Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь /2018.09.17-2018.09.21/

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь /2018.09.17-2018.09.21/

д/д Барилга байгууламжийн байршил, нэр төрөл, хүчин чадал Ажиллах он, сар, өдөр, цаг Комиссын бүрэлдэхүүн
1 ЧД-ийн 2 дугаар хороо “Даяндүүрэх” ХХК-ийн захиалгатай үйлчилгээний барилга 2018.09.17-ны 1000 цагт М.Идэрбаатар М.Мэндсайхан Ж.Тамир Б.Батмөнх Б.Батзоригт И.Мянганбаяр Ж.Цэрэнжамц Ц.Тогтохбуян
2 ЧД-ийн 1 дүгээр хороо ЧД-ийн Тохижилт үйлчилгээ ХХК-ийн захиалгатай нийтийн бие засах газар үйлчилгээний барилга 2018.09.17-ны 1300 цагт
3 СБД-ийн 1 дүгээр хороо “Юнигаз” ХХК-ийн захиалгатай АХЦС 2018.09.17-ны 1500 цагт Н.Дарханбаяр Б.Нямдаваа Ж.Тамир И.Мянганбаяр Ж.Цэрэнжамц
4 ХУД-ийн 4 дүгээр хороо “Хөх Монгол Говь Транс” ХХК-ийн аялал жуулчлалын цогцолборын цахилгаан хангамжийн 400 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2018.09.18-ны 1000 цагт И.Мянганбаяр Ж.Тамир

 

5 ХУД-ийн 4 дүгээр хороо “Жи Жи Би” ХХК-ийн аялал жуулчлалын цогцолборын цахилгаан хангамжийн 2х800 кВА 6/0.4 кВ-ын ХТП 2018.09.18-ны 1030 цагт
6 ХУД-ийн 4 дүгээр хороо “Интерлаб” ХХК-ийн аялал жуулчлалын цогцолборын цахилгаан хангамжийн 2х800 кВА 6/0.4 кВ-ын ХТП 2018.09.18-ны 1100 цагт
7 СХД-ийн 20 дугаар хороо “ОБ Пластик” ХХК-ийн үйлдвэрийн цахилгаан хангамжийн 630 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2018.09.18-ны 1230 цагт
8 СХД-ийн 32 дугаар хороо “Стандарт Агрикалчер Групп” ХХК-ийн үйлчилгээний барилгын цахилгаан хангамжийн 250 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2018.09.18-ны 1300 цагт
9 СХД-ийн 32 дугаар хороо “ГДПС” ХХК-ийн аж ахуйн хашааны цахилгаан хангамжийн 400 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2018.09.18-ны 1330 цагт
10 БГД-ийн 20 дугаар хороо иргэн Д.Ганчимэгийн үйлдвэрийн цахилгаан хангамжийн 400 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2018.09.18-ны 1400 цагт
11 БГД-ийн 20 дугаар хороо “Еден” ХХК-ийн захиалгатай хүнсний үйлдвэрийн барилга 2018.09.19-ний 1000 цагт Э.Дорж Б.Нямдаваа Ж.Тамир Ж.Цэрэнжамц И.Мянганбаяр Б.Батмөнх Б.Батзоригт
12 БГД-ийн 6 дугаар хороо иргэн Т.Дайриймаагийн захиалгатай 40 айлын орон сууцны барилга 2018.09.19-ний 1300 цагт
13 СБД-ийн 16 дугаар хороо “Мобиком” ХХК-ийн холбооны цамхагийн угсралтын ажил 2018.09.20-ны 1000 цагт Ж.Цэрэнжамц
14 ХУД-ийн 16 дугаар хороо “Мобиком” ХХК-ийн холбооны цамхагийн угсралтын ажил 2018.09.20-ны 1300 цагт Ж.Цэрэнжамц
15 БЗД-ийн 11 дүгээр хороо “Нью Тур” ХХК-ийн аялал жуулчлалын цогцолборын цахилгаан хангамжийн ажил 2018.09.20-ны 1000 цагт И.Мянганбаяр Ж.Тамир
16 БЗД-ийн 11 дүгээр хороо иргэн н.Баньдхүүгийн зуслангийн цахилгаан хангамжийн 50 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2018.09.20-ны 1100 цагт
17 БЗД-ийн 6 дугаар  хороо “Манай байр” ХХК-ийн захиалгатай 204 айлын үйлчилгээтэй орон сууцны барилга 2018.09.21-ний 1000 цагт М.Идэрбаатар Б.Нямдаваа Ж.Тамир Б.Батмөнх Б.Батзоригт И.Мянганбаяр Ж.Цэрэнжамц Ц.Тогтохбуян
Google+ Linkedin