Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт 2017 онд байнгын ашиглалтад хүлээн авсан барилга байгууламжууд /2017.07.31/

Д/д Барилга байгууламжийн
нэр

Дүүрэг, хороо
Барилга байгууламжийн хаяг, байршил Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар Барилга байгууламжийн төрөл Давхрын тоо Барилга байгууламжийн хүчин чадал хэмжих нэгж
(тухайн барилга байгууламжийн зориулалтаар )
Барилгын эзлэхүүн /м3/ Барилгын талбай /м2/ Үндсэн хийц Комиссын актын дугаар, огноо
1 " Чайна райлвэй твэнти бюро групп корпорэйшн монголиа" ХХК-ийн захиалгатай Замын цагдаагийн уулзварын гүүрэн гарцын барилгын тур цахилгаан хангамж 6/0.4кВа-ын 630кВА чадалтай иж бүрдмэл дэд өртөө /КТПН/ Гүйцэтгэгч инженер Д.Баярдалай 98119993 СБД 1-р хороо Замын цагдаагийн уулзвар 0 6/0.4кВа-ын 630кВА чадалтай иж бүрдмэл дэд өртөө /КТПН/ 0 6/0.4кВа-ын 630кВА чадалтай иж бүрдмэл дэд өртөө /КТПН/ кВТ 0 0 0 2017.06.08 2017.06.21
2 "Зэвийн хүрээ" ХХК-ийн аялал жуулчлалын цогцолборын гадна цахилгаан хангамж 6/0.4кВ-ын 400кВА чадалтай иж бүрдмэл дэд өртөө /КТПН/ Гүйцэтгэгч инженер Л.Отгонбат 99046432 ХУД 4-р хороо хүүшийн ам 0 6/0.4кВ-ын 400кВА чадалтай иж бүрдмэл дэд өртөө /КТПН/ 0 6/0.4кВ-ын 400кВА чадалтай иж бүрдмэл дэд өртөө /КТПН/ кВТ 0 0 0 2017.06.13 2017.06.21
3 НХОГ-ын захиалгатай "Б" хэсэгчилсэн талбайн гадна холбооны сувагчлалын барилга угсралтын ажил Гүйцэтгэгч Захирал Л.Гэрэлт 99034258 СБД 9.10.11-р хороо   0 Гадна холбооны сувагчлалын ажил 0 490м, 8 худагтай м 0 0 0 2017.06.15 2017.06.22
4 "Эко констракшн" ХХК-ийн захиалгатай 74 автомашины дулаан зогсоол, үйлчилгээтэй 175 айлын орон сууцны барилга Захиалагч менежер Д.Бямбасурэн 99107384 ХУД 11-р хоро Маршал таун хотхон 2015.06.19 2015/277 Үйлчилгээтэй орон сууц 2 давхар зоорьтой, 14, 16 давхар 2 блок 175 айл айл 102007 34002 Бүрэн цутгамал 2017.06.09 2017.06.22
5 "Цээб" ХХК-ийн АОС-ны хотхоны гадна цахилгаан хангамж 35/0.4кВ-ын 160кВА чадалтай агаарын дэд өртөө /АТП/, ЦДАШ гүйцэтгэгч Инженер Д.Ганбаяр 88031992 ХУД 14-р хороо Бугын ам 0 35/0.4кВ-ын 160кВА чадалтай агаарын дэд өртөө /АТП/, ЦДАШ 0 35/0.4кВ-ын 160кВА чадалтай агаарын дэд өртөө /АТП/, ЦДАШ кВТ 0 0 0 2017.06.13 2017.06.28
