Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь /2018.02.12-2018.02.16/

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь /2018.02.12-2018.02.16/

д/д Барилга байгууламжийн байршил, нэр төрөл, хүчин чадал Ажиллах он, сар, өдөр, цаг Комиссын бүрэлдэхүүн
1 БГД-ийн 17 дугаар хороо, иргэн М.Өлзийбаярын захиалгатай үйлчилгээний барилга 2018.02.12-ны 1000 цагт Э.Дорж Б.Нямдаваа И.Мянганбаяр Б.Батмөнх Ц.Нямцэвээн Ж.Тамир Ж.Цэрэнжамц Ц.Тогтохбуян
2 БЗД-ийн 14 дүгээр хороо иргэн Б.Алтанцэцэгийн захиалгатай 36 айлын орон сууцны барилга 2018.02.12-ны 1200 цагт Ж.Мөнх-Эрдэнэ М.Мэндсайхан И.Мянганбаяр Б.Батмөнх Ц.Нямцэвээн Ж.Тамир Ж.Цэрэнжамц Ц.Тогтохбуян
3 БЗД-ийн 1 дүгээр хороо иргэн Б.Баярмагнайгийн захиалгатай үйлчилгээний барилга 2018.02.12-ны 1430 цагт
4 СХД-ийн 16 дугаар хороо иргэн О.Баярмаагийн захиалгатай 99айлын орон сууцны барилга 2018.02.13-ны 1000 цагт М.Идэрбаатар Б.Нямдаваа И.Мянганбаяр Б.Батмөнх Ц.Нямцэвээн Ж.Тамир Ж.Цэрэнжамц Ц.Тогтохбуян
5 ЧД-ийн 16, 17, 18, 19 дүгээр хороодын дунд иргэд, хүүхэд залуучууд, ахмад настанд зориулсан хөгжлийн төв, спорт заалны барилга 2018.02.14-ний 1000 цагт Э.Дорж Б.Нямдаваа И.Мянганбаяр Б.Батмөнх Ц.Нямцэвээн Ж.Тамир Ж.Цэрэнжамц Ц.Тогтохбуян
6 СБД-ийн 9 дүгээр хороо иргэн Ц.Пүрэвпунцагийн захиалгатай контор, үйлчилгээний барилга 2018.02.14-ний 1300 цагт
7 ЧД-ийн 2 дугаар хороо иргэн В.Оюунчимэгийн захиалгатай үйлчилгээний барилга 2018.02.14-ний 1500 цагт М.Идэрбаатар М.Мэндсайхан И.Мянганбаяр Б.Батмөнх Ц.Нямцэвээн Ж.Тамир Ж.Цэрэнжамц
Google+ Linkedin