Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь /2017.10.30-2017.11.03/

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь /2017.10.30-2017.11.03/

д/д Барилга байгууламжийн байршил, нэр төрөл, хүчин чадал Ажиллах он, сар, өдөр, цаг Комиссын бүрэлдэхүүн
1 БЗД-ийн 14 дүгээр хороо “Кэй энд Ти констракшн” ХХК-ийн захиалгатай үйлчилгээтэй, 220 айлын орон сууцны барилга 2017.10.30-ны 1000цагт М.Идэрбаатар

М.Мэндсайхан

И.Мянганбаяр

Б.Батмөнх

Ц.Нямцэвээн

Ж.Тамир

Ж.Цэрэнжамц

Ц.Тогтохбуян

2 БГД-ийн 5 дугаар хороо иргэн Б.Энхбаатарын захиалгатай 18 айлын орон сууцны барилга 2017.10.30-ны 1500цагт
3 ХУД-ийн 11 дүгээр хороо Зайсангийн автозамаас Зайсан толгойн урдуур Богд уулын арын автозамтай холбогдох 2,4км автозамын ажил 2017.10. 31-ний 1100цагт М.Идэрбаатар

М.Мэндсайхан

И.Мянганбаяр

4 БГД-ийн 20 дугаар хороо, иргэн Г.Амаржаргалын үйлдвэрийн барилгын цахилгаан хангамжийн 63 кВА 6/0.4 кВ-ын КТПН 2017.10. 31-ний 0900цагт И.Мянганбаяр

Ж.Тамир

5 БГД-ийн 20 дугаар хороо, иргэн Д.Дэлгэрмаагийн аж ахуйн хашааны цахилгаан хангамжийн 160 кВА 6/0.4 кВ-ын КТПН 2017.10. 31-ний 0930цагт
6 СХД-ийн 1 дүгээр хороо, иргэн Б.Билгүүний амины сууцны цахилгаан хангамжийн 50 кВА 6/0.4 кВ-ын КТПН 2017.10. 31-ний 1000цагт
7 СХД-ийн 32 дугаар хороо, “ОУЗИ” ХХК-ийн аж ахуйн хашааны цахилгаан хангамжийн 160 кВА 6/0.4 кВ-ын КТПН 2017.10. 31-ний 1100цагт
8 ХУД-ийн 10 дугаар хороо, иргэн Б.Төгөлхүүгийн аж ахуйн хашааны цахилгаан хангамжийн 100 кВА 6/0.4 кВ-ын КТПН 2017.10. 31-ний 1130цагт
9 ХУД-ийн 8 дугаар хороо “Паркнайн” ХХК-ийн захиалгатай 18 айлын орон сууцны барилга 2017.11.01-ний 1000цагт Ж.Мөнх-Эрдэнэ

Б.Нямдаваа

И.Мянганбаяр

Б.Батмөнх

Ц.Нямцэвээн

Ж.Тамир

Ж.Цэрэнжамц Ц.Тогтохбуян

10 БГД-ийн 6 дугаар хороо иргэн Г.Энхтайваны захиалгатай 40 айлын орон сууцны барилга 2017.11.01-ний 1300цагт
11 ХУД-ийн 7 дугаар хороо “Камдер” ХХК-ийн захиалгатай үйлчилгээтэй орон сууцны барилга 2017.11.01-ний 1500цагт М.Идэрбаатар

М.Мэндсайхан

И.Мянганбаяр

Б.Батмөнх

Ц.Нямцэвээн

Ж.Тамир

Ж.Цэрэнжамц

Ц.Тогтохбуян

12 ХУД-ийн 11 дүгэр хороо Аялал жуулчлалын 2,05км автозамын шинэчлэлтийн ажил 2017.11. 02-ны 1000цагт Ж.Мөнх-Эрдэнэ

М.Мэндсайхан

И.Мянганбаяр

13 СБД-ийн 1 дүгээр хороо, “Монголын үндэсний төв номын сан”-ийн барилгын цахилгаан хангамжийн 250 кВА 6/0.4 кВ-ын КТПН 2017.11.02-ны 1000цагт И.Мянганбаяр

Ж.Тамир

14 СБД-ийн 1 дүгээр хороо, “Аюуд” ХХК-ийн оффис, үйлчилгээний барилгын цахилгаан хангамжийн 2х1000 кВА 10/0.4 кВ-ын ХТП 2017.11.02-ны 1030цагт
15 ЧД-ийн 15 дугаар хороо, иргэн Х.Ганбатын үйлчилгээний барилгын цахилгаан хангамжийн 250 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2017.11.02-ны 1030цагт
16 СБД-ийн 20 дугаар хороо, иргэн Х.Энхцэцэгийн зуслангийн сууцны цахилгаан хангамжийн 250 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2017.11.02-ны 1100цагт
17 СБД-ийн 19 дүгээр хороо, иргэн Г.Ууганцэцэгийн зуслангийн сууцны цахилгаан хангамжийн 100 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2017.11.02-ны 1130цагт
18 БЗД-ийн 4 дүгээр хороо, иргэн Н.Баяраагийн барилгын цахилгаан хангамжийн 2х400 кВА 10/0.4 кВ-ын ХТП 2017.11.02-ны 1200цагт
19 БЗД-ийн 16 дугаар хороо, иргэн Г.Гандуламын үйлчилгээний барилгын цахилгаан хангамжийн 63 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2017.11.02-ны 1230цагт
20 БЗД-ийн 11 дүгээр хороо, “Бүрд Жи Ти Эл” ХХК-ийн аж ахуйн хашааны цахилгаан хангамжийн 160 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2017.11.02-ны 1300цагт
21 ЧД-ийн 2 дугаар хороо иргэн Н.Өвдөлмаагийн захиалгатай үйлчилгээний барилга 2017.11.03-ны 1000цагт М.Идэрбаатар

М.Мэндсайхан

И.Мянганбаяр

Б.Батмөнх

Ц.Нямцэвээн

Ж.Тамир

Ж.Цэрэнжамц

Ц.Тогтохбуян

22 БЗД-ийн 26 дугаар хороо “Мөнгөн цахиурт” ХХК-ийн захиалгатай 66 айлын орон сууцны барилга 2017.11.03-ны 1300цагт
23 СБД-ийн 7 дугаар хороо “Сити” дээд сургуулийн барилга 2017.11.03-ны 1500цагт Ж.Мөнх-Эрдэнэ

М.Мэндсайхан

И.Мянганбаяр

Б.Батмөнх

Ц.Нямцэвээн

Ж.Тамир

Ж.Цэрэнжамц

Ц.Тогтохбуян

Google+ Linkedin