Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь /2018.01.02-2018.01.05/

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь /2018.01.02-2018.01.05/

д/д Барилга байгууламжийн байршил, нэр төрөл, хүчин чадал Ажиллах он, сар, өдөр, цаг Комиссын бүрэлдэхүүн
1 БЗД-ийн 24 дүгээр хороо 50 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгын гадна цахилгаан хангамж 2018.01.04-ний 1000 цагт И.Мянганбаяр Ж.Тамир
2 СХД-ийн 18 дугаар хороо “Акилла констракшн” ХХК-ийн захиалгатай контор, үйлчилгээний барилга 2018.01.04-ний 1000 цагт М.Идэрбаатар Б.Нямдаваа И.Мянганбаяр Б.Батмөнх Ц.Нямцэвээн Ж.Тамир Ж.Цэрэнжамц Ц.Тогтохбуян
3 БГД-ийн 20 дугаар хороо иргэн Ж.Гансүхийн захиалгатай 88 айлын орон сууцны барилга 2018.01.04-ний 1300 цагт Э.Дорж Б.Нямдаваа И.Мянганбаяр Б.Батмөнх Ц.Нямцэвээн Ж.Тамир Ж.Цэрэнжамц Ц.Тогтохбуян
4 БГД-ийн 11 дүгээр хороо иргэн Б.Ариуболдыг захиалгатай 121 айлын орон сууцны барилга 2018.01.04-ний 1500 цагт Ж.Мөнх-Эрдэнэ Б.Нямдаваа И.Мянганбаяр Б.Батмөнх Ц.Нямцэвээн Ж.Тамир Ж.Цэрэнжамц Ц.Тогтохбуян
5 СХД-ийн 19 дүгээр хороо иргэн С.Өлзийбатын захиалгатай 44 айлын орон сууцны барилга 2018.01.05-ны 1000 цагт М.Идэрбаатар Б.Нямдаваа И.Мянганбаяр Б.Батмөнх Ц.Нямцэвээн Ж.Тамир Ж.Цэрэнжамц Ц.Тогтохбуян
6 СБД-ийн 9 дүгээр хороо “Монтед” ХХК-ийн захиалгатай үйлчилгээтэй 84 айлын орон сууцны барилга 2018.01.05-ны 1300 цагт
7 СБД-ийн 1 дүгээр хороо “Аюуд” ХХК-ийн захиалгатай контор, үйлчилгээний барилга 2018.01.05-ны 1500 цагт М.Идэрбаатар М.Мэндсайхан И.Мянганбаяр Б.Батмөнх Ц.Нямцэвээн Ж.Тамир Ж.Цэрэнжамц Ц.Тогтохбуян
Google+ Linkedin