Үзүүлэх # 
Гарчиг Үзсэн
НИЙСЛЭЛИЙН ХОТ ТӨЛӨВЛӨЛТ, ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ГАЗРЫН СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨЛӨГӨӨ /2017-2020 он/ 83
НИЙСЛЭЛИЙН ХОТ ТӨЛӨВЛӨЛТ, ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ /2017/ 30
НИЙСЛЭЛИЙН ХОТ ТӨЛӨВЛӨЛТ, ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ /2016/ 105
НИЙСЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ГАЗРЫН НИЙСЛЭЛИЙН АВЛИГЫН ЭСРЭГ 2015 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ 56
НИЙСЛЭЛИЙН ХОТ ТӨЛӨВЛӨЛТ, ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ГАЗРЫН АВЛИГЫН ЭСРЭГ 2016 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ 62
Газрын авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт /2013 он/ 312
Газрын үйл ажиллагааны шалгуур үзүүлэлт 374
Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2013 оны төлөвлөгөөг батлах тухай 321
Газрын авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө /2014 он/ 306
Газрын авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө /2013 он/ 335
Газрын албан уулзалтанд мөрдөх журам 340
Газрын дотоод хяналт, шалгалтыг зохион байгуулах журам 349
Газрын хөгжлийн стратеги төлөвлөгөө /2013-2016 он/ 344
Нийслэлийн Хот төлөвлөлт, ерөнхий төлөвлөгөөний газрын дүрэм 451

Холбоо барих

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, Ц.Жигжиджавын гудамж-7/1, Хангарьд ордон 11,13-р давхар

Утас: (+976) 320461