трианг- 5287780.795 658955.120 2002.3438 Баянзүрх 11 Богдхан уулын Шигдэгтийн ам, төмөр замаас баруун урагш 5.7 км, Шаварт уулын оройд байрлана. 2701761
6 Аргай толгой ВТС-0308 5275209.964 636826.574 1381.9440       2701761
7 Их булаг - 5322363.827 608915.231 1631.8507 Сонгинохайрхан 21 Төмөр замын 361-ийн гармаас баруун хойш 6.0 км зайд, Шүлэг уулын 1631.3 тоот оройд байрлана. 2701761
8 Чингэлтэй уул - 5320458.684 638920.979 1948.8647 Чингэлтэй 17 Чингэлтэй уулан дээр том овооноос урагш 22 м, жижиг овооноос хойш 1 м, баруун талын жижиг овооноос 1.5 м зайд байрлана. 2701761
9 Дархитын даваа 10397 5341576.883 654674.254 2046.0347 Баянзүрх 20 Улаан харгайн даваанаас баруун хойш 4.4 км, Дархитийн даваанаас зүүн урагш 2.6 км, Улиастайн голын адгаас хойш 3.6 км зайд байрлана. 2701761
10 Бэрх уул - 5315601.007 665129.226 2005.4342 Баянзүрх 20 Гачуурт тосгоноос зүүн хойш 5.6 км, Тэрэлжээс баруун хойш 7 км-т байрлана. 2701761
11 1451.9 тоот - 5285454.968 679306.148 1542.3388 Налайх 3 Налайх дүүргээс зүүн урагш 10 км, цэргийн ангийн хөөрч буух талбайгаас урагш 3 км, овооноос урагш 9 м-т байрлана. 2701761
12 Баянцагаан ПНИИИС-1330 5298979.840 677952.112 1504.1507 Налайх 1 Баянцагаан давааны овооноос зүүн урагш, Мобикомын антены зүүн хойд өнцгөөс 24.25 м, баруун хойд өнцгөөс зүүн хойш 10.8 м, овооноос хойш 4.5 м-т байрлана. 2701761
13 Налайх Трианг.СССР-8664 5293884.118 671778.114 1462.0802 Налайх 4 Налайх дүүргийн 4-р хороо, "Оюуны ундраа" ХХК-н хашаанаас баруун тийш 103.4 м, шороон замаас баруун тийш 23.9 м, хашааны хаалганаас баруун урагш 161 м зайд байрлана. 2701761
14 Репер 1731 БНМАУ-1731 5296132.327 697005.109 1608.9613       2701761
15 2335.0 тоот Трианг.СССР-10627 5335508.599 677235.259 2334.0125 Налайх 6 Тэрэлжээс хойш 18км, Тэрэлж голоос зүүн хойш 4.2 км, Баруун баян сарьдаг уулаас баруун хойш 2.9 км зайд байрлана. 2701761
16 Өлийн зүүн гозгор Трианг- 5343383.345 624528.796 1587.1447 Сонгинохайрхан 21 Өлийн даваанаас зүүн урагш 1.5 км, төмөр замын дагуу явсан хөрсөн замаас баруун тийш 3.1 км, Нарийний гол төмөр замын огтлолцол гүүрнээс баруун хойш 4.1 км зайд байрлана. 2701761
17 Сүүж уул РНКА-3874 5345808.147 601196.350 1758.5247       2701761
18 Сонгино хайрхан уул - 5301028.527 620697.033 1651.8942 Сонгинохайрхан 32 Сонгинохайрхан уулан дээр том овооноос баруун урагш 3 м зайд хадан дээр тэмдэглэсэн. 2701761
19 Цэцээ гүн оргил - 5296277.283 648674.257 2255.8276 Баянзүрх 11 Богд хан уулын ноён оргил Цэцээ гүний орой дээр байрлана. 2701761
2. Дэд сүлжээ 72 цэг /тэмдэгтийн төвөөс 5 метр/  
20 Давааны зөрлөг - 5307471.195 616746.777 1440.8433 Сонгинохайрхан 21 Хүй долоон худгаас зүүн урагш, засмал замаас зүүн хойшоо 324 м, төмөр замаас хойшоо 264 м-т байрлана. 2551311
21 РП-1747 1747 5306653.644 622860.679 1313.2760 Сонгинохайрхан 1 Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн авто зам, төмөр замын гарамын дэргэдэх нүхэн гүүрний урд, жалгийн ирмэгт байрлана. 2551311
