Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь /2018.01.15-2018.01.19/

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь /2018.01.15-2018.01.19/

д/д Барилга байгууламжийн байршил, нэр төрөл, хүчин чадал Ажиллах он, сар, өдөр, цаг Комиссын бүрэлдэхүүн
1 СБД-ийн 1 дүгээр хороо “Аюуд” ХХК-ийн захиалгатай контор, үйлчилгээний барилга 2018.01.15-ны 1000 цагт М.Идэрбаатар Б.Нямдаваа И.Мянганбаяр Б.Батмөнх Ц.Нямцэвээн Ж.Тамир Ж.Цэрэнжамц Ц.Тогтохбуян
2 СБД-ийн 1 дүгээр хороо иргэн Б.Мөнхбаярын захиалгатай контор, үйлчилгээний барилга 2018.01.15-ны 1300 цагт
3 БЗД-ийн 26 дугаар хороо “Монкон констракшн” ХХК-ийн захиалгатай үйлчилгээний барилга 2018.01.15-ны 1500 цагт Э.Дорж М.Мэндсайхан И.Мянганбаяр Б.Батмөнх Ц.Нямцэвээн Ж.Тамир Ж.Цэрэнжамц Ц.Тогтохбуян
4 НД-ийн 6 дугаар хороо БГДЗДТГ-ын захиалгатай Баянгол хүүхдийн зуслангийн цогцолбор барилга 2018.01.17-ны 0900 цагт М.Идэрбаатар Б.Нямдаваа И.Мянганбаяр Б.Батмөнх Ц.Нямцэвээн Ж.Тамир Ж.Цэрэнжамц
5 СХД-ийн 19 дүгээр хороо иргэн С.Өлзийбатын захиалгатай 44 айлын орон сууцны барилга 2018.01.17-ны 1000 цагт М.Идэрбаатар Б.Нямдаваа И.Мянганбаяр Б.Батмөнх Ц.Нямцэвээн Ж.Тамир Ж.Цэрэнжамц Ц.Тогтохбуян
6 ЧД-ийн 4 дүгээр хороо Татварын ерөнхий газрын захиалгатай конторын барилга 2018.01.17-ны 1300 цагт М.Идэрбаатар М.Мэндсайхан И.Мянганбаяр Б.Батмөнх Ц.Нямцэвээн Ж.Тамир Ж.Цэрэнжамц Ц.Тогтохбуян
7 ХУД-ийн 10 дугаар хороо иргэн Б.Баярхүүгийн захиалгатай 10 айлын амины орон сууцны барилга 2018.01.17-ны 1500 цагт
8 БЗД-ийн 4 дүгээр хороо иргэн Н.Баяраагийн захиалгатай 96 айлын орон сууцны барилга 2018.01.19-ний 1000 цагт Ж.Мөнх-Эрдэнэ М.Мэндсайхан И.Мянганбаяр Б.Батмөнх Ц.Нямцэвээн Ж.Тамир Ж.Цэрэнжамц Ц.Тогтохбуян
9 БЗД-ийн 13 дугаар хороо Барилгын хөгжлийн төвийн захиалгатай Биологийн идэвхтэй бэлдмэлийн үйлдвэрлэл туршилтын лабораторийн барилга 2018.01.19-ний 1300 цагт Э.Дорж М.Мэндсайхан И.Мянганбаяр Б.Батмөнх Ц.Нямцэвээн Ж.Тамир Ж.Цэрэнжамц Ц.Тогтохбуян
10 ХУД-ийн 11 дүгээр хороо “Орхоны шугуй” ХХК-ийн захиалгатай аялал жуулчлалын цогцолбор барилга 2018.01.19-ний 1500 цагт М.Идэрбаатар М.Мэндсайхан И.Мянганбаяр Б.Батмөнх Ц.Нямцэвээн Ж.Тамир Ж.Цэрэнжамц Ц.Тогтохбуян
Google+ Linkedin