6 "Боржин зам" ХХК-ийн үйлдвэрийн гадна цахилгаан хангамж 35/0.4кВ-ын 800КЬА чадалтай агаарын дэд өртөө /АТП/ Гүйцэтгэгч хяналтын инженер Э.Гантөгс 99056557 ХУД 12-р хороо Морин уул 0 5/0.4кВ-ын 800КЬА чадалтай агаарын дэд өртөө /АТП/ 0 5/0.4кВ-ын 800КЬА чадалтай агаарын дэд өртөө /АТП/ кВТ 0 0 0 2017.06.13 2017.06.28
7 Иргэн Б.Буянбатын захиалгатай үйлчилгээтэй, 58 авто зогсоолтой, 54 айлын орон сууц БЗД 6-р хороо     Үйлчилгээтэй орон сууц 12 давхар, зоорьтой 54 айл айл     ЦТБК 2017.06.20 2017.06.29
8 Иргэн Д.Ганболд, Е.Тамир нарын 6 айлын зуслангийн гадна цахилгаан хангамж 10/0.4кВ-ын 250кВА чадалтай иж бүрдмэл дэд өртөө /КТПН/, ЦДАШ гүйцтгэгч менежер Б.Хонгор 80190909 СХД 22 дугаар хороо Баянголын ам 0 10/0.4кВ-ын 250кВА чадалтай иж бүрдмэл дэд өртөө /КТПН/, ЦДАШ 0 10/0.4кВ-ын 250кВА чадалтай иж бүрдмэл дэд өртөө /КТПН/, ЦДАШ кВТ 0 0   2017.06.27 2017.06.29
9 "Петровис" ХХК-ын ШТС-25 гадна цахилгаан хангамж 10/0.4кВ 100кВА чадалтай иж бүрдмэл дэд өртөө /КТПН/ Инженер Б.Батбаяр 88117058 БЗД 1-р хороо Сансарын клонк 0 10/0.4кВ 100кВА чадалтай иж бүрдмэл дэд өртөө /КТПН/ 0 10/0.4кВ 100кВА чадалтай иж бүрдмэл дэд өртөө /КТПН/ кВТ 0 0 0 2017.06.20 2017.06.30
10 Хараагүй хүмүүсийн хөдөлмөр сургалтын үйлдвэр ТӨААТҮГ-ын ажилчдын 14 автомашины дулаан зогсоолтой, 90 айлын орон сууцны барилга Гүйцтэтгэгч менежер Э.Юмжирмаа 99197854 БГД 3-р хороо Нарны гүүрны зүүн талд 2010.11.05 БГД-10/393/17 орон сууц 9 давхар, зоорьтой 90 АЙЛ 19765.6 5020.45 ЦТБК 2017.06.07 2017.06.30
11 "Суруга Монгол" ХХК-ийн орон сууцны гадна цахилгаан хангамж 6/0.4кВ-ын 2*1000кВА хаалттай дэд өртөө /ХТП/, ЦДКШ Захиалагчийн Инженер П.Батгэлэг 88008648 ХУД 15-р хороо жапан таун 0 6/0.4кВ-ын 2*1000кВА хаалттай дэд өртөө /ХТП/, ЦДКШ 0 6/0.4кВ-ын 2*1000кВА хаалттай дэд өртөө /ХТП/, ЦДКШ кВТ 0 0 0 2017.06.20 2017.07.04
12 НХОГ-ын захиалгатай "Ахмад настны нөхөн сэргээх эмчилгээ сувлиллын төв, хүүхдийн эмнэлэг"-ийн барилга гүйцэтгэгч инженер У.Алтансүх 99047852 БГД 19-р хороо хуучин 7 дугаар төв 2015.02.12 55 эмнэлэгийн барилга 8 давхар, зоорьтой 160 ортой ор 12632.4 3225.9 ЦТБК 2017.06..07 2017.07.04
