Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь /2018.10.08-2018.10.12/

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь /2018.10.08-2018.10.12/

д/д Барилга байгууламжийн байршил, нэр төрөл, хүчин чадал Ажиллах он, сар, өдөр, цаг Комиссын бүрэлдэхүүн
1 СБД-ийн 8 дугаар хороо “Таван богд Трейд” ХХК-ийн захиалгатай “Галлериа  Улаанбаатар” худалдаа үйлчилгээний барилга 2018.10.08-ны 1000 цагт Б.Батзоригт М.Идэрбаатар Б.Нямдаваа Ж.Тамир Б.Батмөнх И.Мянганбаяр Ж.Цэрэнжамц Ц.Тогтохбуян
2 БГД-ийн 20 дугаар хороо “Аналоги” ХХК-ийн жимс жимсгэнийн үйлдвэрийн барилга 2018.10.08-ны 1300 цагт Б.Батзоригт М.Идэрбаатар Б.Нямдаваа Ж.Тамир Б.Батмөнх И.Мянганбаяр Ж.Цэрэнжамц
3 ХУД-ийн 8 дугаар хороо “Ньюком проперти” ХХК-ийн Мобиком корпорацийн Дата төвийн барилга 2018.10.08-ны 1530 цагт Б.Батзоригт Э.Дорж Б.Нямдаваа Ж.Тамир И.Мянганбаяр
4 СБД-ийн 11 дүгээр хороо 29 дүгээр сургуулийн засварын ажил 2018.10.09-ний 1000 цагт Э.Дорж
5 БЗД-ийн 5 дугаар хороо иргэн Д.Алтангэрэлийн үйлдвэрийн гадна цахилгаан хангамж 250кВА 10/04кВ-ын өртөө 2018.10.09-ний 1000 цагт И.Мянганбаяр Ж.Тамир
6 БЗД-ийн 15 дугаар хороо 62 дугаар цэцэрлэгийн цахилгаан хангамжийн 100 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2018.10.09-ний 1100 цагт
7 БЗД-ийн 20 дугаар хороо иргэн Б.Нарангэрэлийн амины сууцны цахилгаан хангамжийн 400 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2018.10.09-ний 1130 цагт
8 БЗД-ийн 11 дүгээр хороо иргэн Д.Мөнхнасангийн амины сууцны цахилгаан хангамжийн 63 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2018.10.09-ний 1300 цагт
9 БЗД-ийн 11 дүгээр хороо “Хонгран Сфеко” ХХК-ийн амины сууцны хотхоны цахилгаан хангамжийн 2х800 кВА 10/0.4 кВ-ын ХТП 2018.10.09-ний 1400 цагт И.Мянганбаяр

Ж.Тамир

10 ХУД-ийн 5 дугаар хороо Арьс ширний 80 дугаар байрны 20 айлын орон сууцны барилгыг буулгаж барьсан 40 айлын орон сууцны барилга 2018.10.09-ний 1500 цагт Б.Батзоригт Э.Дорж М.Мэндсайхан Ж.Тамир Б.Батмөнх И.Мянганбаяр Ж.Цэрэнжамц
11 ХУД-ийн 5 дугаар хороо Арьс ширний 80 дугаар байрны 20 айлын орон сууцны барилгыг буулгаж барьсан 40 айлын орон сууцны барилгын гадна инженерийн шугам сүлжээний ажил 2018.10.09-ний 1500 цагт Б.Батзоригт И.Мянганбаяр Ж.Цэрэнжамц
12 БЗД-ийн 2 дугаар хороо иргэн Соном Даржагийн захиалгатай АОС-ны өргөтгөлийн барилга 2018.10.10-ны 1000 цагт Б.Батзоригт М.Идэрбаатар М.Мэндсайхан Ж.Тамир Б.Батмөнх И.Мянганбаяр Ж.Цэрэнжамц
13 БГД-ийн 20 дугаар хороо НХОГ-ын захиалгатай 150 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга 2018.10.10-ны 1300 цагт Э.Дорж Б.Нямдаваа Ж.Тамир Б.Батмөнх Б.Батзоригт И.Мянганбаяр Ж.Цэрэнжамц
14 БГД-ийн 20 дугаар хороо “Эм Пи Ай консалтантс” ХХК-ийн захиалгатай үйлдвэрлэл, контор, автогаражийн барилга 2018.10.10-ны 1530 цагт
15 БГД-ийн 6 дугаар хороо иргэн Т.Дайриймаагийн захиалгатай 40 айлын орон сууцны барилга 2018.10.11-ний 1000 цагт Б.Батзоригт Э.Дорж Б.Нямдаваа Ж.Тамир Б.Батмөнх И.Мянганбаяр Ж.Цэрэнжамц
16 НД-ийн 2 дугаар хороо иргэн Л.Батхишигийн захиалгатай 40 айлын орон сууцны барилга 2018.10.11-ний 1300 цагт Б.Батзоригт М.Идэрбаатар Б.Нямдаваа Ж.Тамир Б.Батмөнх И.Мянганбаяр Ж.Цэрэнжамц
17 БГД-ийн 20 дугаар хороо иргэн Т.Батмөнхийн аж ахуйн хашааны цахилгаан хангамжийн 250 кВА 6/0.4 кВ-ын КТПН 2018.10.11-ний 1000 цагт И.Мянганбаяр Ж.Тамир
18 СХД-ийн 32 дугаар хороо “Хишиг Арвин Индустриал” ХХК-ийн үйлдвэрийн цахилгаан хангамжийн 100 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2018.10.11-ний 1030 цагт
19 СХД-ийн 32 дугаар хороо “Жи Эс Эн Ди” ХХК-ийн уурхайн цахилгаан хангамжийн 800 кВА, 630 кВА 10/0.4 кВ-ын 2 ком КТПН 2018.10.11-ний 1100 цагт
20 СХД-ийн 32 дугаар хороо иргэн Д.Даваахүүгийн аж ахуйн цахилгаан хангамжийн 63 кВА 10/0.4 кВ-ын 2 ком КТПН 2018.10.11-ний 1130 цагт
21 ХУД-ийн 4 дүгээр хороо “Мото Старс” ХХК-ийн барилгын цахилгаан хангамжийн 10 кВ-ын хуваарилах байгууламж РП 2018.10.11-ний 1430 цагт
22 БГД-ийн 5 дугаар хороо иргэн Д.Ариунаагийн захиалгатай үйлчилгээтэй амины орон сууцны барилга 2018.10.12-ны 1000 цагт Б.Батзоригт М.Идэрбаатар М.Мэндсайхан Ж.Тамир Б.Батмөнх И.Мянганбаяр Ж.Цэрэнжамц
23 БЗД-ийн 6 дугаар  хороо “Манай байр” ХХК-ийн захиалгатай 204 айлын үйлчилгээтэй орон сууцны барилга 2018.10.12-ны 1300 цагт Б.Батзоригт М.Идэрбаатар Б.Нямдаваа Ж.Тамир Б.Батмөнх И.Мянганбаяр Ж.Цэрэнжамц Ц.Тогтохбуян
24 БЗД-ийн 26 дугаар хороо “Парк Од” ХХК-ийн захиалгатай 132 айлын орон сууцны барилга 2018.10.12-ны 1530 цагт Б.Батзоригт М.Идэрбаатар М.Мэндсайхан Ж.Тамир Б.Батмөнх И.Мянганбаяр Ж.Цэрэнжамц Ц.Тогтохбуян
Google+ Linkedin