Category Archives: Тендер

Зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал

Зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал

1. Нийслэлийн ерөнхий төлөвлөгөөний газар нь Хан-Уул дүүргийн 2, 10, 12 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр дэх ашиглалтын шаардлага.

Зөвлөх үйлчилгээний тендерийн зар

Зөвлөх үйлчилгээний тендерийн зар

1. Нийслэлийн Хот төлөвлөлт, ерөнхий төлөвлөгөөний газар нь Дугуйн зам дэд хөтөлбөрийн хүрээнд дугуйн замын трассын судалгаа хийх,.