Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь /2018.01.22-2018.01.26/

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь /2018.01.22-2018.01.26/

д/д Барилга байгууламжийн байршил, нэр төрөл, хүчин чадал Ажиллах он, сар, өдөр, цаг Комиссын бүрэлдэхүүн
1 СХД-ийн 18 дугаар хороо иргэн Б.Эрдэнэбатын захиалгатай 54 айлын орон сууцны барилга 2018.01.22-ны 1300 цагт Ж.Мөнх-Эрдэнэ Б.Нямдаваа И.Мянганбаяр Б.Батмөнх Ц.Нямцэвээн Ж.Тамир Ж.Цэрэнжамц Ц.Тогтохбуян
2 СХД-ийн 32 дугаар хороо УБЦТС ТӨХК-ийн БТТ-ийн гүйцэтгэсэн иргэн Э.Мөнхнайрамдалын үйлдвэрийн цахилгаан хангамжийн 400 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2018.01.23-ны 1000 цагт И.Мянганбаяр Ж.Тамир

 

3 ЧД-ийн 15 дугаар хороо НХОГ-ын захиалгатай 102 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга 2018.01.24-ний 1300 цагт Э.Дорж М.Мэндсайхан И.Мянганбаяр Б.Батмөнх Ц.Нямцэвээн Ж.Тамир Ж.Цэрэнжамц Ц.Тогтохбуян
4 СХД-ийн 32 дугаар хороо “Монгол тамхи Со” ХХК-ийн агуулахын барилга 2018.01.24-ний 1500 цагт Э.Дорж Б.Нямдаваа И.Мянганбаяр Б.Батмөнх Ц.Нямцэвээн Ж.Тамир Ж.Цэрэнжамц Ц.Тогтохбуян
5 БГД-ийн 6 дугаар хороо иргэн Г.Энхтайваны захиалгатай үйлчилгээтэй 26 айлын орон сууцны барилга 2018.01.26-ны 1300 цагт Ж.Мөнх-Эрдэнэ Б.Нямдаваа И.Мянганбаяр Б.Батмөнх Ц.Нямцэвээн Ж.Тамир Ж.Цэрэнжамц Ц.Тогтохбуян
6 БГД-ийн 17 дугаар хороо  иргэн Ч.Төгсбилэгийн захиалгатай үйлчилгээний барилга 2018.01.26-ны 1500 цагт
Google+ Linkedin