22 Био ГТЦ-0263 5299861.388 625294.887 1327.8661 Хан-Уул 12 Биокомбинатын баруун урд талын толгой дээр, засмал замаас зүүн урагш 195 м зайд байрлана. 2551311
23 Нисэх Рп-0003 Рп-0003 5302028.594 633647.252 1308.3350 Хан-Уул 10 Төм аймаг, Нисэх буудал явах 4-н замын уулзварт, ШТС-ын зүүн урд өнцгөөс 30 м, зүүн хойд өнцгөөс 31 м, гэрлийн шонгоос урагш 30 м-т суулгав. 2551311
24 Яармаг - 5303323.986 637206.745 1310.3769 Хан-Уул 4 Яармагийн эмнэлэгийн зүүн талд, эмнэлэгийн зүүн урд булангаас 115 м, хашааны зүүн хойд булангаас 86 м, хашааны зүүн урд булангаас 160 м-т байрлана. 2551311
25 Туул Трианг-898 5305383.080 639696.318 1302.3584 Хан-Уул 11 Яармагийн гүүрний зүүн талын жижиг хошуун дээр, Зайсангийн чиглэлийн Богд хан уулын хормойн сайжруулсан замын дэргэд байрлана. 2551311
26 Зайсан - 5305417.998 643321.216 1317.3319 Хан-Уул 11 Зайсан толгойн хойд бэлд, Танктай хөшөөнөөс зүүн тийш, толгой өөд өгсдөг шатны баруун талд гэрлийн шонгуудын доороосоо 3 дахь шонгоос зүүн хойш 28.73 м, 4 дэхь шонгоос зүүн тийш 22.26 м, шатнаас зүүн хойш 21.54 м-т байрлана. 2551311
27 Залаат - 5305197.571 648171.549 1308.3264 Баянзүрх 11 Богдхан уулын Залаатын аманд, Залаатын амралтаас урагш, замаас урагш 40 м-т байрлана. 2551311
28 Хонхор БНМАУ-0024 5300294.461 661456.145 1414.5308 Баянзүрх 11 Хонхорын суурин өнгөрөөд Налайхын замын зүүн талд 9 м, анкер засмал замын огтлолцол хэсэгт эхний анкераас 15 м, дараагийн анкераас хойш 68 м-т байрлана. 2551311
29 Гавжийн шанд ГЦТ-3733 5291978.879 625858.052 1330.0016 Хан-Уул 14 Гавьжийн шанд туслах аж ахуйн баруун урд талын толгодын зүүн урд, 1494 тоот толгой дээр жижиг чулуун овооноос зүүн хойш 7 м-т байрлана. 2551311
30 Шувуун фабрик - 5289067.617 614573.091 1226.0534 Хан-Уул 13 Ногооны хашааны зүүн хойд өнцгөөс 73 м, баруун хойд өнцгөөс 230 м, хашаанаас чанх хойш 16 м-т байрлана. 2551311
31 Доод нисэх - 5292440.716 621605.673 1271.6696 Хан-Уул 12 Шувуун фабрик явах замын зүүн талд, Түргэний голын урд толгой дээр бетонон суурийн зүүн урд өнцгөөс урагш 12 м, овооноос баруун хойш 9 м-т байрлана. 2551311
32 Өлзийт хороолол ГТЦ-0206 5293380.790 629191.653 1374.5435 Хан-Уул 14 Өлзийтийн гэр хорооллын дунд засмал замаас хойш 241 м, айлын хашаанаас зүүн тийш 88 м, аж ахуйн хашаанаас баруун урд өнцгөөс баруун тийш 271 м-т байрлана. 2551311
33 Бугын саа ГТЦ-0865 5292268.024 641171.887 1522.3267 Хан-Уул 14 Богдхан уулын Түргэний аманд МУИС-ийн хэмжилтийн полигоны урд, Сүхбат аваргын хашаан дотор байрлана. 2551311
34 Төв аймаг GPS-10 5287901.498 646629.837 1616.1954     Зуунмод хотоос хойш, Геодезийн багажны шалгалт тохируулгийн полигонын GPS-10 тоот цэг дээр байрлана. 2551311
35 Репер 361 Рп-135 5317662.742 615052.235 1331.5128 Сонгинохайрхан 21 Төмөр замын 361-ийн гарамд, гармаас зүүн урагш 310 м, гэр хороооллын хашаанаас урагш 97 м, засмал замаас урагш 28 м зайд байрлана. 2551311
