Хот дахин хөгжүүлэх хэлтэс 2017 онд

Хот дахин хөгжүүлэх хэлтэс 2017 онд

Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны 09 дүгээр сарын 26-ны өдрийн А/711 дугаар захирамжаар Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн хэсэгчилсэн 75 хэсэгчилсэн талбайг 71 хэсэгчилсэн талбай болгон өөрчилсөн. Хан-Уул дүүргийн 4, 8 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт дахин төлөвлөлтийн 2 байршилд ХЕТ батласан.

Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцыг буулган шинээр барих үйл ажиллагааны хүрээнд 2016 онд 62 айлын 1 орон сууц, 2017 онд 237 айлын 2 орон сууц нийт 301 айлын 3 орон сууц ашиглалтад орсон бөгөөд 13 орон сууцыг буулган, барилга угсралтын ажил хийгдэж байна. Төсөл хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу 2018 онд 879 айлын 9 орон сууцыг ашиглалтад оруулах, 4 орон сууцны барилгыг буулгаж нийт 8 орон сууцны барилгын угсралтын ажлыг явуулахаар тус тус төлөвлөн ажиллаж байна.

 Үйлчилгээ

Хүснэгт

Д/д

Үзүүлэлт Төлөвлөсөн 2017 он
I улирал II улирал III улирал

IV улирал

Нэг. Мэргэжлийн Зөвлөлийн хурлын үзүүлэлт

1

Гэр хорооллын газарт барилга байгууламж барих  хүсэлт

219 41 69 185 277

Хоёр. Зураг төсөл боловсруулах, зөвшилцөх батлах үйл ажиллагаа

2 Батлагдсан ажлын болон зургийн даалгавар ХЕТ, Барилгажилтын төсөл боловсруулах зургийн даалгавар 0 0 13 13 13
3 Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар Гэр хорооллын газар дахь барилга байгууламж 144 35 64 138 197
4 Батлагдсан эх загвар зургийн тоо Гэр хорооллын газар дахь барилга байгууламж 151 23 26 87 137
Google+ Linkedin