Category Archives: Сонгон шалгаруулалт

Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгыг дахин төлөвлөн барилгажуулах ажлын танилцуулга

Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгыг дахин төлөвлөн барилгажуулах ажлын танилцуулга

Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2014 оны 90 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн.

Ашиглалтын шаардлага хангахгүй барилгыг буулган шинээр барих төсөл хэрэгжүүлэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хорооны  2017 оны үйл ажиллагааны тайлан

Ашиглалтын шаардлага хангахгүй барилгыг буулган шинээр барих төсөл хэрэгжүүлэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хорооны 2017 оны үйл ажиллагааны тайлан

Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/202 дугаар “Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай” захирамжаар байгуулагдсан.