36 Репер-1171 - 5330561.148 606970.129 1479.2312 Сонгинохайрхан 21 УБ-Алтанбулагийн засмал замын 50-н км дахь заалтын шонгоос зүүн тийш 200 м, засмал замаас зүүн тийш 180 м, холбооны шонгоос 130 м-т байрлана. 2551311
37 Хонхор бригад ГЦТ-4557 5340406.263 616940.023 1347.7408 Сонгинохайрхан 21 Хонхор бригад, Шархад гэр хорооллын зүүн хойд талын жижиг толгой дээр хөрсөн замаас 215 м, өндөр хүчдэлийн А шонгоос зүүн урагш 190 м-т байрлана. 2551311
38 Шинэ цэг ГЦТ-4561 5342586.642 628149.869 1223.4839 Сонгинохайрхан 21 Жаргалант тосгоноос хойш, төмөр замаас баруун тийш 250 м, цахилгааны 191 дугаартай гонгоос зүүн урагш 200 м, 190 шонгоос 170 м, 189 шонгоос 100 м-т жижиг толгой дээр байрлана. 2551311
39 Нарийн гол ГЦТ-5790 5337938.308 626813.696 1212.3862 Сонгинохайрхан 21 Ногоон толгой зөрлөгөөс урагш 1.5 км, төмөр замын баруун талд айлуудаас урагш 500 м, 254-р цахилгааны шонгоос баруун хойш 120 м, шороон замаас зүүн тийш 29 м-т байрлана. 2551311
40 Ар гүнт ГЗЗГ-3034 5328573.271 629900.612 1362.1832 Сонгинохайрхан 21 Ар гүнтийн суурингийн зүүн талын уулын оройд, айлын хашаанаас зүүн хойш 272 м, овооноос 4 м-т байрлана. 2551311
41 Баянхошуу ПЦ-0230 5313686.723 635798.359 1379.4500 Сонгинохайрхан 24 Баруун салааруу салдаг замын уулзвараас зүүн хойш 662 м, замын хойд хошуун дээрх овооноос зүүн хойшоо 50 м-т байрлана. 2551311
42 ПЦ-0092 GPS-0092 5305701.288 633427.630 1264.9142 Сонгинохайрхан 20 Сонсголон, ДЦС-4-ийн замын уулзварын баруун урд талд, Бетон зуурмагын хашаанаас зүүн урагш 23.8м, өндөр хүчдэлийн шонгоос баруун урагш 20.5м, дулааны трубанаас 5.60метрийн зайд байрлана. 2551311
43 Пц-2999 ГЗЗГ-2999 5307842.523 631418.835 1271.4164 Сонгинохайрхан 1 Сод Монгол ШТС-аас баруун хойш 272.53м, орбит станцаас урагш 169.69метрийн зайд байрлана. 2551311
44 Тахилт гол Трианг.СССР-17951 5311524.838 630824.749 1503.4258 Сонгинохайрхан 1 Толгойтын бага нарангийн голын хойд толгой дээр байрлана. 2551311
45 Цагаан хөтөл - 5311955.866 627104.816 1491.6481 Сонгинохайрхан 22 Найрамдлын зуслан явах замаас баруун тийш 1.6км, тахилт явдаг шороон замын уулзвараас баруун хойш 1.7км-т овоотой уулан дээр байрлана. 2551311
46 Арын булаг - 5317379.719 627161.944 1553.3451 Сонгинохайрхан 1 Найрамдал зуслан явдаг замын баруун талд, хээрийн замаас баруун тийш 7.4м, овооноос баруун тийш 2.3метрт байрлана. 2551311
47 Баруун салаа ГЦТ-0102 5321321.414 633226.807 1501.9087 Сонгинохайрхан 24 Баруун салааны амралтын газраас баруун урагш 187.25м, Баян-Уулын амралтын газраас зүүн урагш 203.08метрийн зайд байрлана. 2551311
48 Рашаант БНМАУ-0717 5326050.900 616178.893 1386.4040 Сонгинохайрхан 21 Рашаант суурингаас баруун хойш 1.9км зайд, төмөр замаас баруун тийш 2.3км, 1391.0тоот толгойн оройд байрлана. 2551311
49 Жаргалант Рп-028 5330637.908 622972.864 1250.4712 Сонгинохайрхан 21 Жаргалант хорооны наадмын талбайгаас зүүн тийш 76м, төмөр замын баруун талын өндөр хүчдэлийн шонгоос баруун урагш 54м, наадмын талбайн зүүн хойд өнцгөөс зүүн урагш 106метрт байрлана. 2551311
