Category Archives: Цаг үеийн мэдээ

Барилга, хот байгуулалт, түр орон байраар хангах албаны Мэргэжлийн ангид зохион байгуулах удирдлагын команд штабын сургуулилтанд хамрагдлаа

Барилга, хот байгуулалт, түр орон байраар хангах албаны Мэргэжлийн ангид зохион байгуулах удирдлагын команд штабын сургуулилтанд хамрагдлаа

Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/41 дугаар захирамжаар батлагдсан Гамшгаас хамгаалах дадлага, сургууль, бэлэн байдлын.