Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт байнгын ашиглалтад хүлээн авсан барилга байгууламжууд /2018.5 сар/

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт байнгын ашиглалтад хүлээн авсан барилга байгууламжууд /2018.5 сар/

Д/д  Барилга байгууламжийн
нэр
Дүүрэг, хороо Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар Барилга байгууламжийн төрөл Давхрын тоо Барилга байгууламжийн хүчин чадал  Захиалагч иргэн,аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр,
регистрийн дугаар
Зураг төсөл гүйцэтгэсэн байгууллага нэр, регистрийн дугаар Гүйцэтгэгч байгууллагын нэр,
 регистрийн дугаар
Комиссын актын дугаар, огноо
130 Иргэн Д.Бямбазаяагийн үйлчилгээний гадна цахилгаан хангамж 10/0.4кВ-ын 160кВА-ийн чадалатй иж бүрдмэл дэд өртөө /КТПН/, ЦДКШ гүйцэтгэгч г.захирал Т.Мөнхбаяр 86061133 СХД 20-р хороо   10/0.4кВ-ын 160кВА-ийн чадалатй иж бүрдмэл дэд өртөө /КТПН/, ЦДКШ    10/0.4кВ-ын 160кВА-ийн чадалатй иж бүрдмэл дэд өртөө /КТПН/, ЦДКШ Иргэн Д.Бямбазаяа Электро лайн прожект ХХК 6051982 Лайт спийд ХХК 5166403 2018.04.24 2018.04.30
131 “Эх хөгжил” ХХК-ийн зоорийн гадна цахилгаан хангамж 10/0.4кВ-ын 630кВА-ийн чадалтай иж бүрдмэл дэд өртөө /КТПН/ гүйцэтгэгч инженер С.Мөнхбаатар 88095227 БЗД 23-р хороо   10/0.4кВ-ын 630кВА-ийн чадалтай иж бүрдмэл дэд өртөө /КТПН/   10/0.4кВ-ын 630кВА-ийн чадалтай иж бүрдмэл дэд өртөө /КТПН/ Эх хөгжил ХХК 2564394 Бест прожект ХХК 5865751 Сонор сүлжээ ХХК 5731674 2018.04.19 2018.05.01
132 Иргэн Ч.Бадралын автозасварын гадна цахилгаан хангамж 10/0.4кВ-ын 160кВА-ийн чадалтай иж бүрдмэл дэд өртөө /КТПН/,ЦДКШ Захиалагчийн төлөөлөгч М.Ганзориг 99995138 БЗД 27-р хороо 0/0.4кВ-ын 160кВА-ийн чадалтай иж бүрдмэл дэд өртөө /КТПН/,ЦДКШ   0/0.4кВ-ын 160кВА-ийн чадалтай иж бүрдмэл дэд өртөө /КТПН/,ЦДКШ Иргэн Ч.Бадрал  УЗ82020813 Монцахэр ХХК 2857839 Эрч хангал ХХК 5508991 2018.04.19 2018.05.02
133 “Жугамт өргөө”ХХК-ийн захиалгатай 27 автомашины дулаан зогсоолтой, контор, үйлчилгээтэй, 55 айлын орон сууцны барилга Захиалагч дэд захирал Д.Чинзориг 99017061 БЗД 25-р хороо 2017.07.12     0001118 Үйлчилгээтэйорон сууц 12 давхар, зоорьтой 55 Жугамт өргөө ХХК 5122317 Эн Эй И И ХХК 5172128 Жугамт өргөө ХХК 5122317 2018.03.26 2018.05.02