13 Иргэн Б.Түшигийн зуслангийн гадна цахилгаан хангамж 10/0.4кВ-ын 800кВА чадалтай иж бүрдмэл дэд өртөө /КТПН/ , ЦДКШ гүйцэтгэгч инженер М.Болд 88030222 СБД 20-р хороо 0 0 10/0.4кВ-ын 800кВА чадалтай иж бүрдмэл дэд өртөө /КТПН/ , ЦДКШ 0 10/0.4кВ-ын 800кВА чадалтай иж бүрдмэл дэд өртөө /КТПН/ , ЦДКШ кВТ 0 0 ЦТБК 2017.06.22 2017.07.04
14 "Эм Си Ай" ХХК-ийн зуслангийн гадна цахилгаан хангамж 10/0.4кВ-ын 630кВА-ийн чадалтай иж бүрдмэл дэд өртөө /КТПН/, ЦДКШ гүйцэтгэгч менежер Б.Цогзолмаа 80083369 СБД 20-р хороо   0 10/0.4кВ-ын 630кВА-ийн чадалтай иж бүрдмэл дэд өртөө /КТПН/, ЦДКШ 0 10/0.4кВ-ын 630кВА-ийн чадалтай иж бүрдмэл дэд өртөө /КТПН/, ЦДКШ кВТ 0 0 0 2017.06.22 2017.07.04
15 Налайх дүүргийн Цагдаагийн хэлтсийн 35 айлын орон сууцны барилга захиалагч НДЦХ тасгийн дарга Л.Бат-Эрдэнэ 80100881   НД 2016.01.29 2016/02-13 орон сууц 5 давхар 35 айл 3762 1980 ЦТБК 2017.06.16 2017.07.05
16 Горхи тэрэлжийн цогцолбор газарт "Пэндантпэрл" ХХК-ийн аялал жуулчлалын цогцолборын гадна цахилгаан хангамж 10/0.4 кВ-ын 100кВА чадалтай агаарын дэд өртөө /АТП/, ЦПАШ Гүйцэтгэгч инженер Н.Дэлгэрхангай 88112431 НД 6-р хороо НД 0 10/0.4 кВ-ын 100кВА чадалтай агаарын дэд өртөө /АТП/, ЦПАШ 0 10/0.4 кВ-ын 100кВА чадалтай агаарын дэд өртөө /АТП/, ЦПАШ кВТ 0 0 0 2017.06.29 2017.07.05
17 Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн барилгын гадна цахилгаан хангамж 10/0.4кВ-ын 250кВА-ийн чадалтай агаарын дэд өртөө /АТП/ Гүйцэтгэгч цахилгааны инженер А.Цэнд-Аюуш 95677174 ЧД 11-р хороо   0 10/0.4кВ-ын 250кВА-ийн чадалтай агаарын дэд өртөө /АТП/ 0 10/0.4кВ-ын 250кВА-ийн чадалтай агаарын дэд өртөө /АТП/ кВТ 0 0 0 2017.06.22 2017.07.05
18 Иргэн М.Цогтбаясгалангийн үйлдвэрийн гадна цахилгаан хангаж 10/0.4кВ-ын 160кВА чадалтай иж бүрдмэл дэд өртөө /КТПН/,ЦДКШ менежер Б.Цогзолмаа 80083369 СХД 32-р хороо   0 10/0.4кВ-ын 160кВА чадалтай иж бүрдмэл дэд өртөө /КТПН/,ЦДКШ 0 10/0.4кВ-ын 160кВА чадалтай иж бүрдмэл дэд өртөө /КТПН/,ЦДКШ кВТ 0 0 0 2017.06.22 2017.07.05
19 МҮОНРТ орчмын хорооллын гадна холбооны сувагчлалын барилга угсралтын ажил Гүйцэтгэгч инженер С.Ууганбаяр 99015576 ЧД 7.8-р хороо МҮОНРТ 0 Гадна холбооны сувагчлалын ажил 0 1500м, 15 худаг 6 яндан м 0 0 0 2017.06.22 2017.07.05