50 Өвөр гүнт - 5325737.337 639984.069 1470.3046 Чингэлтэй 19 Гүнтийн амруу явдаг замын зүүн гар талд, замаас баруун тийш 16метрт, хашааны буланд байрлана. 2551311
51 Хандгайт БНМАУ-1884 5330872.826 641234.774 1508.5065 Сүхбаатар 19 Хандгайтын амны баруун хойт хошууны хойно, сайжруулсан шороон замын зүүн талд 3метрийн орчимд хашаан дотор байрлана. 2551311
52 Бага баян ГЗЗГ-3758 5335035.720 640048.642 1556.7205 Сүхбаатар 19 Санзайн аманд цэргийн амралтын ажилчдын байрны баруун талд, замаас 3.4метрт байрлана. 2551311
53 Улиастайн дээд эх БХБТГ-9034 5332888.048 654996.105 1643.7082 Баянзүрх 20 Ханхэнтийн дархан цаазат газрын харуулын байрны зүүн хойд өнцгөөс 12.3м, зүүн урд өнцгөөс зүүн урагш 12м, голоос 8метрийн зайд байрлана. 2551311
54 Сансар зуслан - 5327927.236 666062.823 1828.0292 Баянзүрх 20 Сансар зуслангийн арын зуслан дээрх чулуун овооноос хойш 60м, ганц модноос хойш 19метрт байрлана. 2551311
55 Шар хоолой БНМАУ-4104 5323013.793 667034.031 1625.4809 Баянзүрх 20 Шар хоолойн фермийн мобикомын антентай толгойн оройд, трансформатраас урагш 10м, төмөр хашааны баруун урд өнцгөөс зүүн урагш 9м, овооноос урагш 4метрт байрлана. 2551311
56 Гүүр 309 5314657.905 661314.586 1407.8244 Баянзүрх 20 Шороон замын хажууд, цахилгааны өндөр хүчдэлийн шонгийн эргэлтээс баруун урагш 156м, голын баруун талд 100м-т цэвэр усны хамгаалалтын тусгаарлах зурвасын 309дугаартай шон дээр 2551311
57 Булаг - 5313284.975 649568.165 1615.2347 Баянзүрх 9 Улиастайн голоос баруун тийш 1.4км, Шархад уулаас баруун хойш 1.7км, хөрсөн замаас урагш 1км зайд жижиг толгойд байрлана. 2551311
58 Ганц худаг - 5314911.452 644953.947 1570.8618 Баянзүрх 21 Ганц худаг хорих ангиас хойш 1700м, авто замаас зүүн тийш 867 метрийн зайд байрлана. 2551311
59 Зурагт ГЦТ-0403 5311454.096 640753.002 1435.4979 Чингэлтэй 7 Зурагтын шинэ эцсийн буудлаас хойш 313м, хашаанаас баруун тийш 48м, уулын орой дээр байрлана. 2551311
60 Чингэлтэй ГЗЗГ-3766 5315533.152 641316.058 1455.6631 Чингэлтэй 13 Чингэлтэй явах замд замаасаа 3.6м зайд айлын хашааны баруун урд өнцгөөс 8.4м, зүүн урд өнцгөөс 6м зайд байрлана 2551311
61 Зуун мод БНМАУ-1806 5320135.813 643682.403 1404.3623 Сүхбаатар 16 Зуун модны зусланд, айлын хашаанаас баруун хойшоо 28м, 33м цахилгааны шонгийн хажууд, жижиг толгой дээр байрлана. 2551311
62 Бэлх Трианг.СССР-0942 5318761.028 647798.488 1476.3171 Сүхбаатар 16 Замаас зүүн тийш 109м, хашаанаас зүүн урагш 4метрийн зайд байрлана. 2551311
63 Бага улиастай БНМАУ-1407 5320218.328 652301.835 1588.9918 Сүхбаатар 9 Улиастайн голоос баруун тийш 660м,голын салаанаас урагш 310м, хөрсөн замаас зүүн тийш 580метрт байрлана. 2551311
64 Шарга морьт ГЗЗГ-3451 5326155.942 644557.279 1581.5719 Сүхбаатар 15 Шарга морьтын зуслангийн автобусны эцсийн буудлын зүүн хойд толгойн хоёр овооны дунд байрлана. 2551311
65 Сэлбэ Пц-0735 5324936.679 649525.412 1638.1367 Сүхбаатар 16 Сэлбийн амралтын газраас зүүн тийш 88м, айлын хашаанаас баруун тийш 28метрийн зайд байрлана. 2551311
