Биокомбинат, туул-шувуун фабрик орчмыг хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөө

Биокомбинат, туул-шувуун фабрик орчмыг хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөө

ҮНДЭСЛЭЛ

  • Монгол Улсын Их хурлын 2013 оны 23 дугаар тогтоолоор батлагдсан Улаан баатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 он хүртэлх хөгжлийн чиг хандлага;
  • Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны 05 дугаар сарын 14-ны өдрийн А/482 дугаар захирамж

 

Google+ Linkedin