Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь /2017.12.18-2017.12.22/

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь /2017.12.18-2017.12.22/

д/д Барилга байгууламжийн байршил, нэр төрөл, хүчин чадал Ажиллах он, сар, өдөр, цаг Комиссын бүрэлдэхүүн
1 БЗД-ийн 4 дүгээр хороо иргэн Н.Баяраагийн захиалгатай 96 айлын орон сууцны барилга 2017.12.18-ны 1000 цагт Ж.Мөнх-Эрдэнэ М.Мэндсайхан И.Мянганбаяр Б.Батмөнх Ц.Нямцэвээн Ж.Тамир Ж.Цэрэнжамц Ц.Тогтохбуян
2 ХУД-ийн 11 дүгээр хороо “Орхоны шугуй” ХХК-ийн захиалгатай аялал жуулчлалын барилга 2017.12.18-ны 1300 цагт
3 ХУД-ийн 16 дугаар хороо “Монхангай трейд” ХХК-ийн захиалгатай үйлчилгээний барилга 2017.12.18-ны 1500 цагт Э.Дорж Б.Нямдаваа И.Мянганбаяр Б.Батмөнх Ц.Тогтохбуян Ц.Нямцэвээн Ж.Тамир Ж.Цэрэнжамц
4 БГД-ийн 11 дүгээр хороо МҮОНРТ орчмын орон сууцны хорооллын гадна ариутгах татуургын шугамын угсралтын ажил 2017.12.19-ний 1000 цагт Б.Батзориг
ЧД-ийн 16 дугаар хороо, Согоотын 59-ын айл өрхийн цахилгаан хангамжийн ажил 2017.12.19-ний 0930 цагт И.Мянганбаяр Ж.Тамир

 

5 БГД-ийн 20 дугаар хороо 47 дугаар цэцэрлэгийн барилгын цахилгаан хангамжийн 160 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2017.12.19-ний 1000 цагт
6 СХД-ийн 21 дүгээр хороо, Ар Гүнтийн айл өрхийн цахилгаан хангамжийн 250 кВА 10/0.4 кВ-ын АТП 2017.12.19-ний 1100 цагт
7 СХД-ийн 21 дүгээр хороо, Хүй Долоо худагийн цоцголборын цахилгаан хангамжийн 100 кВА 10/0.4 кВ-ын АТП 2017.12.19-ний 1200 цагт
8 СХД-ийн 32 дугаар хороо “Ариунболд Хүү” ХХК-ийн аж ахуйн цахилгаан хангамжийн 250 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2017.12.19-ний 1400 цагт
9 ХУД-ийн 4 дүгээр хороо, иргэн М.Буянбадрахын цахилгаан хангамжийн 30 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2017.12.19-ний 1500 цагт
10 ХУД-ийн 4 дүгээр хороо, иргэн Ганбямбын цахилгаан хангамжийн 30 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2017.12.19-ний 1500 цагт
11 БЗД-ийн 26 дугаар хороо “Сентури ланд марк” ХХК-ийн захиалгатай 88 айлын орон сууцны барилга 2017.12.20-ны 1000 цагт Ж.Мөнх-Эрдэнэ М.Мэндсайхан И.Мянганбаяр Б.Батмөнх Ц.Нямцэвээн Ж.Тамир Ж.Цэрэнжамц Ц.Тогтохбуян
12 БЗД-ийн 26 дугаар хороо “Монкон констракшн” ХХК-ийн захиалгатай 210 айлын орон сууцны барилга 2017.12.20-ны 1300 цагт Э.Дорж М.Мэндсайхан И.Мянганбаяр Б.Батмөнх Ц.Нямцэвээн Ж.Тамир Ж.Цэрэнжамц Ц.Тогтохбуян
13 ХУД-ийн 11 дүгээр хороо “Собт трейд” ХХК-ийн захиалгатай үйлчилгээний барилга 2017.12.20-ны 1500 цагт М.Идэрбаатар М.Мэндсайхан И.Мянганбаяр Б.Батмөнх Ц.Нямцэвээн Ж.Тамир Ж.Цэрэнжамц Ц.Тогтохбуян
14 СБД-ийн 11 дүгээр хороо “Гэрэлтжин” ХХК-ийн захиалгатай 2017.12.21-ний 0900 цагт Ж.Мөнх-Эрдэнэ Б.Нямдаваа И.Мянганбаяр Б.Батмөнх Ц.Нямцэвээн Ж.Тамир Ж.Цэрэнжамц Ц.Тогтохбуян
15 СБД-ийн 12 дугаар хороо СБД-ийн ЭМНД-ын хэлтсийн барилга 2017.12.21-ний 1100 цагт
16 БГД-ийн 17 дугаар хороо “Гурван эрдэнэ” БДСургуулийн номын сангийн барилга 2017.12.21-ний 1300 цагт М.Идэрбаатар Б.Нямдаваа И.Мянганбаяр Б.Батмөнх Ц.Нямцэвээн Ж.Тамир Ж.Цэрэнжамц
17 БГД-ийн 3 дугаар хороо иргэн Ж.Баттулгын захиалгатай 34 автомашины дулаан зогсоолын барилга 2017.12.21-ний 1500 цагт
18 ХУД-ийн 15 дугаар хороо “Эн Ар Ай” ХХК-ийн захиалгатай Корпорейт зочид буудлын өргөтгөлийн барилга 2017.12.22-ны 1000 цагт Ж.Мөнх-Эрдэнэ Б.Нямдаваа И.Мянганбаяр Б.Батмөнх Ц.Нямцэвээн Ж.Тамир Ж.Цэрэнжамц Ц.Тогтохбуян

 

Google+ Linkedin