134 “Парк од” ХХК-ийн захиалгатай 10 автомашины дулаан зогсоолтой, 136 айлын орон сууцны барилга захиалагчийн хяналтын инженер Ш.Батхуяг 99288001 БЗД 26-р хороо 2014.05.14    А/481 орон сууц  16 давхар зоорьтой 136 айл Парк од ХХК 5214912 Цэнхэр төхөм ХХК 5094798 Жигүүр гранд грүпп ХХК 2543729 2017.12.28 2018.05.02 2018.05.02
135 БСШУСЯамны захиалгатай 120 хүүхдийн 228 дугаар цэцэрлэгийн барилга гүйцэтгэгчийн инженер О.Батсүрэн 91007900 СХД 20-р хороо 2012.04.20 296-8 цэцэрлэгийн барилга  2 давхар 120 БСШУСЯ Бат проект ХХК 2773643 Хайрхан бар ХХК 5039517 2018.04.04 2018.04.30 2018.05.02
136 “Саяпресс” ХХК-ийн үйлчилгээний барилгын түр гадна цахилгаан хангамж 6/0.4кВ-ын 800кВА-ийн чадалтай иж бүрдмэл дэд өртөө /КТПН/, ЦДКШ гүйцэтгэгч инженер Д.Даваатамир 99017722 СБД 1-р хороо    6/0.4кВ-ын 800кВА-ийн чадалтай иж бүрдмэл дэд өртөө /КТПН/, ЦДКШ    6/0.4кВ-ын 800кВА-ийн чадалтай иж бүрдмэл дэд өртөө /КТПН/, ЦДКШ  Саяпресс ХХК-ийн инженер 5992184 Бест прожект ХХК 5865751 Даца ХХК 5185505 2018.04.24 2018.05.09
137 “Даяндээрх энержи” ХХК-ийн зазрын тосны бүтээгдэхүүний агуулахын гадна цахилгаан хангамж 6/04кВ-ын 250кВА чадалтай иж бүрдмэл дэд өртөө /КТПН/, ЦДКШ гүйцэтгэгч менежер Г.Отгонбаяр 85114152 СХД 20-р хороо    6/04кВ-ын 250кВА чадалтай иж бүрдмэл дэд өртөө /КТПН/, ЦДКШ     6/04кВ-ын 250кВА чадалтай иж бүрдмэл дэд өртөө /КТПН/, ЦДКШ  “Даяндээрх энержи” ХХК 6184995 Эм би Ай Эм ХХК 5711428 Цагаан шүтээн ХХК 5284724 2018.05.03 2018.05.10
138 Сүхбаатар дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтсийн конторын барилга гүйцэтгэгч менежер Н.Бямба 88080194  СБД 12-р хороо 2017.08.07      МЗХ2017/16-43 конторын барилга 4 давхар   Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар Бадмаараг төсөл ХХК2651017 Кий пропертийз ХХК 5771587 2018.02.07 2018.05.01 2018.05.10
139 “Энхсаран” ХХК-ийн амралт сувилалын гадна цахилгаан хангамж 6/0.4кВ-ын 250кВА чадалтай иж бүрдмэл дэд өртөө /КТПН/, ЦДАШ гүйцэтгэгч ерөнхий менежер Т.Мөнхбаяр 86061133 ХУД 12-р хороо   6/0.4кВ-ын 250кВА чадалтай иж бүрдмэл дэд өртөө /КТПН/, ЦДАШ    6/0.4кВ-ын 250кВА чадалтай иж бүрдмэл дэд өртөө /КТПН/, ЦДАШ  Энхсаран ХХК 2646196 Электро лайн прожект ХХК 6051982 Гансеть ХХК 5224314 2018.05.01 2018.05.11
140 “Гарьдын шилтгээн” ХХК-ийн аялал жуулчлалын баазын гадна цахилгаан хангамж 35/0.4кВ-ын 630кВА чадалтай дэд станц гүйцэтгэгч ерөнхий менежер Т.Мөнхбаяр 86061133 НД 6-р хороо   35/0.4кВ-ын 630кВА чадалтай дэд станц    35/0.4кВ-ын 630кВА чадалтай дэд станц  Гарьдын шилтгээн ХХК 5657695 Электро лайн прожект ХХК 6051982 Гансеть ХХК 5224314 2018.04.26 2018.05.11
