Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь /2017.11.27-2017.12.01/

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь /2017.11.27-2017.12.01/

д/д Барилга байгууламжийн байршил, нэр төрөл, хүчин чадал Ажиллах он, сар, өдөр, цаг Комиссын бүрэлдэхүүн
1 СХД-ийн 18 дугаар хороо “БСБ корпорейшн” ХХК-ийн агуулахын барилга 2017.11.27-ны 1000 цагт Ж.Мөнх-Эрдэнэ Б.Нямдаваа И.Мянганбаяр Б.Батмөнх Ц.Нямцэвээн Ж.Тамир Ж.Цэрэнжамц
2 БЗД-ийн  26 дугаар хороо “Мөнгөн цахиурт” ХХК-ийн захиалгатай 66 айлын орон сууцны барилга 2017.11.27-ны 1300 цагт Ж.Мөнх-Эрдэнэ М.Мэндсайхан И.Мянганбаяр Б.Батмөнх Ц.Нямцэвээн Ж.Тамир Ж.Цэрэнжамц Ц.Тогтохбуян
3 ХУД-ийн 15 дугаар хороо Иргэн Д.Хулангийн үйлчилгээний барилга 2017.11.27-ны 1500 цагт Э.Дорж М.Мэндсайхан И.Мянганбаяр Б.Батмөнх Ц.Нямцэвээн Ж.Тамир Ж.Цэрэнжамц Ц.Тогтохбуян
4 БГД-ийн 7 дугаар хороо ЗАА-ны захиалгатай ГССҮТөвийн гадна тохижилтын ажил 2017.11.28-ны 1000 цагт М.Мэндсайхан М.Идэрбаатар И.Мянганбаяр
5 СБД-ийн 1 дүгээр хороо иргэн Б.Батмэндийн үйлчилгээний барилгын цахилгаан хангамжийн ажил 2017.11.28-ны 1000 цагт И.Мянганбаяр Ж.Тамир
6 БЗД-ийн 22 дугаар хороо “Баянзүрх Эмнэлэг” ХХК-ийн өргөтгөлийн барилгын цахилгаан хангамжийн ажил 2017.11.28-ны 1100 цагт
7 БЗД-ийн 22 дугаар хороо “Их Сүндэр Констракшн” ХХК-ийн орон сууцны барилгын цахилгаан хангамжийн 2х800 кВА 10/0.4 кВ-ын ХТП 2017.11.28-ны
1130 цагт
8 БЗД-ийн 8 дугаар хороо “Гангар инвест” ХХК-ийн орон сууцны хорооллын цахилгаан хангамж 2017.11.28-ны
1200 цагт
9 БЗД-ийн 10 дугаар хороо “Премиум Конкрит” ХХК-ийн бетон зуурмагийн үйлдвэрийн барилгын цахилгаан хангамжийн 250 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2017.11.28-ны
1230 цагт
И.Мянганбаяр Ж.Тамир
10 БЗД-ийн 10 дугаар хороо “Цээб” ХХК-ийн орон сууцны барилгын цахилгаан хангамжийн 2х800 кВА 10/0.4 кВ-ын ХТП 2017.11.28-ны
1300 цагт
11 БЗД-ийн 11 дүгээр хороо ШШГЕГ-ын Хорих ангийн барилгын цахилгаан хангамжийн 2х800 кВА 10/0.4 кВ-ын 2 ком ХТП 2017.11.28-ны
1330 цагт
12 БЗД-ийн 12 дугаар хороо иргэн Б.Отгонжаргалын аж ахуйн хашааны цахилгаан хангамжийн 63 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2017.11.28-ны
1400 цагт
13 БЗД-ийн 26 дугаар хороо “Бес инфраструктур” ХХК-ийн захиалгатай 116 айлын орон сууцны барилга 2017.11.29-ний 1000 цагт Ж.Мөнх-Эрдэнэ М.Мэндсайхан И.Мянганбаяр Б.Батмөнх Ц.Нямцэвээн Ж.Тамир Ж.Цэрэнжамц Ц.Тогтохбуян
14 БЗД-ийн 3 дугаар хороо БСШУСЯамны захиалгатай 33 дугаар сургуулийн спорт заалны барилга 2017.11.29-ний 1300 цагт М.Идэрбаатар М.Мэндсайхан И.Мянганбаяр Б.Батмөнх Ц.Нямцэвээн Ж.Тамир Ж.Цэрэнжамц
15 СБД-ийн 11 дүгээр хороо иргэн Ж.Цэцэгмаагийн захиалгатай хичээлийн байрны барилга 2017.11.29-ний 1500 цагт Ж.Мөнх-Эрдэнэ Б.Нямдаваа И.Мянганбаяр Б.Батмөнх Ц.Нямцэвээн Ж.Тамир Ж.Цэрэнжамц Ц.Тогтохбуян
16 БЗД-ийн 26 дугаар хороо “Грийн Хаус Сити” ХХК-ийн үйлчилгээтэй орон сууцны барилгын цахилгаан хангамжийн 2х1250 кВА 10/0.4 кВ-ын ХТП 2017.11.30-ны
1000 цагт
И.Мянганбаяр Ж.Тамир
17 СБД-ийн 19 дүгээр хороо иргэн О.Түвшинбатын зуслангийн цахилгаан хангамжийн 250 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2017.11.30-ны
1030 цагт
18 ЧД-ийн 5 дугаар хороо иргэн К.Пүрэвийн үйлчилгээний барилгын цахилгаан хангамжийн 2х1000 кВА 10/0.4 кВ-ын ХТП 2017.11.30-ны
1130 цагт
19 БГД-ийн 13 дугаар хороо “Нью Тур Сафарис” ХХК-ийн “Өргөө” кино театрын өргөтгөлийн барилгын цахилгаан хангамжийн 2х630 кВА 10/0.4 кВ-ын ХТП 2017.11.30-ны
1200 цагт
20 БГД-ийн 20 дугаар хороо “Хосхийморь” ХХК-ийн аж ахунй хашааны цахилгаан хангамжийн 250 кВА 6/0.4 кВ-ын КТПН 2017.11.30-ны
1230 цагт
И.Мянганбаяр Ж.Тамир
21 СХД-ийн 32 дугаар хороо иргэн П.Төмөртогоогын аж ахуйн хашааны цахилгаан хангамжийн 250 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2017.11.30-ны
1300 цагт
22 ХУД-ийн 4 дүгээр хороо “Тулгын Өндөр” ХХК-ийн аялал жуулчлалын цогцолборын цахилгаан хангамжийн ажил 2017.11.30-ны
1400 цагт
23 БГД-ийн 9 дүгээр хороо иргэн Б.Мөнхжаргалын захиалгатай 20 айлын орон сууцны барилга 2017.12.01-ний 1000 цагт Ж.Мөнх-Эрдэнэ М.Мэндсайхан И.Мянганбаяр Б.Батмөнх Ц.Нямцэвээн Ж.Тамир Ж.Цэрэнжамц Ц.Тогтохбуян
24 БГД-ий 20 дугаар хороо Эрин интернэшнл” ХХК-ийн захиалгатай 96 айлын орон сууцны барилга 2017.12.01-ний 1300 цагт Э.Дорж Б.Нямдаваа И.Мянганбаяр Б.Батмөнх Ц.Нямцэвээн Ж.Тамир Ж.Цэрэнжамц Ц.Тогтохбуян
25 СБД-ийн 3 дугаар хороо “Моншике” ХХК-ийн захиалгатай контор, үйлчилгээний барилга 2017.12.01-ний 1500 цагт

