2018 онд Улаанбаатар хотод хийгдэх дэд бүтцийн өргөтгөл шинэчлэл, их засвар, урсгал засварын ажлын нэгдсэн төлөвлөгөө

2018 онд Улаанбаатар хотод хийгдэх дэд бүтцийн өргөтгөл шинэчлэл, их засвар, урсгал засварын ажлын нэгдсэн төлөвлөгөө

Google+ Linkedin