Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь /2017.06.12-2017.06.16/

д/д

Барилга байгууламжийн байршил,

нэр төрөл, хүчин чадал

Ажиллах он, сар, өдөр, цаг

Комиссын бүрэлдэхүүн

1

БГД-ийн 20 дугаар хороо иргэн Д.Саранцэцэгийн захиалгатай үйлчилгээний барилга

2017.06.12-ны 1000 цагт

Ж.Мөнх-Эрдэнэ

Б.Нямдаваа

Ж.Тамир

И.Мянганбаяр

Б.Батмөнх

Ц.Нямцэвээн

Ж.Цэрэнжамц

Ц.Тогтохбуян

2

БГД-ийн 9 дүгээр хороо иргэн Д.Тогтохбаярын захиалгатай 84 айлын орон сууцны барилга

2017.06.12-ны 1300 цагт

Э.Дорж

М.Мэндсайхан

Ж.Тамир

И.Мянганбаяр

Б.Батмөнх

Ц.Нямцэвээн

Ж.Цэрэнжамц

Ц.Тогтохбуян

3

БЗД-ийн 19 дүгээр хороо “Богц оюут” ХХК-ийн захиалгатай үйлчилгээтэй 289 айлын орон сууцны барилга

2017.06.12-ны 1500 цагт

Ж.Мөнх-Эрдэнэ

М.Мэндсайхан

Ж.Тамир

И.Мянганбаяр

Б.Батмөнх

Ц.Нямцэвээн

Ж.Цэрэнжамц

Ц.Тогтохбуян

4

ХУД-ийн 8 дугаар хороо иргэн Ж.Ганбаатарын үйлчилгээтэй орон сууцны гадна цахилгаан хангамж.

2017.06.13-ны 1100 цагт

И.Мянганбаяр

Ж.Тамир

5

ХУД-ийн 04 дүгээр хороо, “Зэвийн Хүрээ” ХХК-ийн аялал жуулчлалын цогцолборын цахилгаан хангамжийн 400 кВА 6/0.4 кВ-ын КТПН.

2017.06.13-ны 1200 цагт

6

ХУД-ийн 12 дугаар хороо, “Боржин Зам” ХХК-ийн үйлдвэрийн цахилгаан хангамжийн 35/0.4 кВ-ын дэд өртөө.

2017.06.13-ны 1300 цагт

7

ХУД-ийн 14 дүгээр хороо, Бугын ам, “Цээб” ХХК-ийн амины сууцны хотхоны цахилгаан хангамжийн 160 кВА 35/0.4 кВ-ын дэд өртөө.

2017.06.13-ны 1400 цагт

8

ХУД-ийн 4 дүгээр хороо, Хүүшийн ам, “Нано брикет” ХХК-ийн аялал жуулчлалын газрын дэд өртөө

2017.06.13-ны 1500 цагт

9

ХУД-ийн 16 дугаар хороо “Монзун лунхай констракшн” ХХК-ийн захиалгатай 54 айлын орон сууцны барилга

2017.06.14-ний

1000 цагт

Д.Дорж

М.Мэндсайхан

Ж.Тамир

И.Мянганбаяр

Б.Батмөнх

Ц.Нямцэвээн

Ж.Цэрэнжамц Ц.Тогтохбуян

10

БГД-ийн 3 дугаар хороо “Түмэнсант трейд” ХХК-ийн захиалгатай үйлчилгээний барилга

2017.06.14-ний

1300 цагт

Д.Дорж

Б.Нямдаваа

Ж.Тамир

И.Мянганбаяр

Б.Батмөнх

Ц.Нямцэвээн

Ж.Цэрэнжамц Ц.Тогтохбуян

11

СБД-ийн 8 дугаар хороо “Монгол ньюс” ХХК-ийн захиалгатай контор, үйлчилгээний барилга

2017.06.14-ний

1500 цагт

12

БЗД-ийн 10 дугаар хороо иргэн Д.Гантулгын захиалгатай үйлдвэрийн гадна цахилгаан хангамжийн ажил

2017.06.15-ны 1000 цагт

И.Мянганбаяр

Ж.Тамир

13

СБД-ийн 1 дүгэр хороо “Эх газар” ХХК-ийн үйлчилгээний барилгын гадна цахилгаан хангамжийн ажил

2017.06.15-ны 1100 цагт

14

СХД-ийн 32 дугаар хороо “Буянт тэнгис” ХХК-ийн аж ахуйн гадна цахилгаан хангамжийн ажил

2017.06.15-ны 1200 цагт

15

СХД-ийн 1 дүгээр хороо Баянголын аманд иргэн Д.Дуламсүрэнгийн АОС-ны гадна цахилгаан хангамжийн ажил

2017.06.15-ны 1400 цагт

16

СБД-ийн 9, 10, 11-р хорооны гадна холбооны сувагчлалын ажил

2017.06.15-ны 1400 цагт

Ж.Цэрэнжамц

17

НД-ийн 1 дүгээр хороо Цагдаагийн хэлтсийн ажилчдын 35 айлын орон сууцны барилга

2017.06.16-ны 1000 цагт

М.Идэрбаатар

М.Мэндсайхан

Ж.Тамир

И.Мянганбаяр

Б.Батмөнх

Ц.Нямцэвээн

Ж.Цэрэнжамц Ц.Тогтохбуян

18

БЗД-ийн 14 дүгээр хороо “Бэмат” ХХК-ийн захиалгатай үйлчилгээний барилга

2017.06.16-ны 1300 цагт

19

БГД-ийн 17 дугаар хороо иргэн П.Оюунбаатарын захиалгатай үйлчилгээний барилга

2017.06.16-ны 1500 цагт

М.Идэрбаатар

Б.Нямдаваа

Ж.Тамир

И.Мянганбаяр

Б.Батмөнх

Ц.Нямцэвээн

Ж.Цэрэнжамц Ц.Тогтохбуян

Холбоо барих

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, Ц.Жигжиджавын гудамж-7/1, Хангарьд ордон 11,13-р давхар

Утас: (+976) 320461