Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь /2018.03.26-2018.03.30/

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь /2018.03.26-2018.03.30/

д/д Барилга байгууламжийн байршил, нэр төрөл, хүчин чадал Ажиллах он, сар, өдөр, цаг Комиссын бүрэлдэхүүн
1 БЗД-ийн 25 дугаар хороо “Жугамт өргөө” ХХК-ийн захиалгатай үйлчилгээтэй, 55 айлын орон сууцны барилга 2018.03.26-ны 1000 цагт Ж.Мөнх-Эрдэнэ М.Мэндсайхан И.Мянганбаяр Б.Батмөнх Ц.Нямцэвээн Ж.Тамир Ж.Цэрэнжамц Ц.Тогтохбуян
2 СХД-ийн 20 дугаар хороо “Хос гол” ХХК-ийн үйлдвэрийн гадна цахилгаан хангамж 10/0,4кВ 630кВА КТПН 2018.03.27-ны 1000 цагт И.Мянганбаяр Ж.Тамир
3 БЗД-ийн 16 дугаар хороо Шинэ гэр түншлэл” ХХК-ийн захиалгатай үйлчилгээтэй 140 айлын орон сууцны барилга 2018.03.30-ны 1000 цагт Ж.Мөнх-Эрдэнэ М.Мэндсайхан И.Мянганбаяр Б.Батмөнх Ц.Нямцэвээн Ж.Тамир Ж.Цэрэнжамц  Ц.Тогтохбуян
4 БГД-ийн 20 дугаар хороо “Мөнгөн цахиурт” ХХК-ийн захиалгатай үйлчилгээний барилга 2018.03.30-ны 1300 цагт Ж.Мөнх-Эрдэнэ М.Мэндсайхан И.Мянганбаяр Б.Батмөнх Ц.Нямцэвээн Ж.Тамир Ж.Цэрэнжамц  Ц.Тогтохбуян
Google+ Linkedin