Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрт хашаа, хайс барих, ашиглах, буулгах журамын шинэчилсэн найруулгад саналаа ирүүлнэ үү

Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрт хашаа, хайс барих, ашиглах, буулгах журамын шинэчилсэн найруулгад саналаа ирүүлнэ үү

Хот байгуулалтын тухай хуулийн  10 дугаар зүйл “Аймаг, нийслэл, хотын ерөнхий архитекторын эрх, үүрэг”-ийн “10.1.1.хот байгуулалтын салбарын норматив, эрх зүйн бусад актын төсөл болон тэдгээрийг боловсруулах, өөрчлөх тухай санал оруулах; 10.1.2.орон нутаг дахь хот байгуулалтын бодлого боловсруулахад санал гаргах, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах” заалтыг тус тус үндэслэн Нийслэлийн Хот төлөвлөлт ерөнхий төлөвлөгөөний газраас “Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрт хашаа, хайс барих, ашиглах, буулгах журам”-ыг шинэчлэн найруулсан тул уг журманд саналаа ирүүлнэ үү.

 

Төсөлтэй танилцаж 2018 оны 02 сарын 09-ний дотор багтаан саналаа ирүүлнэ үү.

Нийслэлийн Хот төлөвлөлт, ерөнхий төлөвлөгөөний газар

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг 1-р хороо, Ц.Жигжиджавын гудамж-7/1

Хангарди ордон 13 давхар 1308 тоот Хот дахин хөгжүүлэх хэлтэс

Утас: 315319

 

Google+ Linkedin