Мэргэжлийн зөвлөлийн 2018 оны 4 дүгээр хурлын шийдвэр /2018.02.13/

Мэргэжлийн зөвлөлийн 2018 оны 4 дүгээр хурлын шийдвэр /2018.02.13/

Хот дахин хөгжүүлэх хэлтсээс дэмжигдсэн асуудлын жагсаалт
Мэргэжилтэн Хүсэлт ирүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр Хаяг, байршил, нэгж талбарын дугаар Газрын зориулалт, хэмжээ /га/ Хурлын шийдвэр
1. Т.Сүмбэр Нийслэлийн Хөрөнгө Оруулалтын газар ОНӨААТҮГ ХУД,  9-р хороо Нисэхийн эцэсийн буудлаас баруун хойно Бичил дэд төв /сервис центр/ 14.8 га Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана.
2. Д.Адъяа Нийслэлийн Хөрөнгө Оруулалтын газар ОНӨААТҮГ ЧД,  7-р хороо Хувьсгалын замын зүүн хойно Бичил дэд төв /сервис центр/ 14.2 га Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана.
3. Г.Хэрлэн Нийслэлийн Хөрөнгө Оруулалтын газар ОНӨААТҮГ СХД,  4-р хороо Их нарангийн гудамжны зүүн талд Бичил дэд төв /сервис центр/ 13.7 га Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана.
4. Б.Хишигжаргал Нийслэлийн Хөрөнгө Оруулалтын газар ОНӨААТҮГ СБД,  18-р хороо Дамбадаржаагийн гудамжны баруун хойно Бичил дэд төв /сервис центр/ 15.8 га Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана.
5. А.Дэлгэрсайхан Нийслэлийн Хөрөнгө Оруулалтын газар ОНӨААТҮГ БЗД,  23-р хороо Гачууртын замын баруун хойно Бичил дэд төв /сервис центр/ 13.7 га Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана.
Google+ Linkedin