Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь /2018.03.19-2018.03.23/

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь /2018.03.19-2018.03.23/

д/д Барилга байгууламжийн байршил, нэр төрөл, хүчин чадал Ажиллах он, сар, өдөр, цаг Комиссын бүрэлдэхүүн
1 СХД-ийн 20 дугаар хороо, БСШУСЯ захиалгатай 120 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга, гадна цахилгаан хангамжийн ажил 2018.03.19-ний 1000 цагт Э.Дорж Б.Нямдаваа И.Мянганбаяр Б.Батмөнх Ц.Нямцэвээн Ж.Тамир Ж.Цэрэнжамц
2 ЧД-ийн 3 дугаар хороо “Пиэрл” ХХК-ийн захиалгатай оффис, үйлчилгээний барилга 2018.03.21-ний 1000 цагт Ж.Мөнх-Эрдэнэ М.Мэндсайхан И.Мянганбаяр Б.Батмөнх Ц.Нямцэвээн Ж.Тамир Ж.Цэрэнжамц Ц.Тогтохбуян
3 НД-ийн 6 дугаар хороо, ГТБЦГ, “Эл Эзэн” ХХК-ийн аялал жуулчлалын цогцолборын цахилгаан хангамжийн 400 кВА 35/0.4 кВ-ын дэд станц, ЦДАШ 2018.03.22-ны 1000 цагт И.Мянганбаяр Ж.Тамир
4 БГД-ийн 20 дугаар хороо “Мөнгөн цахиурт” ХХК-ийн захиалгатай үйлчилгээний барилга 2018.03.23-ны 1500 цагт Ж.Мөнх-Эрдэнэ М.Мэндсайхан И.Мянганбаяр Б.Батмөнх Ц.Нямцэвээн Ж.Тамир Ж.Цэрэнжамц Ц.Тогтохбуян
Google+ Linkedin