20 Монгол улсын эдмийн их сургуулийн захиалгатай контор, хичээлийн байрны барилга захиалагч Д.Энхбаатар 99064257 СБД 8-р хороо хүмүүнлэг 2015.09.10 2015/452 контор, их сургуулийн барилга 15 давхар, зоорьтой 600 хүүхэд 21771 4289.6 ЦТБК 2017.06.09 2017.07.05 2017.07.05
21 ИЭСОМ ХХК-ийн захиалгатай 12 автомашины дулаан зогсоолтой 95 айлын орон сууцны барилга захиалагч дэд захирал Д.Баянзул 99115884 БЗД 26-р хороо дүнжингаравын урд талд 2015.08.13 406 орон сууц 12 давхар зоорьтой 95 айл айл 31713.6 8063.4 ЦТБК 2017.06.19 2017.07.05
22 "Түмэнсант трейд" ХХК-ийн захиалгатай үйлчилгээний барилга захиалагч Д.Алтаншагай 88078995 БГД 3-р хороо нарны хорооллын зүүн талд 2015.08.13 413 үйлчилгээний барилга 7 давхар зоорьтой 0 0 5529 1190 ЦТБК 2017.06.14 2017.07.05
23 НХОГ-ын захиалгатай 100 хүүхдийн 244 дүгээр цэцэрлэгийн барилга гүйцэтгэгч захирал Т.Анхбаяр 88092665 СХД 22-р хороо тахилт 2015.11.06 565 Цэцэрлэгийн барилга 2 давхар 100 хүүхэд 1708 644 Метал каркас 2017.06.28 2017.07.06
24 "Их шавь дэвжээ" Дээд сургуулийн захиалгатай 9 аютомашины дулаан зогсоол, үйлчилгээтэй 54 айлын орон сууцны барилга, Гүйцэтгэгч М.Идэрхангай 99197761 БГД 17 дугаар хороо     Үйлчилгээтэй орон сууц   54 айл     ЦТБК 2017.07.05 2017.07.06
25                        
26                        
27 "Хулагү Холдинг" ХХК-ийн аж ахуйн хашааны гапна цахилгаан хангамж 10/0.4КВ-ын 100кВА-ийн чадалтай иж бүрдмэл дэд өртөө /КТПН/, ЦДКШ Гүйцэтгэгч инженер Т.Бямбадорж 96677799 СХД 32-р хороо Эмээлтэд 0 10/0.4КВ-ын 100кВА-ийн чадалтай иж бүрдмэл дэд өртөө /КТПН/, ЦДКШ 0 10/0.4КВ-ын 100кВА-ийн чадалтай иж бүрдмэл дэд өртөө /КТПН/, ЦДКШ кВТ 0 0 0 2017.06.27 2017.07.16
28 НХОГ-ын захиалгатай 100 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгын гадна цахилгаан хангамж 10/0.4кВА-ын 250кВА чадалтай иж бүрдмэл дэд өртөө /КТПН/, ЦДАШ Гүйцэтгэгч менежер О.Баяржаргал 89003690 СХД 22-р хороо   0 10/0.4кВА-ын 250кВА чадалтай иж бүрдмэл дэд өртөө /КТПН/, ЦДАШ 0 10/0.4кВА-ын 250кВА чадалтай иж бүрдмэл дэд өртөө /КТПН/, ЦДАШ кВТ 0 0 0 2017.06.27 2017.07.16
29 Иргэн И.Мөнхдорж, "Богц Оюут" ХХК-ийн захиалгатай 25 автомашины дулаан зогсоолтой, үйлчилгээтэй, 289 айлын орон сууцны барилга Захиалагч менежер Н.Лхагвадорж 99061272 БЗД 19-р хороо Саруул тэнгэрийн зүүн талд 2015.08.17 ДТ15/03 Үйлчилгээтэй орон сууц 16 давхар, зоорьтой, 2 блок 26.4*16.4, 35.4*18.4 289 айл айл 48710 10300 ЦТБК 2017.05.12 2017.07.06 2017.07.16