66 Улиастайн салаа БХБТГ-9059 5326992.093 653865.441 1553.4122 Баянзүрх 23 Хөрсөн замаас баруун тийш 130м, суурингаас 440м, хашаанаас зүүн тийш 250м, шонгийн модноос баруун тийш 120м зайд байрлана. 2551311
67 Хуандайн ферм - 5318866.177 671763.656 1738.1907 Баянзүрх 20 Бага хуандайн амны баруун хойд орой дээр, ургаа чулуунд байрлана. 2551311
68 Тэрэлж - 5317616.254 683433.984 1575.3233 Налайх 6 UB2 амралтын газраас урагш 71м, хөшөөтэй толгой дээр хөшөөнөөс хойш 15метрийн зайд байрлана. 2551311
69 Тэрэлжийн даваа Эргэлтийн цэг 5311963.992 683080.382 1683.3952 Налайх 6 Горхи Тэрэлжийн замын зүүн талд, даваан дээрх овооноос хойд зүгт 4метрт, хөмсөг дээр байрлана. 2551311
70 Гольфийн талбай Эргэлтийн цэг 5305321.789 683072.197 1521.0442 Налайх 6 Горхи Тэрэлжийн засмал замаас зүүн тийш 1км, Болортолийн гольфийн талбайгаас хойш 300 метрт жижиг толгой дээр байрлана. 2551311
71 Агуйт уул ГЦТ-4951 5297664.831 689131.270 1517.7701 Налайх 5 Чингэсийн хааны морьт хөшөөний хашаанаас урагш 40м, УБ-Эрдэнэ сум чиглэлийн засмал замын хойд талд 100м, үйлчилгээний төвийн барилгаас хойш 70метрт байрлана. 2551311
72 Элст ГЦТ-0384 5291842.300 685678.684 1582.4476 Налайх 5 Засмал замаас урагш 4.4км Элст голоос баруун тийш 1.2км, хөрсөн замаас зүүн хойш 1.4км зайд Шанд уулын оройд байрлана. 2551311
73 8ой ГУГК-0756 5308698.421 655745.439 1321.3007 Баянзүрх 28 Хужирбулангийн 11-ийн буудлаас урагш 338м, хашаанаас баруун тийш 453 метрийн зайд байрлана. 2551311
74 Арцатын ферм - 5313995.531 667376.309 1568.6286 Баянзүрх 20 Арцатын фермийн гэр хорооллын арын толгой дээр, овооноос хойш 65метрт байрлана. 2551311
75 Ургах наран Эргэлтийн цэг 5305181.260 658911.619 1510.3395 Баянзүрх 11 Ургах нарангийн хорооллын хойно, овоотой толгой дээр, овооноос зүүн хойд зүгт 4.28метрт байрлана. 2551311
76 Бага хуандай - 5309319.100 665459.903 1564.4474 Баянзүрх 20 Бага хуандайн амны баруун хойд орой дээр, ургаа чулуунд байрлана. 2551311
77 Горхи Пц-2524 5306057.989 679084.266 1529.3497 Налайх 6 Нарлаг зуслангийн хашаанаас баруун тийш 350м, айлын тоосгон сууцаас хойш /Ч.Пүрэвийнх/ 215м, Мэлхий хад жуулчны баазын хашаанаас урагш 200метрийн зайд байрлана. 2551311
78 Туулын гүүр Эргэлтийн цэг 5298531.763 673846.830 1475.7290 Налайх 1 Туулын гүүрнээс баруун урагш 788м, Ханхэнтийн ТХГазрын постоос баруун тийш 521м, давааны шороон замаас баруун хойш 471метрт, цуваа 2 жижиг толгойн урд талын толгой дээр байрлана. 2551311
79 Академи ГЦТ-4153 5308799.580 647465.848 1307.1925 Баянзүрх 5 Офицеруудын ордны тойрог дотор, хөшөөнөөс зүүн урагш байрлана. 2551311
80 Зүүн 4 зам - 5308997.410 645258.662 1299.5691 Баянзүрх 14 Зүүн 4 замын зүүн талд, төв замаас баруун тийш 48м, Петровис ШТС-аас урагш 39.25 метрийн зайд байрлана. 2551311
81 ПЦ-0177 ГЦТ-0177 5309196.929 635706.660 1285.5338 Сонгинохайрхан 21 21-р хороолол авто сургуулийн замын уулзварын хойд талд, ШТС-аас 13.5м, замаасаа 1 метрийн зайд байрлана. 2551311