141 “Өлзийт голын эх” ХХК-ийн аялал жуулчлалын баазын гадна цахилгаан хангамж 10/0.4кВ-ын 400кВА чадалтай иж бүрдмэл дэд өртөө /КТПН/, ЦДКШ  ХУД 4-р хороо    10/0.4кВ-ын 400кВА чадалтай иж бүрдмэл дэд өртөө /КТПН/, ЦДКШ   10/0.4кВ-ын 400кВА чадалтай иж бүрдмэл дэд өртөө /КТПН/, ЦДКШ Өлзийт голын эх ХХК 5789352 Тэсбармат ХХК 5825713 У энд У электрика ХХК 5625122 2018.05.01 2018.05.11
142 “Номин реалтор” ХХК-ийн захиалгатай үйлчилгээтэй, 95 айлын орон сууцны барилга гүйцэтгэгч менежер Д.Энхзаяа 90727205  БЗД 4-р хороо 2013.01.30 үйлчилгээтэй орон сууц 15 давхар, зоорьтой 95 Номин реалтор ХХК 5638771 Криетив Монголиа ХХК 5726324 Оршил констракшн ХХК 2772205 2018.02.09 2018.05.01 2018.05.11
143 Иргэн С.Энхтуяагийн зуслангийн гадна цахилгаан хангамж 10/0.4кВ 63кВА чадалтай иж бүрдмэл дэд өртөө /КТПН/, ЦДАШ СБД 20-р хороо   10/0.4кВ 63кВА чадалтай иж бүрдмэл дэд өртөө /КТПН/, ЦДАШ   10/0.4кВ 63кВА чадалтай иж бүрдмэл дэд өртөө /КТПН/, ЦДАШ Иргэн С.Энхтуяа ЧЛ61072301 99194911 Мастерпойнт ХХК 5686741 Эрчим өргөө ХХК 2835371 2018.05.03 2018.05.11
144 “Ганбармат” ХХК-ийн үйлдвэрийн гадна цахилгаан хангамж 6/0.4кВ-ын 800кВА чадалтай иж бүрдмэл дэд өртөө /КТПН/, ЦДКШ гүйцэтгэгч инженер С.Мөнхбаатар 88095227 БГД 20-р хороо   6/0.4кВ-ын 800кВА чадалтай иж бүрдмэл дэд өртөө /КТПН/, ЦДКШ     6/0.4кВ-ын 800кВА чадалтай иж бүрдмэл дэд өртөө /КТПН/, ЦДКШ  Ганбармат ХХК 2649519 Бест прожект ХХК 5865751 УБ электромонтаж ХХК 5322626 2018.05.01 2018.05.14
145 Г.Энхтайваны захиалгатай үйлчилгээтэй 35 айлын орон сууцны барилга захиалагч Г.Энхтайван 99105179 БГД 6-р хороо 2016.04.08    216/09-03 үйлчилгээтэй орон сууц 6 давхар, зоорьтой 35 Иргэн Г.Энхтайван ХН74051777, 99105179 Бат инспайринг ХХК 5135001 Санхеро ХХК 6380164 2018.01.26 2018.05.07 2018.05.16
146 Иргэн С.Дайриймаа, Юу Би Метан ХХК-ийн захиалгатай Нийтийн тээврийн автобусыг байгалийн хийгээр цэнэглэх станцын түр барилга. Инженер 99034689 ХУД 3-р хороо МЗХ2017/25-11 Хий цэнэглэх станц    60м3х3   180м3 Иргэн С.Дайриймаа, Юу Би Метан ХХК 6193528 Хангай инж гео ХХК 2673312 Комплекс газ ХХК 5361192 2018.05.08   2018.05.16
