Цахилгаан хангамжийн шугам сүлжээний трасс зөвшилцөх, зөвшөөрөлцөх

Цахилгаан хангамжийн шугам сүлжээний трасс зөвшилцөх, зөвшөөрөлцөх

Бүрдүүлэх материал:

1 Газар олголтын захирамж, кадастрын зураг
2 Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар
3 UTM координатын системд хийж гүйцэтгэсэн шугамын байгуулалтын зураг /дэвсгэр зурагт тодруулга хийгдсэн байх/, шугам сүлжээний ажлын иж бүрэн зураг /шаардлагатай тохиолдолд бусад шугам сүлжээний газруудаас зөвшөөрөл авсан байх/
4 Техникийн нөхцөл /ЭХЯ, УБЦТС ТӨХК/, шаардлагатай бол бусад тодруулга авсан байна
5 Дээрх материалыг цахим /d.tulga@mpa.ub.gov.mn буюу j.erdenebat@mpa.ub.gov.mn/ болон CD-ээр ирүүлнэ.

 

Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/606 дугаар Хүнд суртлыг халж, төрийн үйлчилгээний чанарыг сайжруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай захирамжийн дагуу үйлчилгээ хүссэн иргэн, хуулийн этгээд иргэний үнэмлэх, хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, бусад баримт бичгийг эх хувиар нь авчирсан тохиолдолд хуулбарыг нотариатаар баталгаажуулах шаардлагагүй.

Google+ Linkedin

Хариулт үлдээх