Зөв зохистой хооллолт сэдэвт сургалтанд хамрагдав

Зөв зохистой хооллолт сэдэвт сургалтанд хамрагдав

“Эрүүл ажлын байр” удирдамжийн дагуу хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хүрээнд 2018 оны 09 дүгээр сарын 14-ний өдөр Нийслэлийн Иргэний танхимд газрын албан хаагчдад Эрүүл хооллолтын талаарх сургалтыг зохион байгуулав.

Сургалтанд Зөв зохистой хооллолт сургалтын төвийн захирал Н.Оюундарь эрүүл хооллолтын талаарх мэдээ мэдээллийг албан хаагчдад хүргэв.

 

 

Google+ Linkedin