147 “Дашваанжил” ХХК-ийн ШТС-ын гадна цахилгаан хангамж 6/0.4кВ-ын 400кВА-ийн чадалтай иж бүрдмэл дэд өртөө /КТПН/, ЦДКШ гүйцэтгэгч захирал Ч.Амарбаясгалан 99102802 БГД 20-р хороо   6/0.4кВ-ын 400кВА-ийн чадалтай иж бүрдмэл дэд өртөө /КТПН/, ЦДКШ     Дашваанжил ХХК 2025191 Эрчим төсөл ХХК 2614944 Макс эрчим ХХК 5702305 2018.04.24 2018.05.16
148 “Бес инфраструктур холдинг” ХХК -ийн захиалгатай үйлчилгээний барилга Гүйцэтгэгчийн ахлах инженер Э.Ган-Эрдэнэ 99079802 БЗД 26-р хороо   үйлчилгээний барилга 4 давхар зоорьтой   “Бес инфраструктур холдинг” ХХК 5250315 Криетив Монголиа ХХК 5726324 Химон констракшн ХХК 5173316 2018.04.27 2018.05.16
149 Э.Баярмагнайгийн захиалгатай үйлчилгээний барилга 99991541 БЗД 8-р хороо МЗХ2017/23-32 үйчилгээний барилга 2 давхар    Э.Баярмагнай ЗЮ85110718 Конар ХХК 6019463 Мандал өргөө голомт ХХК 5400805 2018.03.07 2018.05.07 2018.05.17
150 “Монхайнгай трейд” ХХК-ийн захиалгатай үйлчилгээний барилга захиалагч хамгаалалтын албаны дарга Ц.Ариунболд 99035527 ХУД 16-р хороо 2014.12.15      2014/888 үйчилгээний барилга 2 давхар   Монхангай трейд ХХК 2611555 Дархан цааз ХХК 2650495 Ачуут од ХХК 5068649 2017.12.18 2018.05.10 2018.05.17
151 “Нарантуул трейд” ХХК-ийн орон сууцны хорооллын гадна цахилгаан хангамж 10/0.4кВА-ын 2*800кВА чадалтай 2 ком хаалттай дэд өртөө /ХТП/, ЦДКШ гүйцэтгэгчийн инженер Х.Эрдэнэбат 99992056 ХУД 15-р хороо   10/0.4кВА-ын 2*800кВА чадалтай 2 ком хаалттай дэд өртөө /ХТП/, ЦДКШ   10/0.4кВА-ын 2*800кВА чадалтай 2 ком хаалттай дэд өртөө /ХТП/, ЦДКШ Нарантуул трейд ХХК 2070022 Халх сүмбэр ХХК 5823099 Нью эрхэм ХХК 5438551 2018.05.10 2018.05.21
152 ЧДЗДТГазрын захиалгатай хүүхэд залуучууд, ахмад настанд зориулсан хөгжлийн төв, сдорт заалны барилга гүйцэтгэгчийн эдийн засагч С.Сайханбат 91262558 ЧД 19-р хороо 2017.11.27    МЗХ2017/25-01 Спорт заал 4 давхар   ЧДЗДТГ Мөнх инж констракшн ХХК 2819236  Эко тогтол ХХК 5197023 2018.05.07 2018.05.21
153 Иргэн Р.Цэдэнбалын захиалгатай үйлчилгээний барилга БГД 17-р хороо 2017.12.28   МЗХ2017/27-12 үйлчилгээний барилга 6 давхар   Иргэн Р.Цэдэнбал ОО67040463  Орхон дизайн ХХК 6180795   2018.05.11 2018.05.22
154 Иргэн Ш.Энхболдын амины орон сууцны зориулалттай газрын гадна цахилгаан хангамж 10/0.4кВ 250кВА чадалтай иж бүрдмэл дэд өртөө /КТПН/, ЦДАШ СБД 19-р хороо   10/0.4кВ 250кВА чадалтай иж бүрдмэл дэд өртөө /КТПН/, ЦДАШ   10/0.4кВ 250кВА чадалтай иж бүрдмэл дэд өртөө /КТПН/, ЦДАШ Иргэн Ш.Энхболд ИФ77120315 Халх сүмбэр ХХК 5823099 Дархан пракон ХХК 2736454 2018.05.08 2018.05.22