30 "Бэмат" ХХК-ийн захиалгатай үйлчилгээний барилга захиалагч Менежер Б.Булгантамир 99173815 БЗД 14-р хороо ХӨСҮТ-ийн урд 2016.11.14 МЗХ-2016/02-24 Үйлчилгээний барилга 8 давхар, зоорьтой 0 0 6622.2 1748.54 ЦТБК 2017.06.23 2017.07.16
31 Иргэн Н.Дүндэндоржийн аж ахуйн хашааны гадна цахилгаан хангамж 6/0.4кВ-ын 63кВА чадалтай иж бүрдмэл дэд өртөө /КТПН/, ЦДАШ гүйцтгэгч нарийн бичиг О.Энэрэл 95205326 ХУД 14-р хороо Өлзийт хороолол 0 6/0.4кВ-ын 63кВА чадалтай иж бүрдмэл дэд өртөө /КТПН/, ЦДАШ 0 6/0.4кВ-ын 63кВА чадалтай иж бүрдмэл дэд өртөө /КТПН/, ЦДАШ кВТ 0 0 0 2017.06.20 2017.07.16
32 Иргэн Д.Цэндмаагийн захиалгатай 16 автомашины дулаан зогсоолтой, үйлчилгээтэй 26 айлын орон сууцны барилга Захиалагч М.Төмөрцоож 99097979 ХУД 15 дугаар хороо Улаанбаатар сувилалын зүүн талд 2013.03.07 Үйлчилгээтэй орон сууц 9 давхар, зоорьтой 26 айл 10881 3130 ЦТБК 2017.04.12 2017.06.20 2017.07.16
33 УСУГ ОНӨААТҮГ-ын лабораторын барилга Гүйцэтгэгчийн менежер О.Дэлгэрдалай 99030400 БЗД 4-р хороо 97-р сургуулийн урд талд 2014.10.23 2017/771 Лабораторын барилга 2 давхар, зоорьтой 0 0 1893 600 ЦТБК 2017.06.22 2017.07.16
34 НХОГ-ын захиалгатай "Ахмад настны нөхөн сэргээх эмчилгээ сувлиллын төв, хүүхдийн эмнэлэг"-ийн барилгын гадна цахилгаан хангамж 10/0.4кВ-ын 2*250кВА чадалтай хаалттай дэд өртөө /ХТП/, ЦДКШ гүйцэтгэгч инженер У.Алтансүх 99047852 БГД 19-р хороо хуучин 7 дугаар төв 0 10/0.4кВ-ын 2*250кВА чадалтай хаалттай дэд өртөө /ХТП/, ЦДКШ 0 10/0.4кВ-ын 2*250кВА чадалтай хаалттай дэд өртөө /ХТП/, ЦДКШ кВТ 0 0 0 2017.06.07 2017.07.06 2017.07.17
35 "Апартмент кей эйч" ХХК-ийн захиалгатай "Наадам центр" 665 автомашины дулаан зогсоолтой үйлчилгээний барилга захиалагч менежер Ц.Ганзулай 99903671 ХУД 15 дугаар хороо Цэнгэлдэх хүрээлэнгийн хажууд 2014.05.13 366 Авто зогсоол, үйлчилгээний барилга 6 давхар, зоорьтой 665 автомашин 164199.6 41050 ЦТБК 2017.07.05 2017.07.17
36 Апартмент кей эйч ХХК-ийн захиалгатай контор, үйлчилгээний барилга захиалагч менежер Ц.Ганзулай 99903671 ХУД 15-р хороо Цэнгэлдэх хүрээлэнгийн хажууд 2011.11.08 11/54 Контор, үйлчилгээний барилга 24 давхар, 2 давхар зоорьтой 0 0 138804 34701 Метал каркас 2017.07.05 2017.07.17
