Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь /2018.04.23-2018.04.27/

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь /2018.04.23-2018.04.27/

д/д Барилга байгууламжийн байршил, нэр төрөл, хүчин чадал Ажиллах он, сар, өдөр, цаг Комиссын бүрэлдэхүүн
1 БГД-ийн 13 дугаар хороо “Ньютур сафарис” ХХК-ийн захиалгатай үйлчилгээний барилга 2018.04.23-ны 1000 цагт Ж.Мөнх-Эрдэнэ Б.Нямдаваа И.Мянганбаяр Б.Батмөнх Ц.Нямцэвээн Ж.Тамир Ж.Цэрэнжамц  Ц.Тогтохбуян
2 СБД-ийн 1 дүгээр хороо “Саяпресс” ХХК-ийн үйлчилгээний барилгын түр цахилгаан хангамжийн ажил 2018.04.24-ний 1000 цагт  

И.Мянганбаяр Ж.Тамир

 

3 СХД-ийн 20 дугаар хороо иргэн Д.Бямбазаягийн үйлчилгээний барилгын цахилгаан хангамжийн 160 кВА  10/0.4 кВ-ын КТПН 2018.04.24-ний 1100 цагт
4 СХД-ийн 32 дугаар хороо иргэн Г.Нарангэрэлийн аж ахуйн хашааны цахилгаан хангамжийн ажил 2018.04.24-ний 1200 цагт
5 БГД-ийн 20 дугаар хороо “Дашваанжил” ХХК-ийн оффисын барилгын цахилгаан хангамжийн 400 кВА 6/0.4 кВ-ын КТПН 2018.04.24-ний 1300 цагт
6 СХД-ийн 21 дүгээр хороо Нийтийн сүлжээний цахилгаан хангамжийн 250 кВА 10/0.4 кВ-ын АТП, ЦДАШ 2018.04.24-ний 1500 цагт
7 СБД-ийн 8 дугаар хороо “Идэрийн оргил” ХХК-ийн захиалгатай контор, сургуулийн барилга 2018.04.25-ны 1000 цагт Ж.Мөнх-Эрдэнэ Б.Нямдаваа И.Мянганбаяр Б.Батмөнх Ц.Нямцэвээн Ж.Тамир Ж.Цэрэнжамц  Ц.Тогтохбуян
8 НД-ийн 6 дугаар хороо “Газрын Шилтгээн” ХХК-ийн аялал жуулчлалын цогцолборын цахилгаан хангамжийн 630 кВА 35/0.4 кВ-ын дэд станц, ЦДАШ 2018.04.26-ны 1000 цагт И.Мянганбаяр Ж.Тамир

 

9 БЗД-ийн 16 дугаар хороо “БПРЭДҮ” ХХК, иргэн Алтанчимэгийн захиалгатай үйлчилгээний барилга 2018.04.27-ны 1000 цагт М.Идэрбаатар М.Мэндсайхан И.Мянганбаяр Б.Батмөнх Ц.Нямцэвээн Ж.Тамир Ж.Цэрэнжамц  Ц.Тогтохбуян
10 БЗД-ийн 26 дугаар хороо “Бес инфраструктур” ХХК-ийн захиалгатай спорт цогцолборын барилга 2018.04.27-ны 1300 цагт Э.Дорж М.Мэндсайхан И.Мянганбаяр Б.Батмөнх Ц.Нямцэвээн Ж.Тамир Ж.Цэрэнжамц  Ц.Тогтохбуян
Google+ Linkedin