Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь /2017.11.13-2017.11.17/

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь /2017.11.13-2017.11.17/

д/д Барилга байгууламжийн байршил, нэр төрөл, хүчин чадал Ажиллах он, сар, өдөр, цаг Комиссын бүрэлдэхүүн
1 ХУД-ийн 4 дүгээр хороо “Мото старс” ХХК-ийн захиалгатай засвар үйлчилгээ, үзэсгэлэнгийн барилга 2017.11.13-ны 1300 цагт М.Идэрбаатар
Б.Нямдаваа
И.Мянганбаяр
Б.Батмөнх
Ц.Нямцэвээн
Ж.Тамир
Ж.Цэрэнжамц
2 БЗД-ийн 8 дугаар хороо НАЗХГазрын захиалгатай  Хавдар судлалын үндэсний төвийн гадна тохижилтын ажил 2017.11.14-ний

1000 цагт

Э.Дорж
Б.Нямдаваа
3 ХУД-ийн 15 дугаар хороо иргэн Т.Баясгалангийн үйлчилгээний барилгын цахилгаан хангамжийн  2х630 кВА 10/0.4 кВ-ын ХТП /ХТП-1673 өргөтгөл/ 2017.11.14-ний

1000 цагт

И.Мянганбаяр Ж.Тамир
4 БЗД-ийн 11 дүгээр хороо Залаатын ам “Ориентал Кемп” ХХК-ийн аялал жуулчлалын цогцолборын цахилгаан хангамжийн 630 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2017.11.14- ний

1030 цагт

5 ХУД-ийн 11 дүгээр хороо “Дэжид” ХХК-ийн аялал жуулчлалын цогцолборын цахилгаан хангамжийн ажил 2017.11.14- ний

1100 цагт

6 ХУД-ийн 11 дүгээр хороо иргэн Т.Цэвээнжавын аялал жуулчлалын цогцолборын цахилгаан хангамжийн 160 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2017.11.14- ний

1100 цагт

7 ХУД-ийн 11 дүгээр хороо иргэн Д.Цэндсүрэнгийн аялал жуулчлалын цогцолборын цахилгаан хангамжийн 2х800 кВА 10/0.4 кВ-ын ХТП 2017.11.14- ний

1130 цагт

8 БГД-ийн 20 дугаар хороо “Еден” ХХК-ийн аж ахуйн хашааны цахилгаан хангамжийн 630 кВА 6/0.4 кВ-ын КТПН 2017.11.14- ний

1300 цагт

9 СХД-ийн 20 дугаар хороо “Монцемент Билдинг Материалс” ХХК-ийн үйлдвэрийн барилгын цахилгаан хангамжийн ажил 2017.11.14- ний

1400 цагт

10 БГД-ийн 9 дүгээр хороо иргэн С.Түмэндэмбэрэлийн үйлчилгээний барилга 2017.11.15-ны 1000 цагт М.Идэрбаатар
Б.Нямдаваа
И.Мянганбаяр
Б.Батмөнх
Ц.Нямцэвээн
Ж.Тамир
Ж.Цэрэнжамц
Ц.Тогтохбуян
11 ХУД-ийн 4 дүгээр хороо “Туул кондоминиумум”  орон сууцны хорооллын үйлчилгээний барилга 2017.11.15-ны 1300 цагт
12  БГД-ийн 3 дугаар хороо Гаалийн ерөнхий газрын ажилчдын 60 айлын  орон сууцны барилга 2017.11.15-ны 1500 цагт М.Идэрбаатар М.Мэндсайхан
И.Мянганбаяр
Б.Батмөнх
Ц.Нямцэвээн
Ж.Тамир
Ж.Цэрэнжамц
Ц.Тогтохбуян
13 НД-ийн 6 дугаар хороо “Эл Эзэн” ХХК-ийн аялал жуулчлалын цогцолбрын цахилгаан хангамжийн 630 кВА 35/0.4 кВ-ын дэд станц 2017.11.16-ны

1000 цагт

И.Мянганбаяр Ж.Тамир
14 БЗД-ийн 8 дугаар хороо “Авзага Хийц” ХХК-ийн орон сууцны барилгын цахилгаан хангамжийн 2х630 кВА 10/0.4 кВ-ын ХТП 2017.11.16-ны

1200 цагт

15 БЗД-ийн 8 дугаар хороо иргэн Э.Баярмагнайгийн үйлчилгээний барилгын цахилгаан хангамжийн 250 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2017.11.16-ны

1230 цагт

16 БЗД-ийн 20 дугаар хороо иргэн С.Нарангэрэлийн амины сууцны цахилгаан хангамжийн 160 кВА 10/0.4 кВ-ын АТП 2017.11.16-ны

1500 цагт

17 БЗД-ийн 16 дугаар хороо иргэн Д.Ганбаатарын захиалгатай амины орон сууцны барилга 2017.11.17-ны 1000 цагт Э.Дорж
М.Мэндсайхан
И.Мянганбаяр
Б.Батмөнх
Ц.Нямцэвээн
Ж.Тамир
Ж.Цэрэнжамц
18 ХУД-ийн 15 дугаар хороо Иргэн Д.Хулангийн үйлчилгээний барилга 2017.11.17-ны 1300 цагт М.Идэрбаатар М.Мэндсайхан
И.Мянганбаяр
Б.Батмөнх
Ц.Нямцэвээн
Ж.Тамир
Ж.Цэрэнжамц
Ц.Тогтохбуян
Google+ Linkedin