82 Самбалхүндэв ГЗЗГ-1979 5311780.524 638988.460 1524.8334 Сонгинохайрхан 11 1-р хорооллын арын уулын өндөр хүчдэлээс зүүн тийш 560м, Баянхошууны замаас урагшаа 508метрийн зайд байрлана. 2551311
83 32-н тойрог Рп-0002 5311360.616 643045.863 1314.2350 Сүхбаатар 12 32-н тойрог уулзварын зүүн урд, тусгаарлах зурвасын урд өнцгөөс 15.6м, зүүн өнцгөөс 8.7м, байшингаас баруун хойш 14.9м, замаас 3метрийн зайд байрлана. 2551311
84 Их булаг-3үүн - 5312053.977 653775.046 1669.3277 Баянзүрх 20 Хужирбулангийн цэргийн ангиас хойш 1.7км, улиастайн голын хажуугаар явсан хөрсөн замаас 1.6км, Цагдуулт уулаас баруун ургаш 1.2км зайд байрлана. 2551311
85 БЗ-ийн товчоо ГЦТ-5428 5305841.338 654960.106 1325.8460 Баянзүрх 10 Баянзүрхийн товчооны баруун талд, замын хойд талын хүнсний дэлгүүрээс зүүн урагш 72.24м, Петровис ШТС-аас баруун тийш 52.7метрийн зайд байрлана. 2551311
86 Шар хад ГЗЗГ-3090 5309624.560 650018.373 1370.4188 Баянзүрх 17 Шархад, Эрдэнэ толгойн зүүн талын жижиг толгойд айлын хашааны зүүн хойд өнцгөөс 25м, зүүн урд өнцгөөс 19.7м, Хадагтай овооноос 5м зайд байрлана. 2551311
87 Маахуур - 5310595.958 646001.966 1438.3055 Баянзүрх 2 Дарь Эхийн усан сангийн зүүн тийш, хайрганы карьераас зүүн хойш уулын орой дээр пирамидтай цэг байгаа. 2551311
88 Туул жинпан ГЦТ-0384 5310017.928 645052.156 1332.9060 Баянзүрх 2 Сансрын аюулгүйн тойргийн зүүн талд, баруун урд өнцгөөс 31м, шунхлай шатахуун түгээх станцын баруун хойд өнцгөөс 25м, гэрлийн шонгоос баруун тийш 3м зайд замын тусгаарлах зурвас дээр байрлана. 2551311
89 Тасганы овоо Пц-0598 5309730.780 641913.181 1329.3686 Чингэлтэй 5 Тасганы овоон дээр, замаас 106м, чулуун овооноос 20м, урд талын овооноос 10метрийн зайд байрлана. 2551311
90 Төв талбай - 5309025.409 643271.913 1296.5488 Сүхбаатар 4 Сүхбаатарын талбайн төв цэг дээр хүрэл цутгамалын төв, хөшөөний гадна суурийн баруун урд өнцгөөс 28.7м, зүүн урд өнцгөөс 27.4м, сууриас 11.2метрийн зайд байрлана. 2551311
91 Саппоро Рп-0004 5308269.312 638559.986 1277.8060 Сонгинохайрхан 5 Саппорогийн тойрог дотор, Миний дэлгүүрээс урагш 64.6м, Хөшөөнөөс баруун тийш 38м, барилгын материалын дэлгүүрийн зүүн хойд өнцгөөс зүүн хойш 37м, явган замаас 3метрт байрлана. 2551311
92 ПЦ-0759 ГЦТ-0759 5309359.743 639433.836 1321.6863 Баянгол 9 Ард Аюушийн өргөн чөлөө 3,4-р хорооллын автобус, троллейбусын эцсийн буудлын урд талд замын голын зурвас дотор, гэрлийн 228тоот шонгоос 15.49м, явган хүний замаас 6.18м худагнаас 6.16м, замаас 1.2м-т байрлана. 2551311
3. Зураглалын сүлжээ 24 цэг /шаардлагатай цэгүүд, тэмдэгтийн төвөөс 3 метр/  
93 ПЦ-3321 ГЗЗГ-3321 5311605.243 637075.132 1385.932 Сонгинохайрхан 7 Баянхошууны Усан сангаас урагш 500м, 11-н гудамжны 219 тоот хашааны зүүн урд өнцгөөс зүүн урагш 300.7 метрийн зайд байрлана. 2358620
94 ПЦ-163 ГТЦ-163 5311622.661 637839.357 1446.711 Сонгинохайрхан 8 Мааньт цэгээс 500 метр Булгийн -2 гудамжнаас зүүн урагшаа 425.91 метрт байрлана 2358620
