Үзүүлэх # 
Гарчиг Үзсэн
Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийн бүртгэл /2017.01.01-2017.05.31/ 410
Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийн бүртгэл /2017.03.01-2017.03.31/ 345
Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийн бүртгэл /2017.01.01-2017.02.28/ 351
Барилгын ажлын эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийн бүртгэл /2016.12.01-2016.12.28/ 182
Барилгын ажлын эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийн бүртгэл /2016.11.01-2016.11.30/ 119
Барилгын ажлын эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийн бүртгэл /2016 он/ 439
Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийн бүртгэл /2016.05.01-2016.05.31/ 437
Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийн бүртгэл /2016.04.01-2016.04.31/ 245
Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийн бүртгэл /2016.02.27-2016.03.31/ 397
Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийн бүртгэл /2016.01.25-2016.02.27/ 648
Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийн бүртгэл /2016.01.01-2016.01.25/ 329
Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийн бүртгэл /2015.12.04-2015.12.31/ 421
Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийн бүртгэл /2015.11.20-2015.12.03/ 361
Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийн бүртгэл /2015.10.30-2015.11.17/ 396
Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийн бүртгэл /2015.10.02-2015.10.27/ 373
Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийн бүртгэл /2015.09.18-2015.10.02/ 362
Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийн бүртгэл /2015.09.01-2015.09.18/ 333
Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийн бүртгэл /2015.08.18-2015.09.01/ 235
Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийн бүртгэл /2015.07.29-2015.08.18/ 439
Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийн бүртгэл /2015.06.29-2015.07.29/ 316
Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийн бүртгэл /2015.06.10-2015.06.29/ 464
Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийн бүртгэл /2015.05.15-2015.06.09/ 525
Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийн бүртгэл /2015.05.01-2015.05.15/ 564
Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийн бүртгэл /2015.04.17-2015.05.01/ 535
Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийн бүртгэл /2015.04.03-2015.04.17/ 520
Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийн бүртгэл /2015.03.16-2015.04.03/ 618
Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийн бүртгэл /2015.02.04-2015.02.27/ 680
Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийн бүртгэл /2015.01.05-2015.02.04/ 660
Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийн бүртгэл /2014.12.08-2014.12.31/ 568
Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийн бүртгэл /2014.11.21-2014.12.08/ 425