Нийслэлийн Хот төлөвлөлт, Ерөнхий  төлөвлөгөөний газрын   2017 оны 11  дүгээр  сарын 27-ны өдрөөс 12 дугаар

сарын 01-ний өдрийн комиссын хуваарийн Хавсралт

 

НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН ЗАХИАЛГАТАЙ ЗАСВАР, ТОХИЖИЛТЫН  АЖЛЫГ

АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ХУВААРЬ

Д/д Барилга байгууламжийн байршил, нэр төрөл, хүчин чадал Ажиллах он, сар, өдөр, цаг Комиссын бүрэлдэхүүн
1 БЗД-ийн 19 дүгээр хороо, Газарчингийн орон сууцны 5 байрны хэрэглээний халуун усны шугам хоолойн шинэчлэлтийн ажил /Давтан комисс/ 2017.11.27- ны 0900 цагт Ц.Нямцэвээн Д.Оюунжаргал
2 БЗД-ийн 19 дүгээр хороо, Газарчингийн Ус дулаан дамжуулах төвийн шинэчлэлтийн ажил /Давтан комисс/ 2017.11.27- ны 0930 цагт
3 ХУД-ийн 13 дугаар хороо, Туул тосгоны хөрсний бохирдлыг бууруулах ажлын хүрээнд 50м3/хоног хүчин чадалтай цэвэрлэх байгууламж, инженерийн шугам сүлжээний хамт түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй барилга угсралтын ажил /Давтан комисс/ 2017.11.27- ны 1000 цагт Ц.Нямцэвээн Ж.Мягмарсүрэн
4 ЧД-ийн 13 дугаар хороо, 37 дугаар гудамжны 10 айлд бүрэн ухаалаг эрчим хүчний өндөр хэмнэлттэй цахилгаан ялтсан халаалтын системийг суурилуулах ажил /Давтан комисс/ 2017.11.27- ны 1030 цагт Б.Батмөнх Ж.Мягмарсүрэн
5 БЗД-ийн 9 дүгээр хороо, Жишиг гудамж бий болгох тохижилтын ажил /Давтан комисс/ 2017.11.27- ны 1130 цагт Б.Нямдаваа Б.Энхбилэг
6 БЗД-ийн 17 дугаар хороо, Жишиг гудамж бий болгох тохижилтын ажил /Давтан комисс/ 2017.11.27- ны 1200 цагт
7 БЗД-ийн 24 дүгээр хороо, Жишиг гудамж бий болгох тохижилтын ажил /Давтан комисс/ 2017.11.27- ны 1230 цагт
8 НД-ийн нэгдсэн эмнэлгийн барилгын дээвэр, гадна талын их засварын ажил /Давтан комисс/ 2017.11.27- ны 1300 цагт
9 СХД-ийн 21 дүгээр хороо Жаргалант тосгоны 10 айлын дунд нарны сэргээгдэх эрчим хүч буюу нарны панель суурилуулах ажил  /Давтан комисс/ 2017.11.28-ны 0930 цагт Ж.Эрдэнэбат Д.Оюунтуул
10 БЗД-ийн 8-р хороо 32 дугаар цэцэрлэгийн гадна цахилгааны засварын ажил  /Давтан комисс/ 2017.11.28-ны 1000 цагт Ж.Эрдэнэбат Б.Энхбаатар
11 ХУД-ийн 14 дүгээр хороо Өлзийт тосгоны 10 айлыг сэргээгдэх эрчим хүчээр хангах ажил /Давтан комисс/ 2017.11.28-ны 1030 цагт Ж.Эрдэнэбат Б.Баясгалан
12 СБД-ийн 4 дүгээр хороо, 1 дүгээр цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгад орц, гарц хийх ажил 2017.11.28-ны 1000 цагт Б.Нямдаваа С.Баасансүрэн
