Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь /2018.03.12-2018.03.16/

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь /2018.03.12-2018.03.16/

д/д
Барилга байгууламжийн байршил, нэр төрөл, хүчин чадал
Ажиллах он, сар, өдөр, цаг
Комиссын бүрэлдэхүүн
1
СБД-ийн 9 дүгээр хороо иргэн Ц.Пүрэвпунцагийн захиалгатай контор, үйлчилгээний барилга
2018.03.12-ны 1000 цагт
М.Идэрбаатар
Б.Нямдаваа
И.Мянганбаяр
Б.Батмөнх
Ц.Нямцэвээн
Ж.Тамир
Ж.Цэрэнжамц
Ц.Тогтохбуян
2
БГД-ийн 20 дугаар хороо “Мөнгөн цахиурт” ХХК-ийн захиалгатай үйлчилгээний барилга
2018.03.12-ны 1300 цагт
3
СХД-ийн 20 дугаар хороо иргэн Л.Чинболдын захиалгатай агуулахын өргөтгөлийн барилга
2018.03.12-ны 1500 цагт
Э.Дорж
Б.Нямдаваа
И.Мянганбаяр
Б.Батмөнх
Ц.Нямцэвээн
Ж.Тамир
Ж.Цэрэнжамц
4
ЧД-ийн 10 дугаар хороо иргэн Д.Мөнхжаргалын захиалгатай спорт заалны барилга
2018.03.14-ний 1000 цагт
Э.Дорж
М.Мэндсайхан
И.Мянганбаяр
Б.Батмөнх
Ц.Нямцэвээн
Ж.Тамир
Ж.Цэрэнжамц
5
ХУД-ийн 4 дүгээр хороо иргэн З.Бямбажавын захиалгатай үйлчилгээтэй 72 айлын орон сууцны барилга
2018.03.14-ний 1300 цагт
М.Идэрбаатар
М.Мэндсайхан
И.Мянганбаяр
Б.Батмөнх
Ц.Нямцэвээн
Ж.Тамир
Ж.Цэрэнжамц
Ц.Тогтохбуян
Google+ Linkedin