Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь /2017.11.06-2017.11.10/

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь /2017.11.06-2017.11.10/

д/д Барилга байгууламжийн байршил, нэр төрөл, хүчин чадал Ажиллах он, сар, өдөр, цаг Комиссын бүрэлдэхүүн
1 ХУД-ийн 2 дугаар хороо иргэн М.Ичинхорлоогийн захиалгатай 40 айлын орон сууцны барилга 2017.11.06-ны 1000 цагт Ж.Мөнх-Эрдэнэ

М.Мэндсайхан

И.Мянганбаяр

Б.Батмөнх

Ц.Нямцэвээн

Ж.Тамир

Ж.Цэрэнжамц

Ц.Тогтохбуян

2 БЗД-ийн 5 дугаар хороо иргэн П.Увшийн захиалгатай 107 айлын орон сууцны барилга 2017.11.06-ны 1300 цагт Ж.Мөнх-Эрдэнэ

Б.Нямдаваа

И.Мянганбаяр

Б.Батмөнх

Ц.Нямцэвээн

Ж.Тамир

Ж.Цэрэнжамц

Ц.Тогтохбуян

3 ЧД-ийн 12, 16 дугаар хороо Гахайн байрнаас хойшхи 0,9км автозамын ажил 2017.11.07-ны 1100 цагт Ж.Мөнх-Эрдэнэ

М.Мэндсайхан

И.Мянганбаяр

 

4 ЧД-ийн 6 дугаар хороо иргэн Ж.Оюуны үйлчилгээтэй орон сууцны барилгын цахилгаан хангамжийн ажил 2017.11.07-ны 0930 цагт  

 

 

 

 

 

 

 

И.Мянганбаяр

Ж.Тамир

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.Мянганбаяр

Ж.Тамир

5 Чингэлтэй дүүргийн 10 дугаар хорооны 2, 3, 4, 6 дугаар гудамжны эрчим хүчний уналттай айл өрхийн ачаалал нэмэгдүүлэх зорилгоор 10 кВ-ын өндөр хүчдэлийн шугамаас кабелиар буулгаж 10/04 кВ-ын 160 кВА чадалтай КТПН трансформаторын дэд өртөө шинээр хийх ажил 2017.11.07-ны 1000 цагт
6 БГД-ийн 20 дугаар хороо “ТНГРИ Трейдинг” ХХК-ийн аж ахуйн хашааны цахилгаан хангамжийн 800 кВА 6/0.4 кВ-ын КТПН 2017.11.07-ны 1030 цагт
7 БГД-ийн 20 дугаар хороо иргэн Б.Баярбатын аж ахуйн хашааны цахилгаан хангамжийн 100 кВА 6/0.4 кВ-ын КТПН 2017.11.07-ны 1030 цагт
8 БГД-ийн 20 дугаар хороо “Эрдэм Транс” ХХК-ийн аж ахуйн хашааны цахилгаан хангамжийн 250 кВА 6/0.4 кВ-ын КТПН 2017.11.07-ны 1030 цагт
9 СХД-ийн 24 дүгээр хороо иргэн Б.Батсүрэнгийн амины сууцны цахилгаан хангамжийн 100 кВА 6/0.4 кВ-ын КТПН 2017.11.07-ны 1130 цагт
10 СХД-ийн 22 дугаар хороо иргэн Р.Цэцэгийгийн амины сууцны цахилгаан хангамжийн 160 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2017.11.07-ны 1200 цагт
11 СХД-ийн 21 дүгээр хороо иргэн Б.Батболдын аж ахуйн хашааны цахилгаан хангамжийн 400 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2017.11.07-ны 1300 цагт
12 СХД-ийн 32 дугаар хороо иргэн Ж.Соёл-Эрдэнийн аж ахуйн хашааны цахилгаан хангамжийн 160 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2017.11.07-ны 1400 цагт
13 СХД-ийн 32 дугаар хороо “Монгол Эко Конкрет” ХХК-ийн аж ахуйн хашааны цахилгаан хангамжийн 400 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2017.11.07-ны 1400 цагт
14 СХД-ийн 32 дугаар хороо иргэн М.Бум-Аюушын аж ахуйн хашааны цахилгаан хангамжийн 400 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2017.11.07-ны 1430 цагт
15 СХД-ийн 32 дугаар хороо иргэн Д.Жаргалсайханы аж ахуйн хашааны цахилгаан хангамжийн 250 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2017.11.07-ны 1430 цагт
16 ЧД-ийн 5 дугаар хороо иргэн К.Пүрэвийн захиалгатай үйлчилгээний барилга 2017.11.08-ны 1300 цагт Ж.Мөнх-Эрдэнэ