37 Иргэн Ж.Болдбаатарын захиалгатай 8 автомашины дулаан зогсоолтой, Үйлчилгээтэй 54 айлын орон сууцны барилга Гүйцэтгэгч инженер О.Өлзийсайхан 88166005 ХУД 16-р хороо Нисэхийн дэнж 2016.01.14 ДТ16/01 Үйлчилгээтэй орон сууц 10 давхар, зоорьтой 54 айл 9214 2553 ЦТБК 2017.06.19 2017.07.17
38 "Ньюмаунтайн" ХХК-ийн оёдлын үйлдвэрийн гадна цахилгаан хангамж 6/0.4кВ-ийн 630кВА-ийн чадалтай иж бүрдмэл дэд өртөө /КТПН/, ЦДКШ, Гүйцэтгэгч инженер М.Ганзориг 99109258 ХУД 13-р хороо Шувуун пабрик явах замд 0 6/0.4кВ-ийн 630кВА-ийн чадалтай иж бүрдмэл дэд өртөө /КТПН/, ЦДКШ 0 6/0.4кВ-ийн 630кВА-ийн чадалтай иж бүрдмэл дэд өртөө /КТПН/, ЦДКШ кВТ 0 0 0 2017.06.20 2017.07.18
39 "Мобиком корпораци" ХХК-ийн үүрэн холбооны антенийн гадна цахилгаан хангамж 10/0.4кВ-ын 30кВА-ийн чадалтай иж бүрдмэл дэд өртөө /АТП/.ЦДАШ гүйцэтгэгч г.захирал С.Октябрь 99074342 СХД 22 дугаар хороо тахилтад 0 10/0.4кВ-ын 30кВА-ийн чадалтай иж бүрдмэл дэд өртөө /АТП/.ЦДАШ 0 10/0.4кВ-ын 30кВА-ийн чадалтай иж бүрдмэл дэд өртөө /АТП/.ЦДАШ кВТ 0 0 0 2017.06.27 2017.07.19
40 "Мобиком корпораци" ХХК-ийн үүрэн холбооны антенийн гадна цахилгаан хангамж 35/0.4кВ-ын 50кВА-ийн чадалтай иж бүрдмэл дэд өртөө /АТП/.ЦДАШ гүйцэтгэгч г.захирал С.Октябрь 99074342 СХД 21 дугаар хороо Рашаант зөрлөг 0 35/0.4кВ-ын 50кВА-ийн чадалтай иж бүрдмэл дэд өртөө /АТП/.ЦДАШ 0 35/0.4кВ-ын 50кВА-ийн чадалтай иж бүрдмэл дэд өртөө /АТП/.ЦДАШ кВТ 0 0 0 2017.06.27 2017.07.19
41 Ч.Билэгсайханы зуслангийн гадна цахилгаан хангамж 10/0.4кВ-ын 63кВА чадалтай иж бүрдмэл дэд өртөө /КТПН/, ЦДАШ Гүйцэтгэгч Инженер Т.Золжаргал 99845821 БЗД 20-р хороо Арцатын ам 0 10/0.4кВ-ын 63кВА чадалтай иж бүрдмэл дэд өртөө /КТПН/, ЦДАШ 0 10/0.4кВ-ын 63кВА чадалтай иж бүрдмэл дэд өртөө /КТПН/, ЦДАШ кВТ 0 0 0 2017.06.29 2017.07.19
42 Иргэн Ц.Барсболдын зуслангийн гадна цахилгаан хангамж 10/0.4кВ-ын 40кВА чадалтай иж бүрдмэл дэд өртөө /АТП/, ЦДАШ Гүйцэтгэгч Инженер Т.Золжаргал 99845821 БЗД 20-р хороо хуандэй ам 0 10/0.4кВ-ын 40кВА чадалтай иж бүрдмэл дэд өртөө /АТП/, ЦДАШ 0 10/0.4кВ-ын 40кВА чадалтай иж бүрдмэл дэд өртөө /АТП/, ЦДАШ кВТ 0 0 0 2017.06.29 2017.07.19