95 ПЦ-3818 ГЗЗГ-3818 5308891.031 638557.346 1398.243 Сонгинохайрхан 12 1-р хорооллын арын гэр хороолол дунд, өндөр хүчдэлийн овгор далан дээрх анкерын зүүн хойно5.65 метрт байрлана. 2358620
96 ПЦ-1314 ГУГК-2999 5308095.835 632492.023 1273.982 Сонгинохайрхан 1 Толгойт дахь ногооны зоорийн хашааны зүүн талд, айлын хашааны дотор, гэрээс 4.8м, хашаанаас 1.5метрт байрлана. 2358620
97 ПЦ-8343 ГТЦ-8343 5308412.722 634606.413 1280.53 Сонгинохайрхан 4 Алтан тариа ХХК хашааны урд талд, гахайн заводын зүүн урд дээр замын урд талын өндөр хүчдэлийн анкерын урд талд, мөргөцөг дээр байрлана. 2358620
98 ПЦ-6-126 ГТЦ 6-126 5306459.310 633454.885 1265.198 Сонгинохайрхан 20 Сонсголонгийн замаас баруун тийш эргэсэн уулзварын баруун хойд талд, Дэвшил ХК-ний Шилэн дарлагийн баруун хойно, монолит болгож бетондсон цул төмөр бий, худгаас 8.3м, 4.46метрт байрлана. 2358620
99 GPS-46 ГТЦ-0046 5309871.629 640974.357 1336.854 Сонгинохайрхан 17 Эх нялхасын хойно, 3037тоот гэрлийн шонгоос хойш 21.60м, баруун тийш явсан замын урд дахь гэрлийн шонгоос зүүн урагш 15м, замаас баруун тийш 5.90метрийн зайд байрлана. 2358620
100 ПЦ-0051 ГТЦ-0051 5308036.226 636797.816 1275.545 Баянгол 13 1-р хорооллын 32-н гүүрны баруун талын үерийн шуудуун дээгүүрх хос гүүрний зүүн талд, 2 замын хооронд, явган хүний замаас баруун тийш 0.75метрийн зайд байрлана. 2358620
101 ПЦ-0116 ГТЦ-0116 5306408.375 635875.576 1270.027 Баянгол 20 ДЦС-4-ийн зүүн талын төмөр замуудын хамгийн арын салааны дотор, баруун хойд талынх нь төмөр замаас хойш 23.13м төмөр зам шороон замын уулзвараас зүүн хойш 22.22 м зайд байрлана. 2358620
102 ПЦ-101 ММТ-101 5306717.229 634849.303 1273.359 Баянгол 21 ДЦС-4-ийн баруун хойд талд, 2-р цахилгаан станцаас илүүдэл усны хураагуурын далангийн зүүн урд ирмэг дээр байрлана. 2358620
103 ПЦ-6984 ГТЦ-6984 5304369.202 634064.713 1266.909 Баянгол 20 Сонсголонгийн гүүрнээс зүүн хойш 800м, үерийн хамгаалалтын далан дээр, далангийн урд хашлагаас 75см, ширмэн марктай монолит газраас дээш 10см ил байгаа. 2358620
104 ПЦ-1648 ГУГК-1648 5306240.554 642668.352 1287.724 Хан-Уул 1 NOBLESSE TOWN хотхоны 102-р байшингийн баруун талд, дулааны ил шугамын хавтангийн зүүн хойд булангаас зүүн хойш 18.43м, дулааны баруун талын хашааны зүүн хойд талын булангаас зүүн урагш 8.93м зайд байрлана. 2358620
105 ПЦ-3736 ГУГК-3736 5306448.008 640833.224 1283.785 Хан-Уул 3 "Эрэл" ХХК-ны зүүн талд, төмөр замын гарамны баруун талд, зүүн талд байрлах гэрлийн шонгоос баруун урагш 9.45м, төмөр замын постны байшингийн баруун хойд булангаас баруун тийш 9.35м, баруун талд байрлах гэрлийн шонгоос зүүн шонгоос зүүн хойш 5.8метрийн зайд байрлана. 2358620
106 ПЦ-0920 ГУГК-0920 5306132.843 640250.416 1281.357 Хан-Уул 3 ТЭЦЗ-ийн урд, нисэх явдаг замын уулзвараас баруун урагш, гэрлийн шонгоос баруун хойш 9.65м, гэрлэн дохионоос зүүн тийш 5.15м, замаас урагш 1.65метрийн зайд байрлана. 2358620