Б.Нямдаваа

И.Мянганбаяр

Б.Батмөнх

Ц.Нямцэвээн

Ж.Тамир

Ж.Цэрэнжамц

Ц.Тогтохбуян

17 БГД-ийн 3 дугаар хороо Б.Энхтуяагийн захиалгатай үйлчилгээтэй орон сууцны барилга 2017.11.08-ны 1500 цагт
18 ХУД-ийн 11 дүгэр хороо Аялал жуулчлалын 2,05км автозамын шинэчлэлтийн ажил 2017.11.09-ний 1100 цагт Э.Дорж

М.Мэндсайхан

И.Мянганбаяр

Ж.Тамир

 

19 ХУД-ийн 11 дүгээр хороо Зайсангийн автозамаас Зайсан толгойн урдуур Богд уулын арын автозамтай холбогдох 2,4км автозамын ажил 2017.11.09-ний 1300 цагт
20 СБД-ийн 20 дугаар хороо иргэн Ч.Нацагдоржийн зуслангийн сууцны цахилгаан хангамжийн 160 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2017.11.09-ний 0930 цагт И.Мянганбаяр

Ж.Тамир

21 СБД-ийн 20 дугаар хороо “Бүти” ХХК-ийн зуслангийн сууцны хотхоны цахилгаан хангамжийн 630 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2017.11.09-ний 1000 цагт
22 БЗД-ийн 20 дугаар хороо иргэн О.Оюумаагийн амины сууцны цахилгаан хангамжийн 100 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2017.11.09-ний 1100 цагт
23 БЗД-ийн 20 дугаар хороо иргэн Ж.Раднаабазарын амины сууцны цахилгаан хангамжийн 160 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2017.11.09-ний 1130 цагт И.Мянганбаяр

Ж.Тамир

24 БЗД-ийн 26 дугаар хороо “Грийн Хаус Сити” ХХК-ийн үйлчилгээтэй орон сууцны барилгын цахилгаан хангамжийн 2х1250 кВА 10/0.4 кВ-ын ХТП 2017.11.09-ний 1300 цагт
25 ХУД-ийн 14 дүгээр хороо ХААИС-ийн МЭС-ийн Сургалт, судалгааны төвийн цахилгаан хангамжийн 40 кВА 6/0.4 кВ-ын КТПН 2017.11.09-ний 1330 цагт
26 ХУД-ийн 4 дүгээр хороо иргэн Д.Оюуны зуслангийн сууцны цахилгаан хангамжийн 400 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2017.11.09-ний 1430 цагт
27 БГД-ийн 4 дүгээр хороо “Буянпэл” ХХК-ийн захиалгатай 294 айлын орон сууцны барилга 2017.11.10-ны 1000 цагт Ж.Мөнх-Эрдэнэ

Б.Нямдаваа

И.Мянганбаяр

Б.Батмөнх

Ц.Нямцэвээн

Ж.Тамир

Ж.Цэрэнжамц

Ц.Тогтохбуян

28 НД-ийн 6 дугаар хороо “Мөнх Ариун ундарга” ХХК-ийн захиалгатай үйлчилгээний барилга 2017.11.10-ны 1300 цагт Ж.Мөнх-Эрдэнэ

Б.Нямдаваа

И.Мянганбаяр

Б.Батмөнх

Ц.Нямцэвээн

Ж.Тамир

Ж.Цэрэнжамц

 

Нийслэлийн Хот төлөвлөлт, Ерөнхий  төлөвлөгөөний

газрын   2017 оны 11  дүгээр  сарын 06-ны   өдрөөс

11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн комиссын хуваарийн

Хавсралт

 

НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН ЗАХИАЛГАТАЙ ЗАСВАР, ТОХИЖИЛТЫН  АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ХУВААРЬ