43 "Монгол ерөн ес" ХХК-ийн үйлчилгээний барилгын гадна цахилгаан хангамж, 6/0.4кВ-ын 250кВА чадалтай дэд өртөө /КТПН/,ЦДКШ Гүйцэтгэгч инженер Д.Ганбаяр 88031992 БГД 3-р хороо Энхтайваны гүүрний баруун талд 0 6/0.4кВ-ын 250кВА чадалтай дэд өртөө /КТПН/,ЦДКШ 0 6/0.4кВ-ын 250кВА чадалтай дэд өртөө /КТПН/,ЦДКШ кВТ 0 0 0 2017.07.04 2017.07.19
44 НХОГ-ын захиалгатай 150 хүүхдийн 188 дугаар цэцэрлэгийн барилга Гүйцэтгэгч Инженер Ө.Одсүрэн 88103729 СХД 22-р хороо тахилтад 2016.11.01 МЗХ2016/01-02 Цэцэрлэгийн барилга 2 давхар зоорьтой, 150 хүүхэд 3420 861.62 Зүрхэвчтэй өрөгт бүтээц 2017.06.23 2017.07.19
45 Иргэн Д.Саранцэцэгийн захиалгатай үйлчилгээний барилга Гүйцэтгэгч менежер Х.Наранзол 99139018 БГД 20-р хороо Гурвалжин барилгын материалын төвийн баруун талд 2015.07.02 246 Үйлчилгээний барилга 5 давхар, Зоорьтой 20*20.5 м 0 0 6150 2050 ЦТБК 2017.06.12 2017.07.19
46 "Монзун Лунхай Констракшн" ХХК-ийн захиалгатай үйлчилгээтэй, 54 айлын орон сууцны барилга захиалагч менежер 91915020 ХУД 16-р хороо Нисэхийн дэнж 2014.11.10 2014/797 Үйлчилгээтэй орон сууц 5 давхар 54 айл айл 5419 1594 ЦТБК 2017.06.13 2017.07.06
47 "Мянган лант холдинг" ХХК-ийн захиалгатай "Тэрэлж Маунтайн лодж" амрлт сувилал аялал жуулчлалын цогцолборын барилга захиалагч менежер С.Тайванбаатар 99668627, 99118115 НД 6-р хороо Тэрэлж 2016.11.03 МЗХ2016/01-26 Аялал жуулчлалын барилга 2 Давхар, 4 блок 150 ор 7748 1700.7 Модон бүтээц 2017.07.06 2017.07.19
48 "Дон агро ресорт" ХХК-ийн жимс жимсгэний аж ахуйн гадна цахилгаан хангамж 10/0.4кВ-ын 250кВА чадалтай иж бүрдмэл дэд өртөө /АТП/, ЦДАШ инженер О.Төгсбаяр 89898108 СХД 21 дугаар хороо 52-ийн давааны цаана 0 10/0.4кВ-ын 250кВА чадалтай иж бүрдмэл дэд өртөө /АТП/, ЦДАШ 0 10/0.4кВ-ын 250кВА чадалтай иж бүрдмэл дэд өртөө /АТП/, ЦДАШ кВТ 0 0 0 2017.07.04 2017.07.21
49 "ВОС" ХХК-ийн аж ахуйн хашааны гадна цахилгаан хангамж10/0.4кВ-ын 250кВА чадалтай иж бүрдмэл дэд өртөө /КТПН/, ЦДКШ Гүйцэтэгч инженер Б.Алтангэрэл 88103275 СХД 4-р хороо   0 10/0.4кВ-ын 250кВА чадалтай иж бүрдмэл дэд өртөө /КТПН/, ЦДКШ 0 10/0.4кВ-ын 250кВА чадалтай иж бүрдмэл дэд өртөө /КТПН/, ЦДКШ кВТ 0 0 0 2017.03.31 2017.07.24 2017.07.24
