Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь /2018.03.05-2018.03.09/

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь /2018.03.05-2018.03.09/

д/д Барилга байгууламжийн байршил, нэр төрөл, хүчин чадал Ажиллах он, сар, өдөр, цаг Комиссын бүрэлдэхүүн
1 СБД-ийн 12 дугаар хороо, СБД-ийн ЭМНДХ-ийн барилгын цахилгаан хангамжийн ажил 2018.03.06-ны 1000 цагт И.Мянганбаяр  Ж.Тамир
2 УБЦТС ТӨХК-ийн “ТЭЦ-3 – Олимп А, Б” 35 кВ-ын ЦДАШ-ын трасс өөрчлөн зөөх ажил 2018.03.06-ны 1130 цагт
3 БЗД-ийн 11 дүгээр хороо “Очир дагинас” ХХК-ийн захиалгатай мах махан бүтээгдэхүүний үйлдвэрийн барилга 2018.03.07-ны 1000 цагт М.Идэрбаатар М.Мэндсайхан И.Мянганбаяр Б.Батмөнх Ц.Нямцэвээн Ж.Тамир Ж.Цэрэнжамц
4 БЗД-ийн 8 дугаар хороо иргэн Э.Баярмагнайгийн захиалгатай  автозасвар үйлчилгээний барилга 2018.03.07-ны 1300 цагт Э.Дорж М.Мэндсайхан И.Мянганбаяр Б.Батмөнх Ц.Нямцэвээн Ж.Тамир Ж.Цэрэнжамц
5 БЗД-ийн 4 дүгээр хороо иргэн Н.Баяраагийн үйлчилгээтэй 96 айлын орон сууцны барилга 2018.03.09-ний 1000 цагт М.Идэрбаатар М.Мэндсайхан И.Мянганбаяр Б.Батмөнх Ц.Нямцэвээн Ж.Тамир Ж.Цэрэнжамц Ц.Тогтохбуян
6 ХУД-ийн 11 дүгээр хороо иргэн Д.Мягмарсүрэнгийн захиалгатай үйлчилгээний барилга 2018.03.09-ний 1300 цагт
Google+ Linkedin