13 СБД-ийн 4 дүгээр хороо, 40 мянгатад байрлах сагсны талбай засварлах, нарны эрчим хүчээр ажиллах гэрэлтүүлэгтэй ком тоглоомын талбай, сандал барих, сүүдрэвч засварлах ажил 2017.11.28-ны 1100 цагт
14 СБД-ийн 1 дүгээр хороо 60, 61 дүгээр байрнуудын дунд нарны эрчим хүчээр ажиллах гэрэлтүүлэг, хогийн сав, сандал, спорт тоноглолууд,  нийтийн эзэмшлийн талбай барих ажил 2017.11.28-ны 1200 цагт
15 БЗД-ийн 2 дугаар хороо, БАМ байшингийн гаднах талбайн бохирын асуудлыг шийдвэрлэх, тохижуулах ажил 2017-12-28-ны 1300 цагт Б.Нямдаваа Б.Энхбилэг
16 БЗД-ийн 20 дугаар хороо, 63 дугаар цэцэрлэгийн гадна дулааны шугам шинэчлэн солих ажил 2017.11.28-ны 1000 цагт Б.Батмөнх Д.Оюунжаргал
17 БГД-ийн 133 дугаар цэцэрлэгийн гадна халаалт, халуун, хүйтэн усны шугам шинэчлэн солих ажил 2017.11.28-ны 1200 цагт Б.Батмөнх Р.Ичинхорлоо
18 БГД-ийн 141 дүгээр цэцэрлэгийн гадна халаалт, халуун, хүйтэн усны шугам шинэчлэн солих ажил 2017.11.28-ны 1300 цагт Б.Батмөнх Р.Ичинхорлоо
19 ХУД-ийн 9 дүгээр хороо Хорооны байрны засвар, тохижилтын ажил 2017.11.29-ний 1000 цагт Э.Дорж Ц.Амарбаясгалан
20 ХУД-ийн 9 дүгээр хороо “Аюут” өрхийн эрүүл мэндийн төвийн дээвэр засварын ажил 2017.11.29-ний 1100 цагт
21 ХУД-ийн 12 дугаар хороо, хүүхэд, залуучууд, өндөр настнууд чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх чийрэгжүүлэлтийн тоног төхөөрөмж бүхий хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулах ажил 2017.11.29-ний 1000 цагт Б.Нямдаваа Ц.Амарбаясгалан
22 ХУД-ийн Хорооны байрны гадна тохижилт, тоглоомын талбайн засварын ажил 2017.11.29-ний 1030 цагт
23 ХУД-ийн 1 дүгээр хороо, 53 дугаар цэцэрлэгийн зөөврийн агуулахын угсралтын ажил 2017.11.29-ний 1100 цагт
24 ХУД-ийн 10 дугаар хороо Ахмад хөгжлийн төвийн засвар, хорооны байрны гадна тохижилт ХУД, 10 дугаар хороо 2017.11.29-ний 1130 цагт
25 ХУД-ийн 9 дүгээр хороо 134 дүгээр цэцэрлэгийн авто зогсоолын тохижилтын ажил 2017.11.29-ний 1200 цагт
26 БЗД-ийн 20 дугаар хороо, Туулын 2, 3, 10, 11, 18, 19 дүгээр гудамж дундах гэрэлтүүлгийн угсралтын ажил 2017.11.29-ний 1000 цагт Д.Тулга Б.Энхбаатар
27 БЗД-ийн 8 дугаар хороо, Улаанхуарангийн эцсээс цагдаагийн өргөн чөлөөний петровис ШТС хүртэлх гэрэлтүүлгийн угсралтын ажил 2017.11.29-ний 1030 цагт
28 БНД-ийн 1 дүгээр хороо Амины орон сууцны цахилгаан хангамжийн ажил 2017.11.29-ний 1300 цагт
29 СХД-ийн 12 дугаар хороо 1 дүгээр хорооллын 2 дугаар байрны 7 орцны 1 давхрын тохижилтын ажил

