Хөшөө, дурсгалын самбар байршуулах асуудлыг зохион байгуулах

Хөшөө, дурсгалын самбар байршуулах асуудлыг зохион байгуулах

Бүрдүүлэх материал
1 Хөшөө, дурсгал хүндэтгэлийн самбар байгуулах үндэслэл, намтар түүх
2 Дүүргийн Засаг дарга, Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын тэмдэглэл
3 Хөшөө, дурсгал хүндэтгэлийн самбарын зураг төсөл, эх загвар
4 Хөшөө байрлуулах газрын байршлын схем зураг
5 Хөшөө босгох газрын төлөвлөлт, тохижилтын зураг
6 Хөшөө, дурсгал хүндэтгэлийн самбарын зардал хөрөнгийн нарийвчилсан тооцоо, материалын шийдэл, эх үүсвэрийн мэдэгдэл, хадгалалт, хамгаалалтын мэдээллүүд
7 Хэрэв байгууллага, аж ахуйн эзэмшил газар дээр байрлуулах бол тухайн байгууллагын дэмжсэн албан хүсэлт

Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/606 дугаар Хүнд суртлыг халж, төрийн үйлчилгээний  чанарыг сайжруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай захирамжийн дагуу үйлчилгээ хүссэн иргэн, хуулийн этгээд иргэний үнэмлэх, хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, бусад баримт бичгийг эх хувиар нь авчирсан тохиолдолд хуулбарыг нотариатаар баталгаажуулах шаардлагагүй.

Google+ Linkedin

Хариулт үлдээх