Category Archives: НИТХТ, НИТХ-ын тогтоол

Улаанбаатар-орон сууц сангийн нийслэлийн төрийн албан хаагчдад орон сууц худалдан авахад нэг удаагийн буцалтгүй тусламж болон зээл олгох журам

Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2013 оны 9/37 дугаар тогтоолын хоёрдугаар хавсралт Нэг. Орон сууцны зориулалт.