СХД-ийн 13 дугаар хороо 1 дүгээр хорооллын 11 дүгээр байрны
СХД-ийн 13 дугаар хороо 7 орцны 1 давхрын тохижилтын ажил
СХД-ийн 14-р хороо 1 дүгээр хорооллын 12 дугаар байрны 7 орцны 1 давхрын тохижилтын ажил
СХД-ийн 15-р хороо 1 дүгээр хорооллын 23 дугаар байрны 7 орцны 1 давхрын тохижилтын ажил

2017.11.30-ны 1000 цагт Б.Нямдаваа Ч.Ганчөдөр
30 СХД-ийн  27 дугаар хороо 6а, 66 байр, Хилийн цэргийн 24, 30, 356 байр, Бөөний худалдааны нэгдлийн 24 дүгээр байрнуудын дунд байрлах хүүхдийн тоглоомын талбайг тохижуулж, сэргээх ажил

СХД-ийн 18 дугаар хороо 10, 11 дүгээр байр дунд талд байрлах тоглоомын талбайн тохижилтын

2017.11.30-ны 1300 цагт Б.Нямдаваа Ч.Ганчөдөр
31 СХД-ийн 32 дугаар хороо Гудамж талбайн сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэртэй гэрэлтүүлгийн ажил 2017.11.30-ны 1000 цагт Д.Тулга Д.Оюунтуул
32 СХД-ийн  22 дугаар хороонд Ус түгээх байр барих ажил 2017.11.30-ны 1000 цагт Э.Дорж Б.Баттэмүүжин
33 ЧД-ийн 12 дугаар хорооны Булгийн 19 дүгээр гудамжинд ус түгээх байр барих 2017.11.30-ны 1200 цагт
34 БГД-ийн 11 дүгээр хорооны дэргэд Баянхошуунаас уруудсан замын автобусны буудлыг шинээр барих 2017.11.30-ны 1300 цагт Э.Дорж Б.Туяажаргал
Google+ Linkedin