Д/д Барилга байгууламжийн байршил, нэр төрөл, хүчин чадал Ажиллах он, сар, өдөр, цаг Комиссын бүрэлдэхүүн
1 Сүхбаатар дүүрэг 68 дугаар цэцэрлэгийн дээврийн засварын ажил  /Дахин комисс/ 2017.11.06-ны 0830 цагт М.Идэрбаатар С.Баасансүрэн
2 Сүхбаатар дүүрэг 35 дугаар сургуулийн спорт заалны цонхны  засварын ажил  /Дахин комисс/ 2017.11.06-ны 0900 цагт
3 БЗД-ийн 4 дүгээр хорооны 191-р цэцэрлэгийн засварын ажил /Дахин комисс/ 2017.11.06-ны 0930 цагт М.Идэрбаатар Б.Базаррагчаа

 

4 Баянзүрх дүүрэг 9 дүгээр хороо, Жишиг гудамж бий болгох тохижилтын ажил /Дахин комисс/ 2017.11.06-ны 1030 цагт Б.Нямдаваа

Б.Энхбилэг

5 Баянзүрх дүүрэг 17 дугаар хороо, Жишиг гудамж бий болгох тохижилтын ажил /Дахин комисс/ 2017.11.06-ны 1130 цагт
6 Баянзүрх дүүрэг 24 дүгээр хороо Жишиг гудамж бий болгох тохижилтын ажил /Дахин комисс/ 2017.11.06-ны 1230 цагт
7 БГД-ийн 10 дугаар хороо 113 дугаар сургуулийн дээврийн засвар /Дахин комисс/ 2017.11.06-ны 1330 цагт Э.Дорж

Г. Дэлгэрсайхан

8 Баянзүрх дүүргийн 4 дүгээр хорооны 47 дугаар байрны тоглоомын талбайн тохижилтын ажил /Дахин комисс/ 2017.11.06-ны 1400 цагт Б.Нямдаваа

Б.Энхбилэг

9 ЧД-ийн 1 дүгээр хороо Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын албан конторын засварын ажил 2017.11.07-ны 1000 цагт Э.Дорж

С.Баасансүрэн

10 СБД-ийн 11 дүгээр хороо, Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн засварын ажил 2017.11.07-ны 1200 цагт Э.Дорж

С.Баасансүрэн

11 СХД-ийн 31 дүгээр хороо Алтай, Хайрхан гудамжны арван өрх айлд цахилгаан халаагуур бойлер суурьлуулах ажил 2017.11.07-ны 1000 цагт Б.Батмөнх Р.Ичинхорлоо
12 БЗД-ийн 6 дугаар  хороо Улаанбаатар хотын музейн дулааны шугам сүлжээг шинэчлэн солих 2017.11.07-ны 1100 цагт Б.Батмөнх Б.Базаррагчаа
13 БЗД-ийн 19 дүгээр хороо Газарчингийн орон сууцны 5 байрны хэрэглээний халуун усны шугам хоолойн шинэчлэлтийн ажил 2017.11.07-ны 1200 цагт Б.Батмөнх Б.Базаррагчаа
14 БЗД-ийн 19 дүгээр хороо 59 дүгээр цэцэрлэгийн гадна шугам хэрэглээний халуун усны бойлер солих 2017.11.07-ны 1300 цагт
15 БГД-ийн 21 дүгээр хороо Сэргээгдэх эрчим хүч бүхий лед гэрэлтүүлэгтэй явган хүний гүүрэн гарцын ажил 2017.11.08-ны 1000 цагт Э.Дорж

Д.Батсүх

16 СБД-ийн 12 дугаар хороо, зүүн сэлбэ гол дээрх явган хүний гүүр барих ажил 2017.11.08-ны 1000 цагт Ж.Мөнх-Эрдэнэ С.Баасансүрэн
17 БНД-ийн 1 дүгээр хороонд байрлах нийтийн орон сууцны 7 дугаар байрны дээвэр засвар, шинэчлэлтийн ажил 2017.11.08-ны 1100 цагт Э.Дорж

Г. Дэлгэрсайхан

18 ХУД-ийн 13 дугаар хороо Туул Тосгоны 26 дугаар сургуульд сэргээгдэх эрчим хүч нарны инергиэр ажилладаг лед гэрэлтүүлэгтэй спорт талбайн тохижилтын ажил 2017.11.08-ны 1100 цагт Б.Нямдаваа