155 “М-ТИ-ЭС” ХХК-ийн захиалгатай 36 автомашины дулаан зогсоолтой, үйлчилгээтэй, 100 айлын орон сууцны барилга гүйцэтгэгч менежер С.Ганчимэг 88111594 СБД 1-р хороо 2017.03.29  2017/05-14 үйлчилгээтэй орон сууц 10 давхар, зоорьтой 100 М-ТИ-ЭС ХХК 2631326 Ти энд и ХХК 5955068 МДТоф ХХК 5125944 2018.05.04 2018.05.23
156 “Эмина” ХХК-ийн аялал жуулчлалын цогцолборын гадна цахилгаан хангамж 35/0.4кВ 630кВА чадалтай трансформатор бүхий дэд өртөө /АТП/ гүйцэтгэгчийн гүйцэтгэгх захирал Г.Золжаргал 99195524 НД 6-р хороо   35/0.4кВ 630кВА чадалтай трансформатор бүхий дэд өртөө /АТП/   35/0.4кВ 630кВА чадалтай трансформатор бүхий дэд өртөө /АТП/ Эмина ХХК 2839377 Ампер пойнт ХХК 6227295 Эрчимт болор ХХК 5098521 2018.05.17 2018.05.24
157 “Женерал тек” ХХК-ийн захиалгатай үйлчилгээтэй 141 айлын орон сууц захиалагчийн хяналтын инженер П.Нямдаваа 99088586 БЗД 26-р хороо 2016.06.16        2016/16-01 үйлчилгээтэй орон сууц 16 давхар зоорьтой 141 Женерал тек ХХК 2859718 ЭЗТ ХХК 2734192 Болд ХХК 5855012 2018.05.07 2018.05.24
158 Х.Нямсүрэнгийн бетон зуурмагийн гадна цахилгаан хангамж 6/0.4кВ 400кВА чадалтай иж бүрдмэл дэд өртөө /КТПН/, ЦДАШ гүйцэтгэгчийн менежер Н.Лхагдулам 88050699 ХУД 3-р хороо    6/0.4кВ 400кВА чадалтай иж бүрдмэл дэд өртөө /КТПН/, ЦДАШ     6/0.4кВ 400кВА чадалтай иж бүрдмэл дэд өртөө /КТПН/, ЦДАШ  Х.Нямсүрэн ЧС76081174 Халх сүмбэр ХХК 5823099 Дархан парагон ХХК 2736454 2018.05.08 2018.05.24
159 НХОГ-ын захиалгатай 45 дугаар байрны гадна дулаалгын засварын ажил ЧД 6-р хороо   засварын ажил     НХОГ Колор сет ХХК 5632757 Төгс үлэмжийн чанар ХХК 5288118 2018.05.04 2018.05.24
160 Иргэн Н.Баяраагийн захиалгатай 14 автомашины дулаан зогсоолтой, үйлчилгээтэй, 90 айлын орон сууц захиалагчийн төлөөлөгч Б.Анхбаяр 99024932 БЗД 4-р хороо 2017.10.03    МЗХ2017/20-21 Үйлчилгээтэй орон сууц 6 давхар, зоорьтой 90 Иргэн Н.Баяраа ХД85102416 Инж кад ХХК 2842556 Эвт бүтээц ХХК 5357411 2018.05.21 2018.05.24
161 “Ойн судалгаа хөгжлийн төв” УТҮГ-ын конторын барилгын гадна цахилгаан хангамж 10/0.4кВ-ийн 160кВА чадалтай иж бүрдмэл дэд өртөө /КТПН/, ЦДКШ      10/0.4кВ-ийн 160кВА чадалтай иж бүрдмэл дэд өртөө /КТПН/, ЦДКШ    10/0.4кВ-ийн 160кВА чадалтай иж бүрдмэл дэд өртөө /КТПН/, ЦДКШ  Ойн судалгаа хөгжлийн төв УТҮГ 5648319 Эрчим шугам проект ХХК 5754852 Өрнүүн энерги ХХК 5444101 2018.05.08 2018.05.25
Google+ Linkedin