Баянгол дүүргийн орон сууцны 2, 3 дугаар нэгж хорооллын ерөнхий төлөвлөгөө

Баянгол дүүргийн орон сууцны 2, 3 дугаар нэгж хорооллын ерөнхий төлөвлөгөө


Notice: Undefined index: doc_width_percent in /home1/mpaubgov/public_html/wp-content/plugins/simple-pdf-viewer/simple-pdf-viewer.php on line 64

ҮНДЭСЛЭЛ:

  • Монгол Улсын Их хурлын 2013 оны 23 дугаар тогтоолоор батлагдсан “ Улаан баатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 он хүртэлх хөгжлийн чиг хандлага”,
  • Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны 04 дүгээр сарын 04-ний өдрийн А/241 дүгээр захирамж,
  • Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газартай 2014 оны 12-р сарын 25-ны өдөр байгуулсан ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах ЕТ-2014/70 дугаартай ажлын гэрээ

Google+ Linkedin