Category Archives: Хүний нөөц

Хөдөлмөрийн дотоод журам

Хөдөлмөрийн дотоод журам

Нэг. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ 1.1.Нийслэлийн Хот төлөвлөлт, ерөнхий төлөвлөгөөний газрын Хөдөлмөрийн Дотоод журам /цаашид “Дотоод журам”.