107 ПЦ-8192 ГУГК-8192 5306630.906 639740.471 1279.461 Хан-Уул 3 ТЭЦЗ-ийн зүүн талд, бетон тулгуураас зүүн хойш 20.95м, холбооны худагаас баруун урагш 9.7м, төмөр замаас зүүн урагш 0.85метрийн зайд байрлана. 2358620
108 ПЦ-0805 ГЗЗГ-0421 5305323.760 639335.466 1283.504 Хан-Уул 4 Яармагийн гүүрний зүүн талын замын уулзвараас хойш 78.7, гүүрний баруун талд урд захын баганаас урагш 6.1м, замаас баруун тийш 1.9метрт байрлана. 2358620
109 ПЦ-0756 ГУГК-0756 5303505.848 633031.602 1299.011 Хан-Уул 9 Сонсголонгийн гүүрний баруун урд талы дэгж дээр, дулааны шугамын хойд талд, эхний компенсаторын хойд булангаас баруун урагш 392.5м, тус компенсаторын урд талын компенсаторын урд булангаас баруун хойш 390.59 метрийн зайд байрлана. 2358620
110 ПЦ-1572 ГЗЗГ-1572 5303517.679 642483.242 1407.648 Хан-Уул 11 Зайсангийн аманд, "Ясны сүрьеэ"-ийн эмнэлэг рүү явсан засмал замаас зүүн тийш 59.74м, холбооны шонгийн модноос баруун урагш 37.07м, холбооны шонгийн модноос зүүн хойш 12.65метрийн зайд байрлана/хажуудаа манааны шонтой/. 2358620
111 ПЦ-0582 ГУГК-0582 5309122.415 644941.607 1305.546 Баянзүрх 3 Английн элчингийн баруун урд талын хашаанаас 8.63 м, явган хүний замын хойд талд далангийн ёроолд, Ану-үжин зочид буудлын байшингийн зүүн урд өнцгөөс 7.83 м, урд талын гэрлийн шонгоос 14.34 м, баруун хайснаас 6.82 метрт байрлана. 2358620
112 ПЦ-0566 ГУГК-0566 5309066.215 644430.545 1297.810 Баянзүрх 1 Засгийн газрын IX байрны зүүн урд талын дөрвөн замын уулзварын зүүн хойд талд, Вьетнам элчингийн хашааны баруун урд үзүүрт, хайснаас 9.42м, элчингийн бетонон хашаанаас 2.28м, засмал замын зүүн талд, замаас 1.24 метрт байрлана. 2358620
113 ПЦ-0047 ГТЦ-0047 5309175.722 648376.883 1317.737 Баянзүрх 8 Улаанхуарангийн эцсийн буудлаас зүүн хойшоо, замын эргэлтийн баруун талд, худгаас баруун хойш 30.16 м, холбооны шонгийн модноос баруун урагш 17.41 м, замын хашлагнаас баруун тийш 2.70 метрт байрлана. 2358620
114 ПЦ-0477 ГТЦ-0477 5309691.666 648341.042 1335.943 Баянзүрх 9 Улаанхуарангийн гурван замын уулзварт, Сод Монгол группийн ШТС-ын баруун хойно, замын аюулгүйн зурвас дотор, худагнаас баруун урагшаа 19 м, замын тэмдэгээс зүүн хойш 9 м, замын ирмэгээс 0.5 метрт байрлана. 2358620
115 ПЦ-9049 БХБТГ-9049 5307425.868 651677.286 1314.246 Баянзүрх 10 Улиастайн гүүрний баруун хойд талд, Гүүрний баруун урд захаас баруун хойш 22.64м, хойд захаас баруун хойш 18.83м, замаас хойш 3.10 метрийн зайд байрлана. 2358620
116 ПЦ-0021 ГТЦ-0021 5308546.316 649039.570 1313.543 Баянзүрх 12 Төв замаас Амгалан дахь Цагдаагийн Академи руу хойшоо эргэх засмал замын уулзварын урд, хоёр гэрлийн шонгийн дунд, баруун талын гэрлийн шонгоос зүүн тийш 34.60м, зүүн талын гэрлийн шонгоос баруун тийш 15.75м, холбооны шонгоос зүүн хойш 13.25м-т байрлана 2358620

Холбоо барих

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, Ц.Жигжиджавын гудамж-7/1, Хангарьд ордон 11,13-р давхар

Утас: (+976) 320461