Category Archives: Улаанбаатар хотын хаягжуулалт, гудамжны нэршил

Улаанбаатар хотын хаягжуулалт

Улаанбаатар хотын хаягжуулалт

Улаанбаатар хотыг хаягжуулахтай холбоотой хууль, тогтоол, шийдвэрүүд: 1. Монгол улсын Хаягжуулалтын тухай хууль 2013 2..