50 Монелийн 27.33 дугаар гудамжны айл өрхүүдийг цахилгаан эрчим хүчээр хангах 10/0.4кВ-ын 250кВА чадалтай иж бүрдмэл дэд өртөө /АТП/ Гүйцэтгэгч инженер М. Сүхболд 99064253 БЗД 5-р хороо 0 0 10/0.4кВ-ын 250кВА чадалтай иж бүрдмэл дэд өртөө /АТП/ 0 10/0.4кВ-ын 250кВА чадалтай иж бүрдмэл дэд өртөө /АТП/ кВТ 0 0 0 2017.07.04 2017.07.25
51 Иргэн Н.Энхмандалын үйлчилгээний барилгын гадна цахилгаан хангамж 10/0.4кВ-ын 30кВА чадалтай иж бүрдмэл дэд өртөө /КТПН/, ЦДКШ Захиалагч инженер Ч.Уяа-Эрдэнэ 88010952 СХД 32-р хороо 0 0 10/0.4кВ-ын 30кВА чадалтай иж бүрдмэл дэд өртөө /КТПН/, ЦДКШ 0 10/0.4кВ-ын 30кВА чадалтай иж бүрдмэл дэд өртөө /КТПН/, ЦДКШ кВТ 0 0 0 2017.06.08 2017.07.24 2017.07.25
52 "Номин констракшн" ХХК-ийн захиалгатай "Ривер гарден"-2 хотхоны зоорийн давхрын 28 автомашины дулаан зогсоолтой, 404 дугаартай, 58 айлын орон сууцны барилга Ч.Нацагдорж 99115260 ХУД 11-р хороо Ривер гарден 2015.04.03 2015/127 орон сууц 15 давхар, зоорьтой 58 айл 35,900 1150 ЦТБК 2017.07.05 2017.07.26
53 Сонгигохайрхан дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн гадна талбайн тохижилтын ажил. Гүйцэтгэгч г.захирал О.Оюунтунгалаг 99095443 СХД 13-р хороо Эрүүл мэндийн төв 2017.02.23 МЗХ2017/03/04 гадна тохижилт 0 0 0 0 0 0 2017.07.04 2017.07.27
54 "Нано брикет" ХХК-ийн аялал жуулчлалын газрын барилгын гадна цахилгаан хангамж 6/0.4кВ-ын 630кВА-ийн 2 ком чадалтай иж бүрдмэл дэд өртөө /КТПН/, ЦДКШ, ЦДАШ Гүйцэтгэгч инженер Г.Насандагва 88088066 ХУД 4-р хороо Хүүшийн зоорь 0 6/0.4кВ-ын 630кВА-ийн 2 ком чадалтай иж бүрдмэл дэд өртөө /КТПН/, ЦДКШ, ЦДАШ 0 6/0.4кВ-ын 630кВА-ийн 2 ком чадалтай иж бүрдмэл дэд өртөө /КТПН/, ЦДКШ, ЦДАШ кВТ 0 0 0 2017.06.13 2017.07.24 2017.07.27
55 Иргэн Т.Энхболд, Н.Болдбаатар нарын захиалгатай 5 автомашины дулаан зогсоолтой, зоорьтой, үйлчилгээтэй, 20 айлын орон сууцны барилга Захиалагч Н.Болдбаатар 99885888 БГД 1-р хороо Хабу зочид буудлын урд талд 2014.05.09 284 Үйлчилгээтэй орон сууц 5 давхар, зоорьтой 20 айл 9405 3135 ЦТБК 2017.06.21 2017.07.28 2017.07.28

Холбоо барих

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, Ц.Жигжиджавын гудамж-7/1, Хангарьд ордон 11,13-р давхар

Утас: (+976) 320461