Ц.Амарбаясгалан

19 СХД-ийн 11 дүгээр хороо, хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулах ажил 2017.11.08-ны 1000 цагт Б.Нямдаваа Ч.Ганчөдөр
20 Бага тойруу орчмын хуучин барилгыг буулгах, оновчтой төлөвлөлтийн дагуу хэрэгжүүлэх инженерийн шугам сүлжээний зураг төсөв, угсралтын ажил 2017.11.08-ны 1000 цагт Б.Батмөнх Г.Дугарсүрэн
21 СХД-ийн 1, 2 дугаар хороо 1,3 км гадна холбооны ажил 2017.11.08-ны 1000 цагт Ж.Цэрэнжамц Д.Дэлгэрням
22 СБД-ийн 9, 11 дүгээр хорооны зааг хэсэгт сэргээгдэх эрчим хүч нарны зайн үүсгүүртэй гэрэлтүүлэгчтэй сагсны талбай байгуулах ажил 2017.11.09-ний 1000 цагт Б.Нямдаваа С.Баасансүрэн
23 Багахангай дүүрэг Илч орд ОНӨААТҮГ-ын 1, 2 дугаар зуухны засварын ажил 2017.11.09-ний 1000 цагт Б.Батмөнх Б.Базаррагчаа
24 НД-ийн 2 дугаар хороо Хүүхдийн эмнэлэгийн хэрэглээний халуун усны болон халаалтын ялтсан бойлер солих ажил 2017.11.09-ний 1300 цагт Б.Батмөнх Б.Базаррагчаа
25 СХД-ийн 21 дүгээр хороо, Нийслэл хот орчмын бэлчээрийн менежментийг сайжруулах, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг дэмжих хөтөлбөрийн цахилгаан хангамжийн угсралтын ажил 2017.11.09-ний 1000 цагт Ж.Эрдэнэбат Б.Баясгалан

 

26 Хан-Уул дүүрэг орон сууц, гэр хорооллын гудамж талбайн гэрэлтүүлгийн ажил 2017.11.09-ний 1300 цагт Ж.Эрдэнэбат Б.Баясгалан
27 БЗД-ийн 27 дугаар хороо 45-р цэцэрлэгийн цахилгааны засварын ажил 2017.11.09-ний 1400 цагт Ж.Эрдэнэбат Б.Энхбаатар

 

28 БГД-ийн 9 дүгээр хороо Нарны эрчим хүч ашигласан сагсны талбай засварлах,  интернет орчин, мэдээллийн самбар барих ажил 2017.11.09-ний 1100 цагт Б.Нямдаваа

Д.Батсүх

29 БГД-ийн 3 дугаар хороо 64, 65 дугаар байрны дундах тохижилт, сагсны талбайн тохижилт, 66 дугаар байрны дундах ахмадын чийрэгжүүлэлтийн тохижилт засварын ажил 2017.11.09-ний 1200 цагт Б.Нямдаваа

Д.Батсүх

30 БГД-ийн 14 дүгээр хороо Нарны эрчим хүч ашигласан гэрэлт сав  интернет орчин, сүүдрэвч хашаа барих ажил 2017.11.09-ний 1300 цагт Б.Нямдаваа

Д.Батсүх

31 СБД-ийн 16 дугаар хороо, Тоосгоны завод орчмын тохижилтын ажил 2017.11.09-ний 1400 цагт Б.Нямдаваа С.Баасансүрэн
32 БГД-ийн 10 дугаар хороо Зүүн Нарангийн 1-1 тоотын хажууд явган хүний гүүрэн замын ажил 2017.11.10-ны 1000 цагт Э.Дорж

Г. Дэлгэрсайхан

33 БГД-ийн 18 дугаар хороо, 70 дугаар  сургуулийн урлагийн заалны засвар, 2 дугаар давхарын хүзүүвчний барилга, агааржуулалт, гадна фасад засварын ажил 2017.11.10-ны 1130 цагт Э.Дорж

Д. Батсүх

34 Налайх дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн Хүүхдийн эмнэлгийн барилгын дээвэр, гадна талын их засварын ажил 2017.11.10-ны 1300 цагт Э.Дорж

Б.Энхбилэг

35 Баянзүрх дүүргийн 7 дугаар хороо, 40 дүгээр байрны зүүн талд тоглоомын талбайн тохижилтын 1, 2 дугаар ээлжийн ажил 2017.11.10-ны 1000 цагт Б.Нямдаваа Б.Энхбилэг
36 Баянзүрх дүүргийн 28 дугаар хороо, 4 дүгээр хэсэг 46-р гудамжны хажууд цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах ажил 2017.11.10-ны 1100 цагт

 

Google+ Linkedin